NIEUWS

Waardering Rusland

Update – 19 mei 2022

 

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

In navolging op onze eerdere berichtgeving van 1 maart en 5 april jl. ontvangt u hiermee opnieuw van ons de laatste stand van zaken.
In de berichtgeving van 1 maart jl. informeerde wij u voor het eerst over de waardering van de Russische aandelen.

Het OSTR Equities Emerging Markets Fund (Subfonds) heeft een belang in de portefeuille van aan Rusland gelieerde effecten. Dit is een beperkt percentage van ongeveer 3% van het fondsvermogen (op basis van een berekening op 25 februari 2022). Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sanctiewetgeving van de Europese Unie werd het verboden om in deze effecten te handelen. Als Beheerder kozen wij ervoor deze effecten te waarderen tegen de koers van 25 februari jl. zolang de Russische beurzen gesloten bleven.

Waardering Russische beurs
De waardering van de Russische aandelen heeft de afgelopen weken een fikse daling laten zien van ongeveer -11,6% in vergelijking met de waardering van begin april jl. Daar waar de aandelen per 6 april nog +6.6% stonden ten opzichte van de waardering op 25 februari jl. staan de Russische aandelen nu -4.9% lager ten opzichte van diezelfde waardering.

De waardering van de Russische aandelen heeft de afgelopen weken een fikse daling laten zien en staat nu ongeveer -4.9% in vergelijking met de waardering van eind februari.

De EUR/RUB koers is de laatste weken ook hard gedaald. Hierdoor zou de in Euro’s omgerekende portefeuille in de plus uitkomen. Toch is deze koers niet representatief omdat deze niet vrij verhandelbaar is en de Russische Centrale Bank hier de beslissende stem heeft.

Beleid Ostrica in- en uitstappen OSTR Emerging Markets Equities Fonds
Ons beleid is door de zeer beperkte liquiditeit van de Russische aandelen onveranderd gebleven.
Relaties kunnen uit het Subfonds stappen tegen een discount van circa 3%, welke ten goede komt aan de zittende aandeelhouders. Dit is mogelijk omdat de verhandelbare koersen zich op extreem lage niveaus bevinden. Nieuwe relaties weerhouden wij momenteel nog wel van instappen in het Subfonds.

Wij adviseren onze bestaande aandeelhouders geen actie te ondernemen en te blijven in het Subfonds. Langzaamaan verwachten wij dat de koersen op, de voor ons, verhandelbare beurzen straks zullen gaan bewegen richting de koersen op de Russische beurs.

 

“Vermogensbeheer doe je met je hoofd niet met je hart!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund. 

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »