MARKTVISIE

Terugblik op Q1 2024: een sterk vervolg op de eindejaarsrally

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

De lente is inmiddels van start, maar op de financiële markten schijnt de zon al sinds het begin van dit jaar. De internationale beurzen hebben de eindejaarsrally van Q4 2023 in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar met veel enthousiasme doorgezet.

Mede dankzij onze actieve selectie hebben onze fondsen en profielen daar wederom een flinke schep bovenop gedaan. Dit is uiteraard grotendeels te danken aan de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, zoals wij die in onze vorige terugblik en analyses al voorspelde.

In dit artikel blikken we kort terug op wat zich afgelopen maanden afgespeeld heeft op de financiële markten. Daarnaast bespreken we de resultaten van onze profielen en vergelijken we deze met de resultaten van andere vermogensbeheerders.

Wat gebeurde er in Q1 2024?

Het eerste kwartaal van 2024 stond veelal in het teken van nieuwe recordhoogtes op vrijwel alle Westerse beursindices. Deze ‘all-time highs’ zijn grotendeels te denken aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hier wisten technologiebedrijven dan ook fors van te profiteren.

Verder zagen we ook in de brede markt meevallende kwartaalcijfers, wat tevens flink bijgedragen heeft aan de positieve resultaten. En hoewel veel analisten op voorhand een recessie hadden voorspeld in 2024, bleek de economie ook erg veerkrachtig.

Dankzij deze gunstige omstandigheden én onze actieve beleggingsstijl, hebben de Ostrica fondsen en profielen wederom indrukwekkende resultaten neergezet. De behaalde rendementen dusver zijn 11,87% voor ons Aandelen Profiel, 9,58% voor ons Ondernemend Profiel, 7,97% voor ons Totaal Profiel, 6,32% voor ons Balans Profiel en 3,98% voor ons Basis Profiel. Lees meer over onze resultaten in de sectie ‘De resultaten van Ostrica in perspectief‘.

Rendementen profielen over 2022, 2023 en Q1 2024 | Ostrica Vermogensbeheer

Kunstmatige intelligentie gaat nieuwe fase in

Onlangs heeft Nvidia een nieuwe halfgeleider gepresenteerd voor kunstmatige intelligentie toepassingen. De rekenkracht van deze zogeheten ‘Blackwell’-chip is ongekend; sommige taken kunnen maar liefst 30 maal zo snel uitgevoerd worden als bij halfgeleiders van de voorgaande generatie.

De voorganger genaamd de ‘Hopper’-chip heeft afgelopen jaren voor flinke groei gezorgd bij Nvidia, met als hoogtepunt de presentatie van de Q4 2023 kwartaalcijfers afgelopen januari. In de resultaten werd duidelijk dat de omzet in het vierde kwartaal maar liefst 265% gestegen was ten opzichte van het voorgaande jaar. De netto winst groeide zelfs met 769% tot $ 12,29 miljard.

Deze ongekende groeicijfers leidde tot een koersstijging van ruim 16% op de dag van de presentatie en inmiddels staat het het aandeel Nvidia nog eens 10% hoger dan na de cijferpublicatie. Aan de hand van dit voorbeeld is het makkelijker te begrijpen waarom de S&P 500 index ook zonder de rugwind van een dalende rente (lees verder) steeds verder omhoog klimt.

Hoewel u om u heen wellicht veel hoort over kunstmatige intelligentie, zit de technologie momenteel nog in de beginfase van een grote groeicyclus. Zo is het onder andere de verwachting dat de toepassingen nog een stuk complexer en uitgebreider gaan worden, er komende periode meer bedrijven AI zullen integreren en ‘mens en machine’ beter op elkaar ingespeeld gaan raken. Uiteindelijk zit de grootste verwachte toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie uiteraard in een forse productiviteitsverhoging.

Veel beleggers onderschaten dus, ondanks de positieve berichtgeving, nog altijd de omvang van de veranderingen die op gang komen. Het is dan ook een mooie tijd om belegd te zijn in de betrokken technologiebedrijven, die nog een stuk sneller kunnen groeien dan wat de markt nu inprijst.

Meevallende bedrijfswinsten en veerkrachtige economie

Niet alleen de snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar ook meevallende bedrijfswinsten over de brede linie hebben bijgedragen aan de sterke start van het jaar op internationale aandelenmarkten. Volgens dataverzamelaar Factset heeft maar liefst driekwart van de bedrijven in de S&P 500 index een winst gepubliceerd die hoger lag dan waar analisten op rekenden. Bij 64% van de ondernemingen leverde ook de omzet een positieve meevaller op.

Vaak hechten beleggers echter meer waarde aan de prognoses dan aan de behaalde resultaten. Ook in dit opzicht pakte het cijferseizoen positief uit. Tijdens de toelichting op de resultaten werd slechts bij 47 ondernemingen het woord ‘recessie’ gebruikt. Tijdens de afgelopen vijf jaren waren dat gemiddeld 85 bedrijven en de afgelopen drie jaar is geen enkele keer voorgekomen dat het ‘r-woord’ zo weinig gebruikt werd.

Bedrijven uit de S&P 500 index die "recessie" benoemen in hun kwartaalrapportage | Ostrica Vermogensbeheer

Verder zijn ook de concrete winstverwachtingen voor de komende periode (12 maanden) zeer gunstig. De totale 12-maandse ‘Forward’ Earnings Per Share (EPS; winst per aandeel) verwachtingen binnen de S&P 500 zijn afgelopen drie maanden fors gestegen. Dit cijfer wordt berekend door de verwachte totale winst over 12 maanden te delen door het aantal aandelen in een onderneming dat aan de beurs is genoteerd. Uiteraard is deze groei ook vooral te wijten aan de economische groeiverwachtingen vanuit kunstmatige intelligentie.

Winstverwachtingen in de S&P 500 index (12-month forward EPS) | Ostrica Vermogensbeheer

De hogere winstverwachtingen hebben fors bijgedragen aan de sterke prestaties op financiële markten. Als bedrijven komende periode inderdaad van deze verwachte winstgroei weten te profiteren en er zelfs nog meer winst vanuit de technologische ontwikkelingen verwacht wordt, biedt dit beleggers zelfs nog meer kansen om te profiteren.

Een belangrijke reden waarom de meevallende (Amerikaanse) kwartaalcijfers volop in de schijnwerpers stonden, was omdat de economie in tegenstelling tot afgelopen jaren nu eens niet de hoofdrol opeiste. Over heel 2023 kwam de economische groei in de Verenigde Staten uit op 2,5%. In het lopende jaar stevent het land volgens de meeste economen af op een groei van naar schatting 1% á 2%. Dat tempo maakt misschien niet veel indruk, maar het is aanzienlijk gunstiger dan de recessie waar veel partijen in de aanloop naar 2024 rekening mee hielden.

Renteverlagingen zijn uitgesteld

Wat betreft een mogelijke recessie kan het sein ‘brand meester’ echter nog niet gegeven worden; half maart werd bekend dat de inflatie in de VS in februari is uitgekomen op 3,2%, hoger dan de verwachte 3,1%. Ook in januari viel de inflatie met 3,1% hoger uit dan de verwachte 2,9%. Het inflatiecijfer blijft dus hoger dan de 2% waar de Federal Reserve naar streeft.

Omdat de inflatie hoger blijft, maakt de centrale bank weinig haast met renteverlagingen. In februari wees de CME FedWatch-meter uit dat er een kans van 95% was op een renteverlaging, maar eind maart was deze kans teruggelopen tot minder dan 5%. Het ziet er momenteel naar uit dat de Federal Reserve pas in de zomer voor het eerst sinds maart 2020 de beleidsrente een tandje lager zet.

De centrale bank van de Verenigde Staten liet in maart echter wel doorschemeren nog altijd te mikken op drie renteverlagingen in 2024. Onderstaande grafiek van de CME FedWatch Tool laat zien dat eind maart de kans dat de rente in juni een kwart procent lager staat 61% was. De kans op een renteverlaging van een half procent was minder dan 3%.

Kans op renteverlagingen Federal Reserve in juni (CME FedWatch Tool) | Ostrica Vermogensbeheer

De centrale bank lijkt heel knap een zachte landing te orkestreren. Hierbij komt de inflatie onder controle zonder dat de economie een recessie doormaakt. Ondertussen nadert de Amerikaanse woningmarkt het dieptepunt. Mede door een daling van de kapitaalmarktrente, waar de hypotheekrente aan gekoppeld is, neemt het aantal hypotheekanvragen weer toe. Voor veel Amerikanen vormt de woningwaarde een groot deel van het totale vermogen. Een herstel op de huizenmarkt kan dan ook een gunstig effect hebben op het economsich en beleggerssentiment.

De resultaten van Ostrica in perspectief

Zoals hierboven besproken was Q1 2024 wederom een zeer sterk kwartaal en is er zelfs sprake van twee achtereenvolgende kwartalen met dubbele groeicijfers. Dankzij het actieve beleggingsbeleid van Ostrica, hebben we net als in 2022 en 2023 de meeste (actieve) concurrenten alswel indextrackers achter ons gelaten. Het verschil tussen Ostrica en de concurrentie is sinds 2022 daarmee opgelopen tot meer dan 17%-punt.

Ostrica Aandelen Profiel

Het Ostrica Aandelen Profiel is een offensieve investering in internationale aandelen. Dit profiel is geschikt voor de belegger die streeft naar een hoog rendement, niet in paniek raakt wanneer markten dalen en een beleggingshorizon van minimaal 15 jaar heeft. Sinds 2014 maken wij gebruik van een dynamische beschermingsstrategie binnen dit profiel, waarmee wij verliezen streven te beperken tot 50% van het verlies van de markt.

Binnen het Aandelen Profiel beleggen we in vier van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Developed Markets Equity Fund (69%), Ostrica Emerging Markets Equity Fund (15%), Ostrica Public Private Equity Fund (10%) en Ostrica Guts and Quants Fund (6%). Voor meer informatie over onze fondsen verwijzen wij u graag naar de factsheets.

Met het Ostrica Aandelen Profiel hebben we in Q1 2024 een rendement behaald van 11,9%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun meest offensieve profiel een rendement van respectievelijk 9,5%, 7,6% en 7,8% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het kwartaal.

Ostrica Aandelen Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Ostrica Totaal Profiel

Het Ostrica Totaal Profiel is een gebalanceerde portefeuille voor de belegger die bereid is een gemiddeld risico te lopen en een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar heeft. Dit profiel bestaat uit een uitgebalanceerde mix van internationale aandelen, obligaties en alternatieve strategieën. Sinds 2014 maken wij gebruik van een dynamische beschermingsstrategie binnen dit profiel, waarmee wij verliezen streven te beperken tot 50% van het verlies van de markt.

Binnen het Totaal Profiel beleggen we in zeven van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Developed Markets Equity Fund (47%), Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund (15%), Ostrica Emerging Markets Equity Fund (12%), Ostrica Emerging Markets Debt Fund (10%), Ostrica Global High Yield Bond Fund (8%), Ostrica Public Private Equity Fund (5%) en Ostrica Guts and Quants Fund (3%). Ook hier verwijzen wij u graag voor meer informatie over onze fondsen naar de factsheets op onze website.

Met het Ostrica Totaal Profiel hebben we in Q1 2024 een rendement behaald van 8,0%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun vergelijkbare profiel een rendement van respectievelijk 5,1%, 4,6% en 4,3% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het kwartaal.

Ostrica Totaal Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Ostrica Basis Profiel

In het Ostrica Basis Profiel ligt de focus op het in stand houden van vermogen. Het zwaartepunt van de beleggingen ligt dan ook op vastrentende waarden. Dit profiel past bij beleggers die meer rendement zoeken dan op een spaarrekening, maar een beperkte beleggingshorizon hebben. Sinds 2014 maken wij ook binnen het Basis Profiel gebruik van onze dynamische beschermingsstrategie.

Binnen het Basis Profiel beleggen we in vijf van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund (47%), Ostrica Developed Markets Equity Fund (25%), Ostrica Emerging Market Debt Fund (13%), Ostrica Global High Yield Bond Fund (9%) en Ostrica Emerging Markets Fund (6%). U leest meer informatie over de fondsen binnen het Basis Profiel in onze factsheets.

Met het Ostrica Basis Profiel hebben we in Q1 2024 een rendement behaald van 4%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun meest defensieve profiel een rendement van respectievelijk 0,7%, 0,2% en -2,9% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het jaar.

Ostrica Basis Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Onze verwachtingen voor de rest van 2024

Wij verwachten dat 2024 voor beleggers veel meer een jaar van kansen dan van risico’s wordt. In dit opzicht springen de mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie eruit. We verwachten dan ook dat meer en meer bedrijven hiervan kunnen profiteren. In het basisscenario blijft de Amerikaanse economie daarnaast goed op stoom en blijft het beleggerssentiment positief. De eerste renteverlagingen zullen iets later dan initieel verwacht plaatsvinden, maar wij zijn overtuigd dat de Federal Reserve gedurende het jaar de rente drie keer zal verlagen.

We houden voorlopig dan ook binnen het aandelensegment vast aan de aanpak die in 2023 zeer succesvol was: positie kiezen in aandelen die meeliften op de opmars van kunstmatige intelligentie. Daarnaast is het een goed moment om, ondanks de goede vooruitzichten voor aandelenmarkten, de positie in obligaties iets uit te bouwen. Wie nu een Amerikaanse 10 jaars-staatsobligatie koop, ontvangt namelijk een rendement van 4,2%. In de obligatiewereld kan er dus weer een mooie rentevergoeding worden opgestreken. Binnen de obligatiefondsen verlengen we de gemiddelde looptijd geleidelijk, om voor een langere periode te profiteren van de sterk gestegen kapitaalmarktrente.

Door de goede start van het beursjaar, hebben wij onze prognoses voor heel 2024 aangepast. We verwachten de resterende 9 maanden van het jaar dan ook wederom positieve resultaten te behalen. De outlook voor onze profielen en fondsen in 2024 luidt als volgt:

Rendementsverwachtingen voor 2024 van Ostrica Profielen en Fondsen | Ostrica Vermogensbeheer

Profiteer van Ostrica’s unieke strategie

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, maar dat betekent niet dat u té voorzichtig moet worden. Met de juiste strategie is het mogelijk om de verhouding tussen risico en rendement aanzienlijk te verbeteren. Spreiding in uw portefeuille verkleint risico’s, maar biedt geen volledige bescherming bij een algemene neergang op de beurs. Op deze momenten maakt Ostrica voor u het verschil, omdat onze beschermingsstrategie vermogens beter beschermt tegen onrust op de financiële markten.

Onze unieke beschermingsstrategie heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch 85% van stijgingen te profiteren. Onze kwantitatieve modellen verhogen de bescherming bij onrustige periodes en bouwen deze weer af zodra de rust terugkeert. Op lange termijn resulteert dit in bovengemiddeld rendement met minder risico.

Dankzij onze constante marktanalyse en toepassing van de beschermingsstrategie, hebben we in 2023 op alle ontwikkelingen kunnen anticiperen. Hierdoor presteren we gemiddeld boven onze doelstellingen van marktrente plus 3% tot 7%. Wilt u meer weten over onze unieke strategie en samen met ons het verschil maken voor uw vermogen? Plan dan een afspraak in met een van onze relatiebeheerders.

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »