NIEUWS

Waardering Russische aandelen

 

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail
De Oekraïneoorlog is momenteel nagenoeg bevroren, zowel meteorologisch als militair. Beiden landen zijn vooral bezig met bevoorrading en naar verwachting kan dit tot het voorjaar duren.

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Joe Biden aangegeven dat, als de Russische leider interesse toont om het conflict te beëindigen, hij met Poetin wil praten over de oorlog in Oekraïne. Ook Poetin staat open voor gesprekken over het conflict in Oekraïne. De Russische president zou geloven in een diplomatieke oplossing.

Maar zoals de Pruisische militair-theoreticus ‘Carl von Clausewitz’ twee eeuwen geleden schreef “oorlog is gewikkeld in onzekerheid”.

Ondertussen zijn de Russische aandelen al bevroren sinds de laatste waardering op 25 februari 2022. Dankzij de sanctiewetgeving van de Europese Unie, was dit het laatste moment waarop handel in de Russische aandelen plaatsvond en wij als Ostrica zicht hebben gehad op een actuele waardering van deze Russische aandelen.

Om te voorkomen dat u als participant tegen een te hoge waardering zou instappen is het OSTR Equities Emerging Markets fonds tijdelijk dichtgezet voor intredende participanten.

Participanten die in deze periode zijn uitgestapt hebben een vergoeding betaald omdat de Russische aandelen onverkoopbaar waren. De hoogte van deze uitstapvergoeding was gelijk aan de waarde van de Russische aandelen.

Ondertussen heeft het betreffende fonds nog steeds een (bevroren) belang in de portefeuille van aan Rusland gelieerde effecten, met een beperkt percentage van ongeveer 3% van het totale fondsvermogen.

Recentelijk zijn wij binnen Ostrica van inzicht veranderd over de waardering van de Russische aandelen.

Dit heeft onder andere te maken met de aanhoudende duur van de onmogelijkheid voor Europese bedrijven om Russische aandelen te verhandelen. En daarmee ook de misgelopen rendementen in de globale opkomende markten. Beiden wegen niet op tegen de mogelijkheid voor herstel in de situatie van verhandelbaarheid. Wij hebben deze beleggingtechnische – en financiële afweging gemaakt in het belang van u als onze participant.

Ondersteund door deze en onze eigen nieuwe visie zijn wij van plan om per 28 december a.s. de Russische aandelen af te waarderen tot een waarde van nul. Als gevolg hiervan worden de instap en uitstap beperkingen in het Ostrica Equities Emerging Markets Fund weer opgeheven. Dit heeft een zeer minimale impact op het resultaat van uw beleggingsprofiel1.

En hoewel de Russische aandelen op dit moment nog steeds geen waarde vertegenwoordigen blijven ze wel onderdeel van de balans. In het mogelijke toekomstige scenario waarin de Russische aandelen om wat voor reden dan ook weer waarde vertegenwoordigen dan komt deze waarde toe aan de relevante participanten op dat moment. 

De groei van uw vermogen begint bij het vermijden van verliezen!

1 De getoonde impact van de afwaardering van de Russische aandelen is de afwaardering per 28 december 2022.

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »