MARKTVISIE

Update 3 september 2020

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

 ‘Waarom wijkt Ostrica bewust af van de markt en blijft mijn portefeuille (tijdelijk) achter in het herstel?’ 

Het in alle opzichten bijzondere 2020 wordt gekenmerkt door een aantal opmerkelijke bewegingen op de financiële markten. Ostrica is zich zeer bewust van deze bewegingen en voorziet een aantal toekomstige ontwikkelingen in de markten waarop wij de portefeuilles hebben voorbereid. 

We houden rekening met een mogelijke draai in de markt en een verder oplopen van inflatie en rente. Deze draai heeft op het moment van schrijven van deze update (nog) niet plaatsgevonden. Hierdoor vertoont uw portefeuille bij Ostrica een redelijke stabiel en soms wat teruglopend verloop, waarbij deze achterblijft op een aantal aandelenindices. Dit schrijven is vooral bedoeld om u het ‘waarom’ uit te leggen maar tevens hoe wij verwachten dat een en ander zich verder ontwikkelt. 

Korte situatieschets 

Het Coronavirus bepaalt nog immer de sfeer op de financiële markten; een deel van de aandelenmarkten laat steeds hogere koersen zien terwijl een ander deel een diepe depressie voorspelt. Verder lijken zich vooral in de Verenigde Staten (VS) de eerste tekenen van inflatie te openbaren, loopt de lange rente op in de VS en heeft de US Dollar een daling van 10% achter de kiezen. 

Allemaal zaken die uw portefeuille bij Ostrica hebben beïnvloed en zullen blijven beïnvloeden. 

De hiermee gepaard gaande extreme waarderingen laten we zien met behulp van onderstaande grafiek. 

De grafiek laat zien dat koers/winst-verhoudingen van de belangrijkste 500 bedrijven in de VS recent historische hoogtepunten hebben bereikt (zelfs hoger dan vóór de dot-com bubble). 

Het is inmiddels bekend dat met name FAANG (een acroniem voor Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) en andere Nasdaq-genoteerde bedrijven (in mindere mate) forse koersstijgingen laten zien. Dit terwijl andere industriesectoren en bedrijven niet of nauwelijks herstellen en in sommige gevallen zelfs 30% of meer in de min staan voor het jaar. 

De S&P Value Index, een indicator voor bedrijven met sterke balans en winstcijfers en relatief lage waarderingen (de stijl van Warren Buffet), laat eveneens een negatief beeld zien voor het jaar. 

Zoals gezegd hebben groeiaandelen, met FAANG plus Microsoft (FAANG+) als voorlopers, juist enorme koersstijgingen laten zien. Deze koersstijgingen gaan gepaard met hoge waarderingen. Het belang van de FAANG+ is inmiddels toegenomen tot 25% van de S&P 500. 

De koers/winst-verhouding van de FAANG+-aandelen bedraagt momenteel meer dan 50! 

Deze enorm hoge waarderingen hoeven geen probleem te zijn indien de onderliggende bedrijven met groeicijfers blijven komen die zelfs de huidige hoge verwachtingen ver gaan overstijgen en als de rente extreem laag blijft. Bij beide factoren echter, zet Ostrica grote vraagtekens. Juist deze onzekerheid is voor ons reden bescherming tegen een koerscorrectie aan te brengen. Let wel; rentestijging heeft vaak fors negatieve impact op de koers van groeiaandelen waarbij u als vuistregel mag nemen dat elke % rentestijging een potentiële koersval van 25-30 % impliceert. 

Onze posities 

Aandelen 

We hebben de aandelen met extreme waarderingen afgedekt (dit betreft de witte en de gele lijn in onderstaande grafiek) waardoor u (tijdelijk) niet meedoet aan koersstijgingen in dit deel van de markt. Ook hebben we een deelbelang opgebouwd in achtergebleven sectoren (zie de overige lijnen in onderstaande grafiek) gezien hun juist (te) lage waarderingen. 

Dit belang zal na confirmatie worden uitgebreid zowel in percentage als naar value-aandelen in de brede zin. Met name deze laatste groep die gekenmerkt wordt door lage waarderingen en een forse underperformance versus de groeiaandelen, hebben wat ons betreft de beste papieren voor een stevig herstel.

Obligaties 

Ostrica heeft het renterisico in Europa volledig afgedekt en is zelfs klaar om te profiteren van een mogelijke rentestijging. In de VS hebben we het renterisico op 0 gezet. We hebben nog belangen in bedrijfsleningen en obligaties uit opkomende markten zodat uw portefeuille wel blijft stijgen door rente-inkomsten uit dit deel van de wereld. 

Valuta 

Ostrica heeft voor alle obligatieposities de US Dollar volledig afgedekt en zal dit ook blijven doen. 

Conclusie 

De Ostrica portefeuilles zijn klaar voor een beweging in de markt van groei naar cyclische waarden en een toename van zowel inflatie als rente. Dit wordt versterkt door een mogelijk positieve nieuwsstroom inzake COVID19 vaccins. 

De timing van deze draai kan, gezien de snelheid en kracht waarmee dit naar verwachting gebeurt, onzes inziens, niet achteraf plaatsvinden. 

Wij willen uw vermogen in deze extreme omstandigheden niet onbeschermd laten, gezien de mogelijke snelheid waarmee één en ander zich kan voltrekken. Alhoewel timing en omvang lastig te voorspellen zijn, verwachten wij met onze visie en aanpak met gematigd risico zeker rendement aan uw portefeuille toe te gaan voegen. 

Natuurlijk is het mogelijk dat de winstcijfers van bedrijven door analisten fors naar boven worden bijgesteld gedurende de komende maanden waardoor de door ons verwachte correctie zich wellicht niet of nauwelijks zal voordoen. In dat geval zullen wij ons richten op de ondernemingen die het meeste stijgingspotentieel hebben. 

Rendement is natuurlijk belangrijk, maar het beperken van risico achten wij op dit moment belangrijker. 

Treed u met ons in contact als u meer wilt weten. We zijn graag bereid tot nadere toelichting. 

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »