NIEUWS

Update – Waardering Rusland

 

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

In navolging op onze eerdere berichtgeving per 1 maart jl. inzake een tijdelijke aanpassing van de toe- en uittreding in een van onze zes sub-fondsen, ontvangt u hiermee een korte update.

In onze vorige berichtgeving informeerde wij u over het OSTR Equities Emerging Markets Fund (Subfonds) welke een belang heeft in de portefeuille van aan Rusland gelieerde effecten. Dit is een beperkt percentage van ongeveer 3% van het fondsvermogen (op basis van een berekening op 25 februari 2022).

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sanctiewetgeving van de Europese Unie werd het verboden om in deze effecten te handelen. Als Beheerder kozen wij ervoor deze effecten te waarderen tegen de koers van 25 februari jl. zolang de Russische beurzen gesloten blijven. In opvolging van dit besluit en in het belang van de participanten van het Subfonds besloten wij uittredingskosten in rekening te brengen en nieuwe toetreding tot het Subfonds tijdelijk stop te zetten.

Waardering buiten Rusland

De waardering van de Russische aandelen buiten Rusland is momenteel nog steeds op een erg laag niveau. Er is vrijwel geen handel door de opgelegde sancties, waardoor een representatieve waardering niet goed te berekenen is. Per vandaag is de waardering slechts 6,6% ten opzichte van de bevroren waarde in februari.

Waardering binnen Rusland

Sinds anderhalve week is de Russische beurs open voor ‘bevriende’ landen.
Daar horen wij niet bij! Op de Russische beurs zijn de aandelen fors hersteld ten opzichte van het niveau in februari. Daarnaast is de koers van de Roebel fors hersteld tot het niveau van voor de invasie. Onze positie zou per vandaag (5 april 2022) op 104,3% waarderen (indicatief) ten opzichte van de bevroren positie op 25 februari jl.

Beleid Ostrica in- en uitstappen OSTR Emerging Markets Equities Fonds

Ons beleid is door de aanhoudende sancties onveranderd gebleven.
Relaties kunnen uit het Subfonds stappen tegen een discount van circa 3%, welke ten goede komt aan de zittende aandeelhouders. Dit is mogelijk omdat de verhandelbare koersen zich op extreem lage niveaus bevinden. Nieuwe relaties weerhouden wij momenteel nog van instappen in het Subfonds.

Wij adviseren onze bestaande aandeelhouders geen actie te ondernemen en te blijven in het Subfonds. Nu langzaamaan de vredebesprekingen op gang komen, is de verwachting dat ook de sancties verlicht zullen worden.
Met het (gedeeltelijk) opheffen van de sancties verwachten wij dat de koersen op, de voor ons, verhandelbare beurzen bewegen richting de koersen op de Russische beurs.

“Vermogensbeheer doe je met je hoofd niet met je hart!”

Disclaimer: De in deze Update aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van de informatie in deze Update zijn voor uw eigen rekening en risico. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »