ACHTER DE SCHERMEN

De meest gehate rally voor beleggers

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Het jaar 2018 is tot nu toe een moeilijk jaar voor vrijwel alle beleggingscategorieën. 90% van de vermogenscategorieën wereldwijd laat een negatief rendement zien. Na een aantal goede jaren doen met name obligaties het dit jaar niet goed. Verlies is verlies zult u denken, maar dat werkt bij obligaties toch anders dan bij aandelen. Onderstaand verklaren wij u de werking van onze beleggingsstrategie:

Onze strategie is gericht op het genereren van rendement op middellange of lange termijn. De nadruk ligt altijd op groei, met beperking van neerwaartse risico’s. Wij hebben het in 2018 nog altijd beter gedaan dan de obligatiebenchmarks. Desondanks staat uw profiel nog steeds in de min dit jaar. Rentestijging (met name in het eerste kwartaal) heeft druk op de koersen gezet van reeds lopende obligaties. De bestaande obligaties hebben echter een couponrente en een vaste aflossingsdatum, waardoor uw koersverlies doorgaans wordt goedgemaakt door de leningen vast te houden.

Voorzichtigheid loont

Ostrica heeft (met het oog op de potentiële rentestijging) vanaf 2017 een voorzichtig beleid gevoerd inzake obligaties. In de praktijk betekent dat het selecteren van kortere looptijden en de keuze voor uitgevende instellingen met een hoge kwaliteit. Bovendien beheersen wij het dollarrisico bij obligaties structureel. Deze bescherming wordt, indien ons US Dollar model dat aangeeft, deels opgeheven om gebruik te kunnen maken van tijdelijke opwaartse krachten. Dit is in 2018 twee keer gebeurd, met een bescheiden plus als gevolg.

Door de keuze voor kortere looptijden dan de benchmarks wordt koersverlies in de regel sneller ingelopen. Het totale rendement bestaat uit rente (coupon) en resultaat bij aflossing. Dat ligt voor de obligaties tussen de 2.25% en de 4.4%. Zie onderstaande tabel. Bij de offensievere profielen, zoals het Totaal of Ondernemend profiel, beleggen wij in obligaties, zoals High Yield en Emerging Market Debt en ligt het rendement tussen de 3.2% en de 4.4%. Bij de defensievere profielen Balans, Basis en Obligatieplus beleggen wij met name in staatsobligaties en op die leningen ligt het rendement dan ook wat lager: tussen de 2.27% en de 3.03%.

In het onderstaande overzicht ziet u hoe hoog deze rente op jaarbasis is voor uw beleggingsprofiel en wat het effect op de totale portefeuille is.

Nemen we het Balans profiel als voorbeeld, dan betekent dat 3.03% als rendement van het obligatiedeel van uw portefeuille. Indien u dit profiel heeft, dan heeft u 60% van uw portefeuille in obligaties belegd. Daardoor heeft het obligatiedeel een 1.82% rendementseffect op uw totale portefeuille.

Wat kunt u verwachten voor de komende periode?

  • Bij een gelijkblijvende rente zal het geleden koersverlies geheel of gedeeltelijk weer worden ingelopen.
  • Bij een aanhoudend stijgende rente zal de koersdaling van de lopende obligaties door kunnen zetten, maar worden toekomstige rendementen hoger.
  • Bij een rentedaling zal er sprake zijn van een versnelde koersstijging van de lopende obligaties (en het versneld inhalen van verlies) waarna toekomstige rendementen wel zullen dalen.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »