MARKTVISIE

Waar staan we in aandelen en wat kunnen we nog verwachten?

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Nu we er alweer bijna een half jaar op hebben zitten in 2021 en de ontwikkelingen om ons heen al even snel gaan, vinden wij het belangrijk even stil te staan bij de fase waarin de aandelenmarkt zich bevindt. Economisch herstel gekoppeld aan inflatietoename en een in de laatste weken toch weer licht dalende rente, creëren een bijzondere mix die speciale aandacht behoeft.

“Het is u als cliënt bij Ostrica of lezer van onze updates ongetwijfeld niet ontgaan dat de keuze voor value aandelen die Ostrica in de nazomer van 2020 heeft gemaakt, sinds het vierde kwartaal ongeveer 35% rendement heeft opgeleverd. Onze selectie heeft het ongeveer 20% beter gedaan dan de groeiaandelen. Het Ostrica Guts & Quants Fund (met een deep value small cap selectie) liet zelfs een stijging zien van ongeveer 60% vanaf september 2020. De laatste weken is deze relatieve outperformance van value versus groei wat tot stilstand gekomen. Tegelijkertijd zien we dat de (lange) rentes die zich in een opwaartse trend begaven weer wat aan het zakken zijn. En dit alles in een setting van steeds verder oplopende inflatie.”

De relatieve out performance van value is spectaculair te noemen; kort in tijd maar een van de grootste in omvang. Je zou kunnen denken dat het daarmee gedaan is en het forse verschil in waarderingen zoals onze modellen dat constateerden in 2020 is ingelopen. Het is correct dat de waarderingspremie van groei ten opzichte van value bijna gehalveerd is sinds november 2020. Maar de premie is nog altijd historisch hoog. Bovendien suggereren sterke economische groei en stijgende rentes op korte termijn eerder een verdere outperformance van value boven groei dan andersom.

Waarderingstechnisch gezien laten diverse modellen nog steeds (weliswaar door sterke winstcijfers gedreven) een beperkte overwaardering voor groeiaandelen zien en een aanzienlijke onderwaardering voor value aandelen. Heel concreet hebben we ongeveer 2/3e van de totale beweging gehad en dus nog 1/3e te gaan. Dit houdt in dat Ostrica nog ongeveer 15% rendement en nog bijna 20% relatieve outperformance voor value aandelen verwacht vanaf de huidige niveaus.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom Ostrica in deze tijd nog steeds value boven groei prefereert ;

  1. Indien de rente weer zijn stijgende trend oppakt, zal dit met name groeiaandelen raken. Het is een bekend gegeven dat waarderingen van groeiaandelen onder druk komen bij rentestijging. Zie onderstaande grafiek 1 voor historische bewegingen van value versus groei tijdens zowel dalende als stijgende rente regiems. Waarderingsmodellen geven aan dat als de Amerikaanse 10-jaarsrente richting 2.5% zou stijgen (nu 1.5%) verdere overwaardering in groeiaandelen van ongeveer 25% zou creëren met een toenemend risico op koersdalingen tot gevolg. Dit zou de potentiële outperformance van value dus nog groter maken en zelfs boven de 30% duwen.
  1. De andere reden is gelegen in het feit dat een portefeuille van groei-aandelen vrijwel geen dividend zal generen. Een value-portefeuille daarentegen, kent een dividendrendement van enkele procenten per jaar. Dit dividend vormt een natuurlijke buffer onder de koersen van waarde-aandelen. Hierdoor heeft een portefeuille met waarde-aandelen juist in deze tijden een lager risico.
Grafiek 1: Rente regiems en gedrag value & groei

Maar hoe kan de rente dan nu weer dalen terwijl inflatie alleen maar toeneemt? 

Een goede vraag die in twee delen beantwoord kan worden.

Een goede vraag die in twee delen beantwoord kan worden.

Hoe speelt Ostrica hierop in ?

Ostrica houdt vast aan de data die ons heeft aangegeven value aan te kopen en de obligaties tegen rentestijging te beschermen. Zoals eerder aangegeven zien wij nog een behoorlijke upside in de portefeuille en tegelijkertijd verwachten we dat lange rente weer zal stijgen. Voorlopig verwachten we echter nog niet dat het kritische niveau van 2% in de Amerikaanse 10-jaarsrente doorbroken zal worden.

Dit laatste is goed nieuws voor value aandelen maar ook voor groeiaandelen. Als we iets dieper kijken naar geografische en sectorspreiding dan zien we een klein deel van de value sectoren waarderingen bereiken waardoor we deze zeer geleidelijk zullen gaan afbouwen. Tevens zijn er al wat kandidaten in sectoren in de hoek van groeiaandelen met waarderingen die aantrekkelijk beginnen te worden. De ontstane aantrekkelijkheid komt voort uit ijzersterke winstcijfers en recente koersdalingen. We zullen, gezien de eerder genoemde upside in waarde-aandelen, beginnen met het voorzichtig opbouwen van posities van groei-aandelen.

Ostrica zal het tweede halfjaar stapsgewijs weer een stukje evenwicht tussen value en groei aanbrengen. Uiteraard letten we daarbij op de inflatie, rente en valutaontwikkelingen. Een rendement van het aandelendeel van onze portefeuille voor het tweede deel van het jaar van 15% lijkt ons hierbij zeer wel mogelijk.

Onderstaande grafiek 2 laat mooi zien hoe belangrijk rotatie en waardering zijn gerelateerd aan economische cycli.

Grafiek 2: Value vs Groei over de jaren

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »