MARKTVISIE

Maandupdate Januari 2024: As goes January…

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

De eerste maand van het jaar is altijd belangrijk voor financiële markten, mede door de bekende theorie over het ‘January Effect’. Deze hypothese stelt dat aandelenkoersen in januari harder stijgen dan in andere maanden. Dit zou onder andere ontstaan door belastingplanning in december en extra belegbaar vermogen in de markt door eindejaarsbonussen.

Een ander beroemd beursgezegde luidt “As goes January, so goes the year.” Deze zogeheten ‘January Barometer’ theorie stelt dat de resultaten in januari de trend voor de rest van het jaar kunnen voorspellen. De daadwerkelijke voorspellende kracht hiervan is echter nooit significant bewezen.

Genoeg over beurswijsheden en theorieën, tijd om de cijfers in te duiken en de prestaties over januari te bespreken. In dit artikel bespreken we allereerst kort de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen. Daarnaast bespreken we belangrijke updates binnen onze fondsen en werpen we tot slot een blik op onze verwachtingen voor het komende jaar.

Een blik op de macro-economische ontwikkelingen

Gedurende de maand januari hebben we verschillende economische cijfers over december en 2023 voorbij zien komen. Zo werd duidelijk dat het inflatiecijfer in de VS in december uitkwam op 3,4%, een stijging van 0,3% ten opzichte van november. Deze stijging lag iets hoger dan de verwachtingen van respectievelijk 3,2% en 0,2%. Ook het zogeheten “Core-CPI” cijfer (CPI exclusief voedsel- en energieprijzen) steeg met 0,3% op maandbasis en met 3,9% ten opzichte van een jaar geleden. Het kerninflatiecijfer lag echter op jaarbasis op het laagste niveau sinds mei 2021, wat de effectiviteit van de strategie van de Federal Reserve aantoont.

De cijfers over het bruto binnenlands product (BBP) uit de VS lieten daarnaast een economische groei zien van 3,3% in het vierde kwartaal van 2023, fors hoger dan de verwachting van 2%. Over het hele jaar 2023 groeide de Amerikaanse economie met 2,5%, wat ook een stuk hoger was dan de outlook uit 2022 van 1,9%. Terwijl de inflatie afnam in de tweede helft van 2023, groeide de economie dus in een veel sneller tempo dan verwacht. Hiermee heeft de Amerikaanse economie tot dusver een recessie weten te voorkomen, waarvan veel analisten in eerste instantie aan het begin van 2023 dachten dat deze onvermijdelijk zou zijn.

Ondanks de iets hoger dan verwachte inflatiecijfers uit december én sterke cijfers over de economische groei, bleven beleggers positief over de kans dat de Fed in maart zou beginnen met het verlagen van de rente. Zo wees de CME FedWatch-meter na de inflatiecijferpublicatie op 11 januari nog steeds op een kans op een eerste renteverlaging in maart van 69%. Op 31 januari kondigde Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, echter na de FOMC vergadering aan dat het onwaarschijnlijk is dat de Amerikaanse centrale bank in maart al begint met renteverlagingen. Inmiddels zijn de verwachtingen dan ook getemperd en staat de kans voor maart op 36%. De kans op een eerste renteverlaging in mei staat daarentegen al op 94%.

Kans target rate per FOMC vergadering | Ostrica Vermogensbeheer

Ons optimisme over het vooruitzicht van economische groei sluit goed aan bij deze macro-economische ontwikkelingen. Een afname van de kerninflatie en het vooruitzicht van aanstaande renteverlagingen in combinatie met een robuuste (Amerikaanse) economie bieden gunstige omstandigheden voor beleggers. Hoewel het risico op een mogelijke recessie aanhoudt, blijft onze basisverwachting gericht op een no-landing. Een positieve indicator hiervoor is dat de woningmarkt in de Verenigde Staten lijkt te herstellen, ondersteund door een toename in hypotheekaanvragen door dalende rentetarieven. Een positieve huizenmarkt heeft een gunstig effect op het sentiment, aangezien dit voor veel mensen nog steeds het grootste vermogensbestanddeel is.

Een blik op de financiële markten en Ostrica fondsen

Ook op de financiële markten was in de eerste maand van het jaar genoeg te beleven. In de eerste week van januari corrigeerde de bekende indices kort na de sterke eindejaarsrally van 2023, maar herstel volgde al snel. Mede dankzij (wederom) sterk momentum binnen de technologiesector, wisten onder andere de S&P 500 en Nasdaq indices zelfs nieuwe all-time highs neer te zetten.

Op de laatste handelsdag van januari ontstond echter over de brede markt stevige verkoopdruk nadat Jerome Powell aankondigde dat de Fed niet voornemens is om de rente al in maart te verlagen. De S&P 500 index sloot de maand uiteindelijk af met een positief resultaat van 2,17%. Ook in Nederland kwam de AEX-index met ruim 823 punten flink in de buurt van haar all-time high, maar eindigde uiteindelijk met een sterk maandrendement van 4,48%.

De Ostrica fondsen hebben in januari grotendeels sterke resultaten neergezet. Hieronder ziet u een overzicht van de behaalde rendementen en lichten we belangrijke ontwikkelingen binnen de fondsen verder toe.

  • Ostrica Equities Developed Markets Fund: +4,71%
  • Ostrica Equities Emerging Markets Fund: -0,88%
  • Ostrica Public Private Equity Fund: +3,37%
  • Ostrica Guts & Quants Fund: -0,83%
  • Ostrica Emerging Markets Debt Fund: +0,19%
  • Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund: +0,11%

Ostrica Equities Developed Markets Fund

Met de verwachting van een normalisatie van yield curves, een zwakkere dollar en een doeltreffende uitvoering van een zachte landing door de Federal Reserve, handhaaft het Ostrica Equities Developed Markets Fund een hefboom van 25-30% in ontwikkelde markten. De gerichte focus op technologie en groeisectoren, met name op halfgeleiders en kunstmatige intelligentie, heeft substantieel bijgedragen aan het behaalde positieve rendement.

Een opmerkelijke bijdrage aan het fonds is geleverd door ASML, een bedrijf dat aanzienlijk is gegroeid en verwacht wordt in 2025 een nieuwe groeispurt te maken. ASML heeft in de eerste weken de verwachtingen ver overtroffen en de bestellingen van klanten zijn naar recordhoogtes gestegen. Hierdoor heeft dit individuele aandeel dit jaar al een positief rendement van ruim 19% laten zien. Het Ostrica Developed Market Equities Fund heeft tot dusver een rendement van 4,71% geboekt in 2024.

Ostrica Equities Emerging Markets Fund

Ondanks de uitdagingen in januari, houden we een positief perspectief op opkomende markten en benutten we strategische kansen, zoals de recente neergang in Zuid-Korea. Dit land is bijzonder getroffen door de wereldwijde onrust, waardoor de markt in korte tijd een daling van 8% liet zien. De economische indicatoren van Zuid-Korea geven momenteel gemengde signalen. In december steeg de export met 5,1%, wat, ondanks dat er sprake is van een stijging, lager was dan de verwachte 6,6%. Tegelijkertijd daalden de importcijfers met 10,8%, wat wijst op enige neerwaartse druk.

Een ander rapport onthulde dat de maakindustrie van Zuid-Korea krimpt, waarbij de PMI van 50 in november naar 49,9 in december daalde. Wij hebben de daling gebruikt om selectief aandelen in het land bij te kopen. Daarnaast heroverwegen we onze positie in Chinese aandelen. Ondanks onze eerdere onderweging in China, zien we de huidige situatie als een kans. Na een marktdaling van meer dan 50%, zijn Chinese aandelen nu gunstiger gewaardeerd. We zien deze situatie als een gelegenheid om selectief onze posities in Chinese aandelen uit te breiden. Sinds 1 januari heeft het Emerging Market Equities Fund een resultaat neergezet van -0,88%.

Ostrica Guts & Quants Fund

De uitdagende start van de small-cap sector in januari zien wij als een kans voor verdere groei in 2024. Momenteel worden small-cap aandelen als ondergewaardeerd beschouwd om diverse redenen. Er lijkt sprake te zijn van een mogelijke overwaardering in de op kapitalisatie gewogen S&P 500 Index, wat kan leiden tot een periode van langdurige en aanzienlijke outperformance van small-caps.

Een historische vergelijking met het einde van 1999, nabij de piek van de ‘dot-com bubble’, toont aan dat gedurende de daaropvolgende acht jaar (31 december 1999 – 31 december 2007) de Russell 2000 Index een totaalrendement van 69% behaalde, de S&P 500 Equal Weighted Index 66%, en de S&P 500 Index (kapitalisatiegewogen) slechts 15% (totaalrendement), wat bevestigt dat een goede selectie essentieel blijft.

Hoewel er momenteel geen suggestie is van een bubbel in de Amerikaanse kapitalisatiegewogen index, kan deze historische vergelijking nuttig zijn voor beleggers bij het alloceren van kapitaal in de toekomst. Daarnaast heeft het waarderingsverschil tussen small-cap en large-cap aandelen extreme niveaus bereikt. Gezien deze factoren en de relatieve waardering, blijven we van mening dat beleggen in small-caps momenteel aantrekkelijk is. Het Ostrica Guts & Quants Fund heeft in januari een resultaat van -0,83% neergezet.

Ostrica Public Private Equity Fund

Het Ostrica Public Private Equity Fund handhaaft een constante blootstelling aan sectoren met hoge CAGR’s (compound annual growth rates), waarbij momenteel ongeveer 50% van het fonds is toegewijd aan technologienamen. Maandelijkse herwegingen en grondige fundamentele analyses waarborgen dat alleen organisaties met solide bedrijfsmodellen in de portefeuille worden opgenomen. Deze strategie is gericht op het behouden van duurzame groei en het minimaliseren van risico’s. In januari heeft het Public Private Equity Fund, gestart in december 2023, al een mooi rendement van 3,37% behaald.

Ostrica Emerging Markets Debt Fund

Wij verwachten dat het Emerging Market Debt Fund de komende jaren ook zal profiteren van renteverlagingen. We maken in dit segment onderscheid tussen obligaties in Amerikaanse dollars, euro’s en lokale valuta. Dollar- en euro-obligaties worden beïnvloed door de Amerikaanse en Europese centrale banken, terwijl lokale valuta-obligaties de beleidsrente van lokale centrale banken volgen. Vaak nemen lokale banken het beleid van de Federal Reserve als voorbeeld. In het fonds focussen we op staatsobligaties van opkomende landen in dollars of euro’s met looptijden tussen 3 en 10 jaar.

Verder voorzien we een spread-daling door verbeterde economische vooruitzichten in deze regio’s, vooral bij dollar- of euro-obligaties. Dit kan het beleggersvertrouwen vergroten en de risicoperceptie verminderen. Mogelijke positieve invloeden zijn daarnaast verwachte verruimende beleidsmaatregelen van centrale banken en een verbeterende (geo-)politieke situatie. We zullen actief inspelen op een spread-vernauwing door risicovollere obligaties te kopen voor extra rendement bij een afnemende risicoperceptie. Year-to-date heeft het Ostrica Emerging Markets Debt Fund tot dusver een rendement behaald van 0,19%.

Fusie Ostrica Global Total Return High Grade & High Yield Bond Funds

Op 26 januari zijn het Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund en het Ostrica High Yield Bond Fund gefuseerd. Het Ostrica Total Return High Grade Bond Fund bestaat uit overheidsobligaties en bedrijfsobligaties van investment-grade kwaliteit met een laag risico op faillissement. Aan de andere kant bevat het Ostrica High Yield Bond Fund bedrijfsobligaties van non-investment-grade kwaliteit, met een hoger risico op faillissement. De fusie tussen beide fondsen biedt ons meer mogelijkheden om actief in te spelen op marktveranderingen, met als doel een hoger rendement te behalen en/of betere bescherming te bieden, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Recentelijk hebben we onze posities aangepast. In het High-Yield fonds zijn aflopende obligaties vervangen door bedrijfsobligaties met een hoger risico, met als doel te profiteren van het hogere rendement van deze obligaties tijdens herstelperiodes. Binnen het Total Return fonds hebben we in de afgelopen 3 maanden geleidelijk de duratie van de portefeuille verhoogd door langlopende bedrijfsobligaties toe te voegen en kortlopende staatsobligaties te verkopen. Deze aanpassing was ingegeven door de verwachte rentedaling en de hogere rentegevoeligheid van langlopende bedrijfsobligaties.

Door deze strategische wijzigingen zijn we goed gepositioneerd om de kansen in zowel investment-grade als high-yield obligaties te benutten, afhankelijk van de marktomstandigheden en ons streven naar een optimaal rendement voor onze investeerders. Het nieuwe Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund heeft tot dusver een rendement behaald van 0,11%.

Positieve verwachtingen voor 2024

Wij blijven, op basis van onze uitgebreide analyses en kwantitatieve modellen, vasthouden aan onze positieve verwachting van de economie. De verwachte (verdere) daling van inflatie en rentetarieven, sterke groei van de Amerikaanse economie, het aanhoudende momentum in de technologische sector én ons vermogen om snel en strategisch in te spelen op marktkansen versterkt onze overtuiging dat de beleggingsportefeuilles blijven groeien in de komende expansieve periode.

Mooi om te zien is dat we niet alleen consistentie tonen in deze benadering, maar ook een duidelijk verschil maken ten opzichte van de concurrentie, zoals mede blijkt uit onze terugblik op 2023 en het meest recente onderzoek van Investment Officer. Over de afgelopen jaren hebben we met succes een aanzienlijke voorsprong opgebouwd, wat getuigt van onze toewijding aan uitmuntendheid en het behalen van bovengemiddelde rendementen voor onze investeerders.

Ostrica Aandelen Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Profiteer van Ostrica’s unieke strategie

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, maar dat betekent niet dat u té voorzichtig moet worden. Met de juiste strategie is het mogelijk om de verhouding tussen risico en rendement aanzienlijk te verbeteren. Spreiding in uw portefeuille verkleint risico’s, maar biedt geen volledige bescherming bij een algemene neergang op de beurs. Op deze momenten maakt Ostrica voor u het verschil, omdat onze beschermingsstrategie vermogens beter beschermt tegen onrust op de financiële markten.

Onze unieke beschermingsstrategie heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch 85% van stijgingen te profiteren. Onze kwantitatieve modellen verhogen de bescherming bij onrustige periodes en bouwen deze weer af zodra de rust terugkeert. Op lange termijn resulteert dit in bovengemiddeld rendement met minder risico.

Dankzij onze constante marktanalyse en toepassing van de beschermingsstrategie, hebben we in 2023 op alle ontwikkelingen kunnen anticiperen. Hierdoor presteren we gemiddeld boven onze doelstellingen van marktrente plus 3% tot 7%. Wilt u meer weten over onze unieke strategie en samen met ons het verschil maken voor uw vermogen? Plan dan een afspraak in met een van onze relatiebeheerders.

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »