MARKTVISIE

Update 10 augustus 2020

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

 Update augustus : ‘the bigger picture’ 

In deze update zullen we in het kort ingaan op het grotere geheel en de nieuwe realiteit. In de kwartaalrapportage over het derde kwartaal zullen wij dat verder uitwerken. 

Korte situatieschets en onze posities 

Onze posities 

De Ostrica portefeuilles zijn klaar voor een draai in de markt van groei naar cyclische waarden en toename van inflatie en rente. Dit wordt versterkt door mogelijk positieve nieuwsflow inzake COVID19 vaccins. 

Deze draai heeft zich van april tot en met juli nog niet voorgedaan, waardoor groei- en vooral tech-aandelen, ondanks torenhoge waarderingen, door zijn blijven stijgen, cyclische waarden nog steeds achterblijven en de rente laag blijft. We hebben wel begin juni een korte opleving gezien van zowel de rente als de cyclische bedrijven. Door de toegenomen sensitiviteit in de obligatiemarkt alswel de aandelenmarkt zijn de uitslagen direct groot. 

Als we per vandaag meten, zijn ook Ostrica portefeuilles achtergebleven op de markt sinds Q2. De timing van deze draai is natuurlijk lastig en kan ons inziens, gezien de snelheid en kracht waarmee dit gebeurd, niet achteraf plaatsvinden. Wij willen uw vermogen niet blootstellen hieraan gezien de mogelijke kracht waarmee dit gebeurt. 

De huidige situatie 

Alles gaat op “warp speed”, in de periode 1930 duurde het drie jaar voordat de bodem werd bereikt in aandelen, in 2008 duurde het 18 maanden en nu 1 maand. Wij zijn hierdoor verrast en tegelijkertijd zeer alert! 

De rente raakt overal de 0%-grens in de Westerse wereld, waardoor de situatie vergelijkbaar is met de jaren dertig van de vorige eeuw en de financiële crisis van 2008. Daar waar centrale banken in 2008 de economie bijstonden met grootschalige aankopen van obligaties, doen nu ook overheden hun duit in het zakje door maximaal te stimuleren. In economisch jargon heet dat helikoptergeld, oftewel geld dat rechtstreeks verstrekt wordt door overheden aan hun burgers om zo de crisis te verzachten. 

De effecten van het beleid op uw vermogen: van overheids (monetair) beleid naar risicobeheer beleggen 

Geen rente-dekking meer in portefeuilles van aandelen 

Doordat de rente in de Westerse wereld overal 0% of zelfs negatief is, zijn de risico’s op grote uitslagen in de vermogenscategorieën significant toegenomen. We hebben in februari gezien dat obligaties in Europa geen bescherming boden en aandelenindices van de top naar de bodem met meer dan 40% daalden in 2 weken. Om deze reden hebben wij vanaf 2015 een systeem van protectie in werking dat de daling aanzienlijk verminderd. 

Divergentie tussen online en offline economie op zijn grootst 

In de huidige bipolaire markt waar een bedrijf als Zoom of TikTok groter is dan de combinatie van Deutsche Bank, Unicredito & Barclays hebben wij ons systeem van protectie verder verfijnd om zodoende in te spelen op de kansen & bedreigingen van deze nieuwe realiteit. Het neerwaarts risico van bedrijven als Zoom & TikTok is enorm, terwijl de achtergebleven sectoren op de helft van hun boekwaarde genoteerd staan en veel opwaarts potentieel hebben. 

Helikoptergeld leidt tot inflatie en aantasting reservevaluta 

Het geven van helikoptergeld zal een keer terugverdiend moeten worden en vergroot de kans op monetaire inflatie. Door deze monetaire inflatie heeft de rente de neiging om te stijgen, echter de centrale banken zijn vooralsnog vastberaden om dat niet te laten gebeuren. Er zal echter binnen afzienbare tijd een moment komen dat de lange rente omhoog tendeert als compensatie voor inflatie. Als gevolg van al dat helikoptergeld staat de Dollar als reservevaluta ter discussie. Dat geldt overigens ook voor de Euro en de Yen waar net zoveel helikoptergeld wordt uitgekeerd. China doet als enige niet mee en zal aan kracht winnen. 

Het effect op de vermogen categorieën 

Overheidsobligaties 

– Rente wordt laag gehouden, maar er is een toenemende kans op stijgende lange rente door monetaire inflatie. Centrale banken zullen de rente drukken door actief obligaties op te kopen. 

Credits 

– Kredietmarkt wordt actief ondersteund, waardoor obligaties met een lagere kredietwaardigheid ruggensteun hebben van de centrale banken 

Aandelen 

– Sommige aandelen worden gezien als ‘storehold of wealth’ ofwel opslagplaats van rijkdom zijnde: Apple, Amazon, Microsoft, Facebook 

– Andere aandelen zijn geprijsd op depressiewaarderingen. 

Commodities 

– Goud wordt gezien als ‘storehold of wealth’ 

– Olie bevindt zich op depressiewaardering 

Hoe gaan we terugkomen? 

Wanneer de economie verder hersteld zal eveneens de noodzaak voor stimulering van de overheid met helikoptergeld afnemen. Dit kan snel gaan doordat er een vaccin wordt uitgevonden of langzamer doordat het langer duurt. 

Als er een vaccin wordt uitgevonden zal er een snelle reactie plaatsvinden in zowel de rente, valuta-, aandelen- en commodity markten. Er zal dan binnen een korte periode van een aantal weken het volgende gebeuren: 

– De lange rente zal stijgen tot het plafond waar de centrale banken lang obligaties gaan kopen. Wij schatten dat in de VS ergens tussen de 1% en 1,5% (een stijging van 0,5% tot 1%) en in Europa eenzelfde stijging (voor Duitsland tussen de 0% en de 0,5% en Italië tussen de 1,5% en de 2%) 

– De $ zal zijn status als reservevaluta voorlopig weten te handhaven en in kracht winnen 

– Bij aandelen zullen achtergebleven hoog dividend bedrijven een sprong laten zien in de orde van grootte van 30% tot 50%, terwijl de ‘store hold of wealth’ bedrijven eenzelfde daling zullen laten zien. 

– Goud zal een daling laten zien in de orde van grootte van 25% 

– Olie zal een stijging laten zien richting $ 60 per vat. 

Wanneer een vaccin langer op zich laat wachten zal bovenstaande proces over een langere periode plaatsvinden met horten en stoten. 

Hoe herstellen onze posities zich en wat doet buy & hold? 

Voor wat betreft aandelen zal het herstel van de economie een positieve uitwerking hebben op onze posities in de achtergebleven sectoren. De positie zal van 30% toenemen naar ergens tussen de 40% en 50% van het fondsvermogen. Op hetzelfde moment zullen de ‘storehold of wealth’ aandelen in de buy & hold index dalen van 30% tot tussen de 15% en 20%. 

Het totale effect op de index is eenzelfde of lagere index nadat dit zich heeft voltrokken en daarmee eveneens op de Buy & Hold belegger. 

Doordat ons aandelenfonds voor ruim 60% bestaat uit afgedekte posities zijn wij in staat de ‘store hold of wealth’ ondernemingen op te nemen tegen lagere koersen. Bij tussentijdse neerwaartse schokken zullen wij eveneens in andere sectoren bedrijven opnemen die naar hun fair value tenderen. 

Voor wat betreft overheidsobligaties hebben wij onze looptijden gedurende de pandemie verkort en zijn we in Europa op negatieve looptijden gebleven. Hiermee zijn wij gepositioneerd om een positief resultaat te laten zien wanneer de rentes op overheidsobligaties gaat oplopen. Buy & Hold obligaties zullen in waarde dalen als de rente stijgt. 

Voor wat betreft credits hebben wij ons credit looptijden verlengd en daarmee vrijwel alle verliezen die eerder dit jaar optraden voor ruim 80% goed gemaakt. Voor credits zijn wij op dit moment gelijk gericht aan de Buy & Hold strategie. 

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »