MARKTVISIE

To Hike or not to Hike?

Beleggen met kunstmatige intelligentie en een akkoord over het schuldenplafond

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

AI-beleggen en de Impact van het Schuldenplafond
In de wereld van beleggen zijn er de afgelopen maand spannende ontwikkelingen gaande, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en het Amerikaanse schuldenplafond. Bij Ostrica hebben wij de afgelopen vijf jaar met groot succes AI toegepast in ons beleggingsproces, wat heeft geleid tot een betere en snellere beoordeling van informatie. Wij zijn verheugd te kunnen zeggen dat wij op de lange termijn goede resultaten behalen die in lijn zijn met de doelstellingen van onze relaties.

Komende maand kijken wij met veel belangstelling uit naar de besluitvorming van de centrale banken met betrekking tot rentepauze of renteverhogingen, oftewel to hike or not to hike! Deze beslissingen zullen een directe invloed hebben op de markten en de beleggingsstrategieën die wij hanteren. Wij blijven alert en anticiperen op mogelijke veranderingen, zodat wij u optimaal kunnen blijven bedienen.

Beleggen in de Toekomst
De invloed van kunstmatige intelligentie beperkt zich niet alleen tot Ostrica. Financiële analisten hebben ook oog gekregen voor de kracht van AI, met name voor Chat GPT, en dit heeft een positieve stemming op de beurs teweeggebracht. We hebben waargenomen dat aandelen zoals Microsoft dit jaar al met 40% zijn gestegen, dankzij de stijgende interesse in AI en de investeringen die bedrijven in deze technologie hebben gedaan. Kunstmatige intelligentie blijft dan ook een essentiële trend die niet mag ontbreken in een beleggingsportefeuille.

Actieve Aanpak

Ostrica heeft actief ingespeeld op deze ontwikkelingen door het gewicht van haar High Growth/No Yield & BIG Tech GARP-aandelengroepen gestaag te verhogen in de afgelopen negen maanden. Veel van deze aandelen waren laag geprijsd tijdens de zomerperiode, terwijl ze toch goede bedrijfsresultaten en positieve groeivooruitzichten hadden. Op dit moment heeft Ostrica een belang van 22% in Big Tech GARP-aandelen en 6% in High Growth-aandelen, die allemaal hebben bijgedragen aan ons positieve resultaat.

Zorgvuldige Selectie

Het belang van zorgvuldige selectie van bedrijven blijft echter groot, aangezien niet alle bedrijven hun grote investeringen kunnen terugverdienen en moeite hebben om te herstellen van recente tegenslagen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het prestatieverschil tussen Chinese en westerse technologiebedrijven dit jaar. Chinese tech-bedrijven staan dit jaar fors lager (13%) vanwege toenemende spanningen tussen de VS en China en meer regulering, terwijl Amerikaanse bedrijven juist profiteren van het terugkopen van aandelen, wat ten goede komt aan bestaande aandeelhouders. Hierdoor staat de Amerikaanse Nasdaq 25% hoger, terwijl Chinese bedrijven aandelen blijven uitgeven om groei te financieren. Ostrica heeft daarom aan het begin van het jaar besloten om haar belang in Chinese technologiebedrijven van de hand te doen en heeft momenteel geen blootstelling meer aan deze aandelen.

Chat GPT

Daarnaast is Chat GPT, de krachtige generatieve AI, een gamechanger die de werkomgeving zal veranderen. Met meer dan 100 miljoen gebruikers binnen twee maanden heeft Chat GPT indrukwekkende groeicijfers behaald, sneller dan platforms zoals TikTok, Spotify en Uber. Het gebruik van “Generative AI” biedt enorme groeimogelijkheden voor specifieke bedrijven, en Ostrica heeft zich op deze ontwikkeling voorbereid in onze portefeuille. De markt voor “Generative AI” is in slechts drie maanden al gegroeid tot ongeveer $150 miljard, en naar verwachting zal deze nog verder groeien wanneer steeds meer kenniswerkers wereldwijd AI gaan gebruiken in verschillende toepassingen. Dit opent een extra markt van naar schatting $430 miljard.

Positieve Verwachtingen

Om optimaal te profiteren van de groeipotentie in de technologiesector is het cruciaal om de juiste bedrijven te selecteren en vast te houden. Ostrica heeft haar positieve verwachtingen voor aandelen behouden, gebaseerd op goede bedrijfscijfers en afnemende inflatie. Daarnaast heeft het recente akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond gezorgd voor financiële stabiliteit, wat een positief effect zal hebben op risicovolle activa en het investeringsklimaat gunstiger zal maken. Ostrica heeft haar weging naar BIG Tech GARP-aandelen geleidelijk verhoogd en houdt een belang van 22% in deze aandelengroep binnen haar portefeuille. Bovendien blijven semiconductors, zoals ASML, erg in trek, en Ostrica heeft bijna 9% belang in deze sector.

Het Belang van Actieve Selectie van Bedrijven

Ostrica onderscheidt zich door haar focus op bedrijven met een hoge vrije kasstroom, wat meer stabiliteit en groeipotentie biedt op de lange termijn. Onze portefeuille heeft een aanzienlijk hogere vrije kasstroom dan een normale buy & hold, namelijk 7.2% versus 4.6%. Wij benadrukken ook het belang van actief management in deze snel veranderende omgeving, waarbij het verschil in performance tussen market-cap gewogen en gelijk gewogen indices aantoont dat actieve selectie van groot belang is.

Actief management blijft belangrijk in deze snel veranderende omgeving, waarbij we onze expertise benadrukken door het volgende voorbeeld: het verschil in performance tussen de SPX 500 market-cap gewogen en de SPX 500 gelijk gewogen. Dit verschil in performance is nog nooit zo hoog geweest in de laatste 25 jaar. Dit onderstreept het belang van actieve selectie en het vermogen om afwijkingen in de markt te identificeren en te benutten. 

Focus op Opkomende Markten en Risicobeheer

Ostrica heeft haar focus op Chinese aandelen met blootstelling aan sanctiemaatregelen vanuit de VS verminderd. Tegelijkertijd hebben wij onze focus op hoogwaardige bedrijven met een sterke merknaam en een wereldwijde afzetmarkt binnen opkomende markten vergroot. Binnen het Ostrica Emerging Market Fund blijven wij ook gericht op het selecteren van hoogwaardige bedrijven met een solide vrije kasstroom. Ons fonds heeft een vrije kasstroom van 13.4%, terwijl een vergelijkbare index slechts 2.8% heeft. Dit toont de toegevoegde waarde van onze actieve selectie in opkomende markten aan.

Succes in Beleggen

Ostrica blijft haar succes voortzetten in beleggen met kunstmatige intelligentie. Onze toepassing van AI heeft geleid tot betere beoordeling van informatie en het behalen van de gewenste doelstellingen voor elk profiel. Daarnaast heeft het akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond gezorgd voor financiële stabiliteit, wat gunstig is voor risicovolle activa en het investeringsklimaat. Ostrica blijft actief en selectief beleggen, met een focus op bedrijven met groeipotentieel en een sterke vrije kasstroom. Met onze strategie zijn we goed gepositioneerd om te profiteren van de ontwikkelingen in de wereld van beleggen en de kansen die AI en financiële stabiliteit bieden.

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »