MARKTVISIE

Terugblik op 2023: Ostrica’s resultaten in perspectief

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

De feestdagen zijn inmiddels achter de rug en we staan aan het begin van een nieuw beleggingsjaar. Voordat we uitkijken naar de verwachtingen voor het nieuwe jaar, is het uiteraard ook belangrijk om terug te kijken naar de gebeurtenissen en resultaten van 2023.

In dit artikel blikken we allereerst terug op wat zich vorig jaar afgespeeld heeft op de financiële markten. Daarnaast bespreken we de resultaten van onze profielen en vergelijken we deze met de resultaten van andere vermogensbeheerders en hedge funds.

Wat gebeurde er in 2023?

2023 kunnen we beschrijven als een turbulent, maar succesvol beleggingsjaar. Ondanks inflatiebestrijding, stijgende rentes, recessievrees en geopolitieke spanningen, bleef de economie (vooral in de Verenigde Staten) veerkrachtig en liepen de bedrijfswinsten verder op.

Vooral technologieaandelen, en in het bijzonder de “Magnificent Seven” (Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla & Nvidia), presteerden uitstekend. Vrijwel alle bekende aandelenindices boekten aanzienlijke winsten.

Dankzij onze actieve beleggingsstijl behaalden de Ostrica-fondsen indrukwekkende resultaten, met rendementen van 19,56% voor ons Aandelen Profiel, 17,55% voor ons Ondernemend Profiel, 15,60% voor ons Totaal Profiel, 13,48% voor ons Balans Profiel en 10,84% voor ons Basis Profiel. Lees meer over onze resultaten in de sectie ‘De resultaten van Ostrica in perspectief‘.

Rendementen profielen over 2022 en 2023 | Ostrica

Inflatie, rente en een regionale bankencrisis

In het begin van 2023 beleefden de beurzen een veelbelovende start als vervolg op het herstel in het laatste kwartaal van 2022. Alle ogen waren echter nog steeds gericht op de hoge inflatie, die in het begin van het jaar nog rond de 6% lag in de VS. Uiteindelijk kwam de inflatie in november uit op 3,1%, waarmee de officiële doelstelling van 2% binnen handbereik lijkt te komen.

De daling van de inflatie kan uiteraard niet los gezien worden van de renteverhogingen. In 2022 heeft de Federal Reserve de beleidsrente al in zeven stappen opgeschroefd van 0,25% naar 4,5%. De Fed verhoogde in 2023 de rente viermaal tot uiteindelijk 5,5%, in de hoop de inflatie tegen 2024 of uiterlijk 2025 naar het beoogde niveau terug te brengen. Nadat de inflatie in de loop van het jaar stabiliseerde, maakte de Fed in december een pas op de plaats en deelde zij dat renteverlagingen in 2024 zullen volgen.

De steile rentetrap van de Federal Reserve | Ostrica

Hoewel een stijgende rente meestal weinig goeds belooft voor de economie en de aandelenmarkt, toonde de Amerikaanse economie zich robuust met een verwachte groei van 2,4% voor het hele jaar. Het negatieve scenario van een harde landing lijkt dan ook van tafel verdwenen. De meeste partijen rekenen op een zachte landing, waarbij de economische groei tijdelijk wat lager ligt en de werkloosheid beperkt toeneemt.

Toch lieten de renteverhogingen hun sporen achter. Dit was vooral zichtbaar in de regionale bankencrisis die zich in maart voordeed. Oplopende verliezen op diverse beleggingen leidden tot het instorten van Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank en First Republic Bank. Als gevolg hiervan kelderden de aandelenkoersen van Amerikaanse (regionale) banken, maar daadkrachtig optreden van de Federal Reserve wist een bredere bankencrisis uiteindelijk te voorkomen.

De opkomst van kunstmatige intelligentie

Niet alleen het terugdringen van de inflatie, maar ook andere beleggingsthema’s zorgden in 2023 voor sterke winsten. Een opvallend thema was de gigantische opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), dat aandelenmarkten sterk beïnvloedde. Het succes van ChatGPT zette in het voorjaar de schijnwerpers op de mogelijkheden van AI, waardoor beleggers massaal investeerden in AI-gerelateerde bedrijven.

De impact van kunstmatige intelligentie op de reële economie is al op korte termijn merkbaar. Goldman Sachs berekende dat generatieve AI zorgt voor een groei van de wereldeconomie in de komende tien jaar van maar liefst 7 biljoen dollar, vergelijkbaar met de huidige omvang van de Duitse en Franse economie samen. De introductie van nieuwe AI-toepassingen zal naar verwachting leiden tot meer profiterende bedrijven, waardoor AI de komende jaren prominent op de radar van beleggers zal blijven.

Geopolitieke spanningen en een sterke eindejaarsrally

2023 stond ook in het teken van verder oplopende geopolitieke spanningen over de hele wereld. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurde voort, spanningen tussen de VS en China liepen verder op en in oktober werden de geopolitieke vooruitzichten nog somberder, na de start van het conflict tussen Israël en Hamas. De impact op de financiële markten viel relatief gezien mee, maar zorgen om verdere escalaties worden uiteraard meegenomen naar het nieuwe jaar.

Tot slot zagen we in de laatste maanden van het jaar een fors herstel na de correctie in het derde kwartaal. We kunnen dan ook spreken van een ware ‘eindejaarsrally’. De S&P 500 naderde haar all-time-high, met een stijging van ruim 16% sinds eind oktober tot de laatste handelsdag op 29 december. De rally werd vooral aangedreven door gunstige economische cijfers over de inflatie, Amerikaanse arbeidsmarkt en het besluit om verdere renteverhogingen te pauzeren. Ook droeg hernieuwd enthousiasme over AI fors bij aan de stijging in de laatste maanden van het jaar.

De resultaten van Ostrica in perspectief

Zoals besproken was 2023 een uitstekend beursjaar met sterke rendementen. Bij Ostrica hebben wij hier dankzij onze actieve beleggingsstrategie nog een flinke schep bovenop kunnen doen. Net als in 2022 hebben we ook in 2023 de meeste (actieve) concurrenten alswel indextrackers ver achter ons gelaten. Door verliezen te beperken in 2022 en uitmuntende resultaten in 2023 is het verschil tussen Ostrica en de concurrentie over deze periode inmiddels opgelopen tot meer dan 13%.

Ostrica Aandelen Profiel

Het Ostrica Aandelen Profiel is een offensieve investering in internationale aandelen. Dit profiel is geschikt voor de belegger die streeft naar een hoog rendement, niet in paniek raakt wanneer markten dalen en een beleggingshorizon van minimaal 15 jaar heeft. Sinds 2014 maken wij gebruik van een dynamische beschermingsstrategie binnen dit profiel, waarmee wij verliezen streven te beperken tot 50% van het verlies van de markt.

Binnen het Aandelen Profiel beleggen we in vier van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Developed Markets Equity Fund (69%), Ostrica Emerging Markets Equity Fund (15%), Ostrica Public Private Equity Fund (10%) en Ostrica Guts and Quants Fund (6%). Voor meer informatie over onze fondsen verwijzen wij u graag naar de factsheets.

Met het Ostrica Aandelen Profiel hebben we in 2023 een rendement behaald van 19,6%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun meest offensieve profiel een rendement van respectievelijk 13,4%, 12,1% en 11,1% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het jaar.

Ostrica Aandelen Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Daarnaast is het ook interessant om de prestaties van Ostrica te vergelijken met gerenommeerde internationale hedge funds. Dit in verband met onze proactieve beleggingsstijl met unieke beschermingsstrategie, waarmee wij ook tijdens dalende markten aanzienlijk betere resultaten trachten te behalen.

Als we het Ostrica Aandelen Profiel en het Ostrica Totaal Profiel vergelijken met de resultaten van gerenomeerde hedge funds als Citadel, Millenium en D.E. Shaw Composite, zien we wederom dat er sprake is van een forse outperformance. Met onze prestaties in deze twee profielen behoorde Ostrica tot de 25% best presterende hedge funds ter wereld.

Ostrica vergeleken met Citadel, Millennium & D.E. Shaw | Ostrica Vermogensbeheer

Ostrica Totaal Profiel

Het Ostrica Totaal Profiel is een gebalanceerde portefeuille voor de belegger die bereid is een gemiddeld risico te lopen en een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar heeft. Dit profiel bestaat uit een uitgebalanceerde mix van internationale aandelen, obligaties en alternatieve strategieën. Sinds 2014 maken wij gebruik van een dynamische beschermingsstrategie binnen dit profiel, waarmee wij verliezen streven te beperken tot 50% van het verlies van de markt.

Binnen het Totaal Profiel beleggen we in zeven van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Developed Markets Equity Fund (47%), Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund (15%), Ostrica Emerging Markets Equity Fund (12%), Ostrica Emerging Markets Debt Fund (10%), Ostrica Global High Yield Bond Fund (8%), Ostrica Public Private Equity Fund (5%) en Ostrica Guts and Quants Fund (3%). Ook hier verwijzen wij u graag voor meer informatie over onze fondsen naar de factsheets op onze website.

Met het Ostrica Totaal Profiel hebben we in 2023 een rendement behaald van 15,6%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun vergelijkbare profiel een rendement van respectievelijk 10%, 6,8% en 9,6% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het jaar.

Ostrica Totaal Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Ostrica Basis Profiel

In het Ostrica Basis Profiel ligt de focus op het in stand houden van vermogen. Het zwaartepunt van de beleggingen ligt dan ook op vastrentende waarden. Dit profiel past bij beleggers die meer rendement zoeken dan op een spaarrekening, maar een beperkte beleggingshorizon hebben. Sinds 2014 maken wij ook binnen het Basis Profiel gebruik van onze dynamische beschermingsstrategie.

Binnen het Basis Profiel beleggen we in vijf van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund (47%), Ostrica Developed Markets Equity Fund (25%), Ostrica Emerging Market Debt Fund (13%), Ostrica Global High Yield Bond Fund (9%) en Ostrica Emerging Markets Fund (6%). U leest meer informatie over het Basis Profiel in onze factsheets.

Met het Ostrica Basis Profiel hebben we in 2023 een rendement behaald van 10,8%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun meest defensieve profiel een rendement van respectievelijk 7,4%, 5,9% en 6,5% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het jaar.

Ostrica Basis Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Onze verwachtingen voor 2024

Bij Ostrica zijn we positief gestemd over de vooruitzichten van financiële markten in 2024. We voorzien aanhoudende positieve economische ontwikkelingen en verwachten dat de inflatie gestaag naar het doelniveau van de Federal Reserve en de ECB daalt. Daarnaast verwachten we in de eerste helft van het jaar al de eerste renteverlagingen vanuit de Fed. Op basis van de huidige cijfers over onder andere de woningmarkt en arbeidsmarkt, zijn we ervan overtuigd dat de economie in de Verenigde Staten goed op gang blijft. Hiermee gaan we uit van een zogeheten ‘no landing’-scenario.

Ook verwachten we dat de Amerikaanse presidentsverkiezing op 5 november kansen kan bieden. In eerste instantie kan dit voor enige onzekerheid en volatiliteit zorgen, maar historisch gezien zijn verkiezingsjaren een goede periode om te beleggen. De afgelopen 100 jaar ligt het gemiddelde rendement op Amerikaanse aandelen in verkiezingsjaren op 11,3%. Meer dan 80% van deze jaren sloot Wall Street in de plus af.

Rendement aandelen VS in verkiezingsjaren | Ostrica Vermogensbeheer

We verwachten de komende 12 maanden dan ook positieve resultaten te behalen voor al onze profielen en fondsen. De outlook voor onze fondsen in 2024 luidt als volgt:

  • Ostrica Developed Market Equities Fund: 16%
  • Ostrica Emerging Market Equities Fund: 17%
  • Ostrica Public Private Equity Fund: 18%
  • Ostrica Guts & Quants Fund: 33%
  • Ostrica Global High Yield Bond Fund: 6,5%
  • Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund: 4%

Profiteer van Ostrica’s unieke strategie

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, maar dat betekent niet dat u té voorzichtig moet worden. Met de juiste strategie is het mogelijk om de verhouding tussen risico en rendement aanzienlijk te verbeteren. Spreiding in uw portefeuille verkleint risico’s, maar biedt geen volledige bescherming bij een algemene neergang op de beurs. Op deze momenten maakt Ostrica voor u het verschil, omdat onze beschermingsstrategie vermogens beter beschermt tegen onrust op de financiële markten.

Onze unieke beschermingsstrategie heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch 85% van stijgingen te profiteren. Onze kwantitatieve modellen verhogen de bescherming bij onrustige periodes en bouwen deze weer af zodra de rust terugkeert. Op lange termijn resulteert dit in bovengemiddeld rendement met minder risico.

Dankzij onze constante marktanalyse en toepassing van de beschermingsstrategie, hebben we in 2023 op alle ontwikkelingen kunnen anticiperen. Hierdoor presteren we gemiddeld boven onze doelstellingen van marktrente plus 3% tot 7%. Wilt u meer weten over onze unieke strategie en samen met ons het verschil maken voor uw vermogen? Plan dan een afspraak in met een van onze relatiebeheerders.

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »