MARKTVISIE

Verenigde Staten en China dicht bij een handelsakkoord

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China lijkt steeds dichterbij te komen, zo schrijven verschillende internationale media. Vorige week was een Amerikaanse delegatie op bezoek in China om nieuwe afspraken op papier te zetten en deze week werden de gesprekken in Washington voortgezet. De verwachting is dat een nieuw handelsakkoord deze maand of in juni bij de volgende bijeenkomst van de G20 ondertekend zal worden.

In de conceptversie van het handelsakkoord staat dat China tussen nu en 2025 meer grondstoffen uit de Verenigde Staten zal importeren. Het gaat dan onder andere om sojabonen en energiebronnen als olie en gas. Ook moet China haar markt openstellen, zodat Amerikaanse bedrijven volledig eigenaar kunnen worden van bedrijven die in China gevestigd zijn.

Importheffingen nog niet van tafel

China hoopt dat er met het handelsakkoord ook een einde komt aan de importheffingen, maar die garantie willen de regering in Washington nog niet geven. Volgens de laatste berichten wil de Amerikaanse regering ook onder het nieuwe handelsakkoord de mogelijkheid open houden om importheffingen op te leggen, bijvoorbeeld als China haar afspraken niet nakomt.

De Amerikaanse regering wil eenzijdig importheffingen kunnen opleggen, maar stelt als voorwaarde dat China geen tegenmaatregelen zal nemen. Het is onwaarschijnlijk dat China hiermee akkoord zal gaan. Het land legt bij voorkeur geen handelsbeperkingen op aan de Verenigde Staten, maar ze wil deze optie wel open houden. Dit is een van de obstakels waar de onderhandelingen eventueel nog op stuk kunnen lopen.

Een ander vraagstuk is wat er met de bestaande importheffingen zal gebeuren. De afgelopen negen maanden hebben zowel de Verenigde Staten als China voor ongeveer $360 miljard aan import belast met invoerheffingen. China wil alle importbeperkingen graag van tafel hebben, terwijl de Amerikaanse regering de invoerheffingen wil behouden om de binnenlandse industrie te ondersteunen.

In februari besloot president Trump af te zien van een geplande verhoging van de importheffingen. Daarmee zette hij de deur open voor nieuwe onderhandelingen. Het is kenmerkend voor de onderhandelingstactiek van president Trump. Eerst dreigt hij met zeer zware maatregelen om zijn tegenstander te intimideren, om vervolgens zijn eisen te versoepelen en aan de onderhandelingstafel aan te schuiven.

Handelsakkoord kan onzekerheid wegnemen

Het zal voor de Verenigde Staten en China moeilijk worden om tot een handelsakkoord te komen, maar het is in het belang van beiden om in elk geval de onzekerheid weg te nemen. De Chinese economie worstelt met afnemende groei en een daling van de export, terwijl ook de Amerikaanse economie tekenen van zwakte laat zien.

Dat er twijfels bestaan over de groei van de wereldeconomie wordt bevestigd door de ontwikkelingen van de laatste maanden. De Amerikaanse centrale bank besloot begin dit jaar af te zien van een geplande renteverhoging, nadat de beurzen in december hard onderuit waren gegaan. De ECB kondigde ondertussen een nieuwe ronde van liquiditeitssteun aan om de Europese bankensector te ondersteunen.

Onder deze omstandigheden zitten de twee grootste economieën van de wereld niet te wachten op de onzekerheid van een escalerend handelsconflict. Economen zijn het erover eens dat een grootschalig handelsconflict uiteindelijk alleen maar verliezers kent. Importheffingen en andere handelsbeperkingen zorgen immers voor meer inefficiënties in het internationale handelsverkeer. Daardoor stijgen de prijzen van goederen en diensten, waar vooral bedrijven en consumenten hinder van zullen ondervinden.

De voorlopige conclusie is dat Trump zich onder de huidige economische omstandigheden geen misstap kan permitteren. Een voortzetting van het handelsconflict zal een negatieve impact hebben op de aandelenmarkt, terwijl dat juist één van de indicatoren is waar Trump zijn succes aan afmeet. Wil de Amerikaanse president volgend jaar herkozen worden, dan zal hij de financiële markten en zijn achterban tevreden moeten houden.

Een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China zal naar verwachting een positieve impact hebben op de aandelenmarkt van China en die van andere opkomende landen. Met het Ostrica Equities Emerging Market Fund kunnen we direct op deze trend inspelen, omdat dit fonds voor 30% belegd is in China. Een handelsakkoord kan ook gunstig uitpakken voor aandelen in de Verenigde Staten, waarin wij beleggen via ons Ostrica Equities Developed Market Fund.

Natuurlijk mogen we ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat er toch geen handelsakkoord komt. De optimistische stemming op de aandelenmarkt die we sinds het begin van dit jaar weer zien kan in dat geval snel omslaan. Ook op dat scenario zijn we bij Ostrica goed voorbereid. Met onze doordachte beschermingsstrategieën proberen we het neerwaartse risico van aandelen en het valutarisico van wereldwijd beleggen zoveel mogelijk af te dekken.

Bronnen: Ostrica, Bloomberg

Onze cijfers zijn GIPS compliant, zo weet u zeker dat wat wij communiceren gecontroleerd is door een onafhankelijke externe partij. Zowel bij de iShares Euro Stoxx 50 tracker en de iShares MSCI World tracker, als bij het Ostrica fonds zijn de weergegeven rendementen na kosten.

Disclaimer: De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementscijfers ten opzichte van de benchmark geven het resultaat van het beleggingsbeheer na aftrek van fondskosten. De fondsrendementen zijn inclusief herbelegging van dividend en zijn gebaseerd op de intrinsieke waardes en wisselkoersen op het moment van waardering van de benchmark.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »