Disclaimer

Disclaimer

November, 2022

Algemeen

De op deze website aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Risico’s

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren, u kunt uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Resultaten in de toekomst

De weergegeven scenario’s op deze website zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.

Bruto rendementen

De weergegeven rendementen op deze website worden gepresenteerd in bruto rendementen. Dat wil zeggen dat alle productkosten, fondskosten en transactiekosten hierin verrekend zijn. De beheervergoeding, bewaarloon, dividendbelasting en kosten toezichthouder zijn hier nog niet in verrekend. Deze kosten zijn per cliënt verschillend.

Risico-indicator

Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets over de Ostrica beleggingsprofielen en de Ostrica fondsen op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Foutieve informatie

Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie.

Beheerder

Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund. Ostrica B.V. is ingeschreven bij de KvK (3329766). Ostrica B.V. heeft een vergunning van de AFM, . Ostrica B.V. is lid van Dutch Securities Institute en de Vereniging van Vermogensbeheerders. Ostrica B.V. is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Translate »

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close