MARKTVISIE

Rollende Inflatie

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Inflatie blijft een grote rol spelen in de huidige markt. Voor de interpretatie van deze inflatiecijfers moet je vaak net iets verder kijken dan naar het cijfer zelf. Het inflatiecijfer van 13 oktober jl. bracht initieel een aanzienlijke daling teweeg waarbij de S&P500 bijna 150 punten wegzakte om vervolgens weer 200 punten te stijgen. De verwachting was dat het maandelijkse inflatiecijfer 0.2% hoger zou zijn, dit werd uiteindelijk 0.4%. Misschien niet gek dat de initiële reactie op dit cijfer negatief was, aangezien de markt er dan vanuit gaat dat centrale banken verder moeten gaan in het verkrappen van de markten (lees de rente verhogen). Toch moet verder gekeken worden hoe dit inflatiecijfer opgebouwd is en waarom de inflatie op dit moment hoger uitvalt. Een andere vraag is of dit zo blijft in de komende maanden.

Naast een rollende recessie denken wij dat er ook sprake is van een rollende inflatie. 2022 is een jaar van extremen, zo zorgde de invasie in Oekraïne direct voor een enorme stijging in energieprijzen wat ervoor zorgde dat de inflatie verder omhoog ging. Inmiddels zijn energie- en andere grondstofprijzen weer gezakt, de oorzaak hiervan is de stijgende rente, waardoor de vraag afneemt door de teruglopende bedrijvigheid.

Het beleid van de Fed (de centrale bank van de Verenigde Staten) om de rente te verhogen om zo de inflatie te onderdrukken heeft dus wel degelijk effect.

Waarom blijft het maandelijkse inflatiecijfer dan toch oplopen?

Net als de rollende recessie is er ook sprake van een rollende inflatie.
Waar eerst enorme stijgingen in grondstoffen en energieprijzen zorgden voor een snelle stijging van de cijfers, zien we op dit moment dat de inflatie sterk beïnvloed wordt door de kosten van het huren van een huis.
Bij het meten van “core” inflatie zijn huisvestingskosten verantwoordelijk voor 1/3 van het totaalcijfer. Wat we de laatste maanden zien is dat de kosten van het huren van een huis sterk zijn toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door een, niet houdbaar, inhaaleffect. De US-huizenprijzen zijn aan het dalen, en met hypotheekrentes op niveaus die we niet meer gezien hebben sinds de financiële crisis sluiten wij een “reversal” hiervan voorlopig uit.

 

Dalende woningprijzen zullen doorwerken in huurprijzen. Zonder het meenemen van huisvestingskosten zou het inflatiecijfer slechts 0.2% zijn opgelopen. Op het moment dat huisvestingskosten genegeerd worden – wat de markt doet omdat ze op dit moment afkomen – en de maand tot maand inflatie 3 maanden achter elkaar 0.2% bedraagt, dan zakt het jaarlijkse “core” inflatiecijfer vanzelf van 6.6% naar minder dan 4%. Inflatie wordt gemeten als de jaarlijkse prijsstijging. Op het moment dat prijzen niet verder stijgen maar gelijk blijven gaat het inflatiecijfer vanzelf omlaag.

Waarom is dit positief voor aandelen?

Tijdens de laatste meeting van de Fed heeft Powell aangegeven dat er een pauze ingelast kan worden op het moment dat de reële rente (Fed rate – inflatie) boven de 1% is. Kijkende naar het pad van de Fed is dit punt dichtbij. Binnen Ostrica zijn wij overtuigd dat een daling van de inflatie dichterbij is dan de markten op dit moment verwachten.

Hieronder laten wij, via een meeting van de PCE (Personal Consumption Expenses), door de jaren heen de dalende inflatie en het effect op de aandelenmarkt zien. De PCE is een voorkeursmaatstaf van de Fed. Het meet namelijk de prijsveranderingen van artikelen en diensten die door alle Amerikaanse huishoudens worden aangeschaft.

GUTS & Quants 67%

“Vermogensbeheer doe je met je hoofd niet met je hart!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »