MARKTVISIE

Omschakelen

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Dat momenteel een hoop gebeurd in de wereld staat buiten kijf. De oorlog in Oekraïne en bijkomende sanctie pakketten treffen vrijwel iedere industrie en de kranten staan vol van hoe dit ons persoonlijk treft. Maar wat speelt er nu precies? Hoe gedragen de markten zich als gevolg? Hoe spelen wij bij Ostrica daar op in?

Economische klimaatverandering

Sinds de jaren ’80 hebben de markten zich ontwikkeld in een alsmaar dalend inflatieklimaat. Beïnvloedt door globalisering, lagere volatiliteit, daardoor hogere winsten en daarmee gepaard lagere rentestanden, is de wereldeconomie in een positie gekomen waarbij velen zich comfortabel voelden. Door de gebeurtenissen van de afgelopen periode vindt echter een verandering plaats. We staan op een punt van een nieuw regime met hogere inflatie, focus op regionalisatie, hogere arbeidskosten, hogere grondstofprijzen, en grotere overheden. Een verandering in de regels van de markt, betekent ook een verandering in de aanpak hoe om te gaan met deze markt. 

Van groei- naar waardeaandelen

Als we terugkijken op hoe de economieën gefunctioneerd hebben de afgelopen 40 jaar dan zijn er bepaalde ontwikkelingen geweest die een ideaal klimaat boden voor groeibeleggen. Sinds de jaren ’80 hebben we een trend van globalisering gezien door technologische ontwikkeling en geopolitieke samenwerking. Daarnaast kenmerkt de afgelopen 20 jaar zich door goedkope arbeid en een overvloed aan grondstoffen. De nominale groei was laag en de rentestanden zijn tot recordlaagte gebracht. Dit alles zorgde ervoor dat het aantrekkelijk was om een groot deel van de beleggingsportefeuille te investeren in groeiaandelen.

Dit is echter aan het veranderen waardoor de focus meer komt te liggen op stabiliteit en de kracht van bedrijven om winsten en marges op peil te houden. Economieën zullen een hogere inflatie kennen, waardoor rentestanden zullen oplopen. Een logisch gevolg van renteverhogingen en kwantitatieve verkrapping door centrale banken. Daarnaast zullen zowel arbeid als grondstoffen schaarser worden. Door deze ontwikkelingen zullen we ook meer moeten focussen op een regionale benadering. Deze omslag op de markt heeft als gevolg dat investeren in groeiaandelen met bijbehorende risico’s niet even rendabel is als voorheen. 

De toekomst staat op de stoep

Het is een klassieke uitspraak in de beleggingswereld; “in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”. De vele ontwikkelingen in de markt vragen dan ook om aanpassingen in de beleggingsstrategie van uw portefeuille. Zo zullen bepaalde investeringen minder goed presteren dan voorheen, maar zullen daarentegen andere investeringen kunnen floreren binnen het huidige klimaat.

Bij Ostrica houden we de markt nauw in de gaten en mede door onze long/short strategie en onze focus op waardeaandelen kunnen we hier goed op inspelen zonder dezelfde verliezen te lijden als anderen op de index. 

Als gevolg van de onrust op de markt zullen buy & hold rendementen (trackers) in deze cyclus over het algemeen lager zijn. Dit komt met name doordat hogere rentestanden waarderingen naar beneden zullen brengen. Daarentegen zullen actieve strategieën veel waarde toevoegen doordat er meer divergentie van rendement in segmenten van de markt zal optreden.

Daarnaast valt te verwachten dat de klassieke 60% aandelen – 40% obligatie portefeuilles negatieve rendementen zullen voortzetten. Dit als gevolg van het feit dat de aandelen trackers overwegend beleggen in zowel groeibedrijven met hoge waarderingen als langlopende obligaties. Beiden zullen aanzienlijk geraakt worden door de hogere rentes van de huidige markt. 

Daarnaast zullen start-ups en snelle groeiers met beurskapitaal meer moeite hebben, omdat kapitaal schaarser zal worden. Bedrijven en sectoren met sterke merken en balansen waar veel continue vraag naar is zullen daarentegen goede rendementen laten zien. Dit onderstreept dan ook de kracht van stabiliteit. Ook bedrijven die zich richten op grondstoffen zullen naar verwachting structureel hogere winsten laten zien als gevolg van schaarste op de grondstofmarkten. 

Strategie gaat over jezelf onderscheiden van de concurrentie”

De ontwikkelingen in de financiële markt vragen om aanpassingen in onze strategieën om het beheerd vermogen niet aan teveel risico bloot te stellen. Door de afgelopen maanden al een aantal actieve veranderingen toe te passen hebben we tot nog toe een positief resultaat weten te behalen met onze fondsen, in tegenstelling tot de normale index waar de resultaten veelal negatief zijn. Zoals te zien in het Ostrica Ontwikkelde Markten Aandelen Fonds waar de totale strategie dit jaar op +4,60% staat. Mede door de long-short strategie van dit fonds in relatie tot waardeaandelen en groeiaandelen is er sinds 1 januari een resultaat gerealiseerd van ruim 22%, met een bijdrage van ongeveer 5% aan de strategie. 

Onze defensieve insteek en actieve positie werpen dan ook hun vruchten af. Met onze huidige strategie verwachten wij dat zelfs als de markt verslechterd er een vorm van bescherming is voor onze portefeuille.

“De groei van uw vermogen begint met het vermijden van verliezen”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »