MARKTVISIE

De zomer lacht ons toe

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Met de zomervakantie in volle gang lijkt het leven iedereen weer een beetje toe te lachen. Oké, de files op zwarte zaterdagen of de rijen op Schiphol zijn misschien net zo hinderlijk als het tumult op de beurzen, maar eenmaal op de bestemming aangekomen valt het allemaal wel mee.

Zoals Schiphol de VIP-service aanbiedt om u langs de rijen te loodsen, zo loodsen wij u door deze financiële periode heen. Wij bij Ostrica maken immers graag het verschil. Niet alleen bij een neerwaartse markt, maar ook bij een opwaartse markt.

Ostrica Developed Markets fonds op de 3e plek wereldwijd

Met Q1 en Q2 achter de rug vraagt u zich misschien af waar we nu staan?
Het was een rumoerig half jaar op de financiële markten en een ontevreden wereld lag op de loer. Het valt niet te ontkennen; de storm is zeker nog niet voorbij. Het is logisch dat u wilt weten wat dit doet met uw beleggingen bij Ostrica. De Europese aandelenbeurzen staan laag. De Euro heeft een gelijke positie met de Dollar bereikt. En de recessievrees hangt in de lucht. Ondanks al deze ontwikkelingen presteren onze fondsen nog steeds ruim boven gemiddeld. Het Ostrica Equities Developed Markets fonds is voor de tweede keer op rij dit jaar in de top-5 aandelenfondsen wereldwijd geplaatst door Morningstar. Dit keer zelfs op de derde plek!

Waar de verwachting kan zijn dat obligaties beter presteren in de huidige markt, vanwege het lagere risicoprofiel, dan aandelen, laten onze YTD resultaten in onderstaand overzicht zien dat aandelen momenteel in deze verslechterde markt betere cijfers halen.

Heel gek is dit niet, gezien dit een bekend scenario is in tijden van inflatie. Daarom hebben wij bij Ostrica hier al vroegtijdig op ingespeeld, zoals in ons neutrale beleggingsprofiel zijn wij met ongeveer 80% in aandelen en 20% in obligaties gepositioneerd. Met alleen een aanpassing op de positionering van onze beleggingsprofielen zijn wij er echter nog niet.

Om uw vermogen zo goed mogelijk te beschermen is het uiteraard van belang dat wij actief reageren op de ontwikkelingen in de markt. Het feit dat de Euro momenteel evenveel waard is als de Dollar maakt dat de Europese Centrale Bank moet ingrijpen en de beleidsrente zal gaan verhogen. De huidige recessievrees maakt deze maatregel echter niet zaligmakend, waardoor het erop lijkt dat de inflatie zijn piek gaat bereiken.

Daarom hebben wij onze positie in de long-short strategie (beschreven in onze nieuwsbrief Omschakelen) verkleind voor onze aandelenportefeuille. Verder hebben wij ook het Euro/Dollar risico gedeeltelijk afgedekt.

De toekomstvisie van Ostrica

Met alle ontwikkelingen is het vrijwel zeker dat we afstevenen op een recessie. De verwachting is dat deze later dit jaar of in het eerste gedeelte van 2023 wordt ingezet. Binnen Ostrica zijn wij hier op voorbereid.

Naast de recessievrees, blijven in de VS zowel de langlopende als kortlopende rentes oplopen met als gevolg dat de rest van de markt hierop reageert. Toch biedt een alsmaar hogere rente niet de ultieme oplossing gezien de invloed op de economische groei.

Het lijkt erop dat de inflatie de komende maanden zijn hoogtepunt zal bereiken. Vermoedelijk reageert de FED hier gematigder op en zullen zij de rente met minder verhogen óf zelfs verlagen.

Als reactie op deze ontwikkelingen passen wij de komende tijd onze aandelen en obligatie strategieën aan.
De afgelopen 12 maanden hebben wij een duidelijke waarde-aandelen portefeuille gehanteerd. Langzamerhand gaan wij kwalitatief goede groeiaandelen met voldoende potentieel toevoegen aan de aandelenportefeuille.

Daarnaast gaan wij bij ons Guts & Quants fonds meer regiospreiding toepassen in Europa en Japan, naast de VS.
In onze obligatieportefeuille hebben wij de afgelopen maanden meerdere maatregelen genomen naar aanleiding van de voorspelde rentestijgingen. De verwachting is dat de rentes nog een stukje kunnen stijgen, toch is het ondertussen tijd om onze ‘looptijd hedge’ af te bouwen en langzaamaan weer een ‘normale’ obligatieportefeuille met looptijd te kunnen hanteren.

De afgelopen weken hebben wij meerdere koopsignalen gekregen vanuit onze beleggingsmodellen (Mens & Machine concept). De reden hiervoor zijn onder

andere de volgende signalen:

  • De FED-speech werd positief ontvangen, de 10-jaars rentes lijken plafonds te hebben bereikt;
  • De inflatie toont tekenen van pieken en zwakt langzaam af;
  • De economie is afgeremd, maar gaat niet ‘over the cliff’;
  • Bedrijfscijfers zijn positiever dan verwacht, vooral groei-ondernemingen laten dubbele cijfers zien.

Met behulp van deze signalen, de noodzakelijke aanpassingen in onze strategieën, en het voortdurend monitoren van de markt, verwachten wij voor het einde van dit jaar afscheid te kunnen nemen van negatieve cijfers. Wij denken nog steeds mooie resultaten voor u te kunnen behalen, zoals hieronder weergegeven.

Niet voor niets zijn donkere tijden nodig om de lichtpuntjes aan de hemel te kunnen zien. Waar voor anderen het licht wellicht uitgaat, is ons doel bij Ostrica om juist nóg feller te gaan schijnen.

Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dat wel kunt!

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »