NIEUWS

Tijdelijke aanpassing toe- en uittreding

Subfonds OSTR Emerging Markets Equities Fonds

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail
Ostrica B.V. is de Beheerder van het Ostrica Investment Fund (het Paraplufonds).
Een van onze zes subfondsen heeft een belang in de portefeuille van aan Rusland gelieerde effecten, te weten het OSTR Equities Emerging Markets Fund (het Subfonds). Het gaat om een beperkt percentage van ongeveer 3% van het fondsvermogen (op basis van een berekening op 25 februari 2022).

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sanctiewetgeving van de Europese Unie is het verboden voor Ostrica om in deze effecten te handelen. Deze sanctiewetgeving in combinatie met het sluiten van de beurzen in Rusland heeft als gevolg dat er sprake is van zeer beperkte handel op andere beurzen met nadelige prijsvorming. Er is momenteel onvoldoende informatie voorhanden voor een juiste waardering van deze effecten vanwege de gesloten Russische beurzen.

Wij als Beheerder kiezen ervoor deze effecten te waarderen tegen de koers van 25 februari 2022 zolang de Russische beurzen gesloten blijven.

In het belang van de participanten van het Subfonds hebben wij besloten uittredings- kosten in rekening te brengen. Dit is mogelijk conform artikel 7.2 van het prospectus in uitzonderlijke omstandigheden en zolang dit in het belang van de participanten van het Subfonds is. Tevens wordt conform artikel 7.1 van het prospectus nieuwe toetreding tot het Subfonds tijdelijk stopgezet.

Participanten die uitstappen dienen deze kosten te betalen en de kosten komen ten goede aan het Subfonds. Dit voorkomt dat achterblijvende participanten de verhoogde verkoopkosten van deze effecten moeten dragen. Deze kosten zijn voor de uittredende participanten en worden verwerkt in de uitstapkoers. De uittredingskosten worden dagelijks bepaald aan de hand van de meest recente marktinzichten. Zodra de effecten weer kunnen worden gewaardeerd, worden de uittredingskosten niet meer in rekening gebracht.

Bovengenoemde maatregelen zijn van 2 maart 2022 tot nadere berichtgeving.

Disclaimer: De in deze Update aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van de informatie in deze Update zijn voor uw eigen rekening en risico. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »