MARKTVISIE

Toenemende besmettingen geen reden voor (economische) paniek!

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Beste lezer,

Hopelijk vindt u deze zomer tussen de hectiek van COVID-19 ook ontspanning en rust. 

Over COVID gesproken (zucht…), we zien in een aantal landen de infecties oplopen als gevolg van:

  1. de Delta variant; 
  2. het opengaan van de economieën en in het bijzonder daar waar grote groepen mensen samenkomen;
  3. het (nog) niet volledig of zelfs nog maar beperkt gevaccineerd zijn in met name opkomende markten. 

Wat betekent dat voor de economie en welk effect heeft dat op de beurzen?

De eerste conclusie kan getrokken worden uit de cijfers vanuit het Verenigd Koninkrijk (UK) (grafiek 1) waar men al bijna een maand te maken heeft met weer fors oplopende besmettingscijfers. Alhoewel besmettingen fors oplopen, blijven ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen laag. Verder heeft Goldman Sachs recentelijk gemeten dat dit nauwelijks geleid heeft tot verandering in gedrag van consumenten die hun bestedingen ondanks de besmettingscijfers dus niet negatief aanpassen.

Ook recente consumentenbestedingen en restaurant boekingscijfers uit de US (open Table) tonen aan dat de recente spike in besmettingen nauwelijks effect hebben.

Grafiek 1: Rente regiems en gedrag value & groei

Het gevolg is dat de economische effecten van de wederopleving van het virus zeer beperkt zullen zijn en vooral effect hebben op de meest virus gevoelige sectoren als (internationaal) reizen en recreatie. Deze sectoren zijn qua gewicht beperkt (ca 2%) en zullen de beurzen niet in het geheel doen omslaan. De belangrijke cyclische sectoren zoals financials (>10%) zullen beperkt last hebben daar het aantal faillissementen niet sterk zal stijgen in deze fase van de economie.

Economieën met een lage vaccinatiegraad zullen uiteraard voorlopig gevoeliger zijn voor oplevende virusgetallen.  

Even terugkijken; hoe was het ook alweer?

Het afgelopen decennium (grafiek 2) hadden met name de high-flying (groei) aandelen die bovengemiddelde omzet en winstgroei genereren de voorkeur van beleggers boven  aandelen welke handelen op relatieve lage koerswinstverhoudingen (value). Groei aandelen stoomden vooruit voor het grootste deel van 2020 vooral toen centrale banken als antwoord op COVID-19 rentes verlaagden en beleggers hun weg naar technologieaandelen vonden waarvan zij aannamen dat deze zouden profiteren van de toenemende trend van digitalisering. 

Echter door de combinatie van het einde van lockdowns (vooral in de VS) en sneller dan voorspelde economische groei begon de rente op te lopen en schitterden value aandelen van Q4 2020 tm Q1 2021. 

Toch hebben sinds april 2021 groeiaandelen hun opmars weer ingezet terwijl value aandelen in die periode zijn achtergebleven. Terwijl enkele beleggers dit als een signaal hebben opgepakt dat groeiaandelen hun dominante rol weer hebben teruggekregen, zien anderen dit eerder als een pauze- moment met een voortschrijdende comeback voor value aandelen in het verschiet. De kracht van de economie en oplopende inflatie vormen de voornaamste katalysatoren voor value en cyclische aandelen.

 

 

Grafiek 1: Rente regiems en gedrag value & groei

Is de value outperformance alweer voorbij dan?

Beleggers zijn verdeeld over de recente ontwikkelingen. Sommigen wijzen naar afzwakkende verwachtingen voor economische groei, terwijl anderen aangeven dat inconsistente Federal reserve berichtgeving over wanneer zij de rente gaan verhogen een belangrijke factor is. Een betere idicatie is de gevoeligheid van vele vermogenscategorieën voor rentewijzigingen inclusief aandelen. Toen de lange rente weer ging dalen in de laatste maanden, profiteerden wederom groei en large cap technologieaandelen aangezien beleggers bereid zijn lang te wachten op winsten die deze ondernemingen in de toekomst moeten gaan maken.   

Echter, zodra de lange rente weer gaat oplopen, dan komen deze zelfde groeiaandelen onder druk te staan omdat de waarde die aan hun toekomstige winsten en dividenden wordt toebedeeld zwaarder wordt verdisconteerd in waarderingsmodellen. Dus voor nu is de rente met name door technische factoren nog laag maar stel dat deze weer op gaat lopen?  

Waarom zou de rente dan weer oplopen?

De visie van bijvoorbeeld Lisa Shalett, CIO Wealth management bij Morgan Stanley, voor hogere rentes en een steilere rente curve voor de komende 12 tot 18 maanden, is gebaseerd op een optimische visie op kapitaalsinvesteringen, een sterke huizenmarkt welke positief werkt voor economische groei en inflatie vanuit hogere lonen en huurinkomsten. MS gelooft dat groei in deze business-cycle sneller en breder dan normaal zal zijn vooral gestimuleerd door fiscale stimulansen en verbeterende demografische factoren als millennials die omdat ze ouder worden, meer koopkracht krijgen.

Dus toch value? 

Bedenk dat, terwijl rentes oplopen gedurende verwachtingen van sterke groei en inflatie, veel beleggers meer kwaliteits- en valuebewust worden en tegelijkertijd meer avers worden tegen rente gevoelige beleggingen. Vele value beleggingen bieden namelijk naast deze rente hedge een mooi vooruitzicht voor (hogere of hernieuwde) dividend uitkeringen en aandeleninkoop.                               

En vergeet niet : Price is what you pay, value is what you get   

Wat doet Ostrica in de tussentijd?

Onze visie is dat we flinke sector rotaties en uitslagen in individuele aandelen gaan zien. Onze aandelen strategie is al ten dele gedraaid van puur value naar GARP (= growth at reasonable price). Wij laten hierbij de extreem dure groei voor wat het is en kopen groeibedrijven die 50% of meer, bij voorkeur 100% groeien in omzet en over 2 jaar een Koers/Winstverhouding hebben onder de 20.

Het motorblok van de portefeuille (90% bij Ontwikkelde Markten en 10% GARP) blijft echter stabiele value aandelen. De value aandelen die we verkocht hebben zijn degene in sectoren waar de onderwaardering inmiddels is ingehaald naar een ‘normaal’niveau.

In Ostrica Emerging Markets zijn we al iets verder (60% value en 40% GARP) daar de portefeuille daar al wat meer groei had en groei wat sneller is afgekomen. In Ostrica Developed Markets gaan we de komende 6 maanden op basis van confirmatie de portefeuille meer tilten (lees: naar GARP).

Aan het rentefront is er sprake van een aparte beweging, die volgens ons nog steeds technisch is. Het belangrijke rentedoel van 2% voor het einde van het jaar in de US 10-jaars rente zou zelfs wat lager kunnen gaan uitkomen. Op zich is dat voor onze posities en beleid geen probleem, we zullen alleen de GARP portefeuille sneller dan voorgenomen invullen.

Verwachten we dat we moeten beschermen?

Nee, we denken niet doordat de economieën opengaan, er zodoende meer activiteit ontstaat. Echter we staan klaar voor als het de verkeerde kant opgaat. De kans hierop schatten we in onder de 20%.

 

Voor nu een mooie en rustige zomer gewenst.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »