MARKTVISIE

Dynamische update December: hoeveel zit er nog in ’t vat?

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Het jaar 2020 was in vrijwel alle opzichten een jaar dat we willen vergeten. Maar het was ook een heel leerzaam jaar. Om u een goed onderbouwde visie voor 2021 te kunnen geven, is een korte samenvatting van 2020 op zijn plaats. De visie vormt namelijk de aanloop voor de defensieve beleggingsstrategie van Ostrica die uiteraard geen kalender kent.

Als we onze updates even beknopt op een rijtje zetten dan zien we de volgende headlines:

Februari 2020 – Bescherming – Bescherming

Maart 2020 – Vrees niet, de Fed trekt ons er doorheen

April 2020 – Portefeuille recoveryplan

Juni 2020 – De Bipolaire markt Big Tech versus de rest September 2020 – De opbouw van een value-portefeuille Oktober 2020 – Van protectie naar rendement  December 2020 – Wat zit er nog in het vat?

Als u onze updates heeft gelezen, dan ziet u dat Ostrica daar waar nodig van de markt afwijkt en uitsluitend risico’s aangaat die door onze data worden ondersteund en waar wij gecompenseerd worden voor het gelopen risico. Het jaar 2020 heeft ons ook bevestigd dat het beheren van vermogens meer is dan de markt volgen. De bescherming gaf onze relaties het eerste deel van het jaar de nodige rust. Zie onderstaande grafiek om het forse verschil in risico van Ostrica met de markt (Eurostoxx 50 en MSCI World) aan te tonen.

Hoe gaat het met het rendement van de value-portefeuille?

De periode mei 2020 tot en met augustus 2020 hebben wij vooral gebruikt om bevestiging te krijgen vanuit de data van onze research om juist in deze tijd een defensieve strategie te ontwikkelen (namelijk value). Hierna volgde vanaf Q3 het werkelijk invullen van de value-portefeuille. Ostrica heeft de periode mei 2020 tot en met augustus 2020 de portefeuilles voornamelijk beschermd gehouden om geen onacceptabele risico’s te nemen.

Vanaf september 2020 hebben we de bescherming er in stapjes afgehaald en vanaf november 2020 zagen we ook outperformance ontstaan (zie onderstaande grafiek).

Alhoewel het voor Ostrica geen doel op zich is het beter te doen dan de markt (die immers aanzienlijk grotere risico’s kent), worden wij natuurlijk wel vaak vergeleken met de markt, vooral als het risico achteraf afgeweken (b)lijkt te zijn. Over heel 2020 hebben wij niet het hoogste rendement behaald maar wel aanzienlijke risicoreductie gerealiseerd in de portefeuilles. Onze belofte is dat wij de helft van het risico van de markt bieden met ongeveer 85% van het opwaartse rendement en die belofte vinden we veel belangrijker om waar te maken.

Vooruitzichten 2021

Zoals eerder aangegeven kent onze strategie geen kalender en is onze eerder gecommuniceerde strategie inmiddels actueel. Dit betekent dat we voor aandelen aan de value-portefeuille blijven vasthouden, en voor obligaties het rente- en valutarisico in obligaties hebben afgedekt. Natuurlijk is het mogelijk dat ‘groei’ (Big Tech) in 2021 alsnog corrigeert, waarna wij zeker bepaalde aandelen indien de prijs daar aanleiding toe geeft, weer zullen opnemen in onze selectiemodellen.

Scenario’s 2021

Ostrica heeft natuurlijk een onderliggende macrovisie, maar we willen met deze update voornamelijk onze

vooruitzichten met u delen in 3 mogelijke scenario’s:

1. Aandelen

Ostrica is in het derde kwartaal van 2020 begonnen met het opbouwen van een zeer gespreide portefeuille van 300 verschillende value-aandelen over de gehele wereld. Value heeft over geheel 2020 maar liefst 39% slechter gepresteerd dan groei en wij verwachten dat dit in de loop van 2021 deels wordt gecorrigeerd.

De onderstaande grafiek geeft de resultaten weer van MSCI World Value (wit), MSCI World (groen) en MSCI World Growth (grijs) over 2020.

Uiteraard is het ook voor Ostrica heel moeilijk het sentiment en daarmee de markt als geheel te voorspellen. Wij zien wel 3 mogelijke scenario’s voor 2021 waarbinnen we de ontwikkeling van onze portefeuille versus de markt durven te voorspellen.

  1. De markt blijft als geheel goed liggen en value wordt (net als groei) marktconform (over-) gewaardeerd. In dat geval zien wij minimaal 40% potentiële koersstijging voor value in 2021.
  2. Groei daalt (mede door een rentestijging) gedeeltelijk en value corrigeert de onderwaardering gedeeltelijk. In dat geval zien wij 20% koersstijging voor value.
  3. Groei zakt naar ’normale’ waarderingen van begin 2020 (min 30%) en value tendeert naar normale waarderingen. In dat geval voorzien wij een koersontwikkeling van 0 tot 5% in onze value portefeuille. (3.5% dividend rendement zorgt hier voor enige compensatie).

2. Obligaties – Rendement van 3,2% op een gespreide obligatieportefeuille

Een negatieve rente omgeving in Europa maakt het behalen van rendement tegen acceptabel risico natuurlijk uitdagend. Om toch voldoende toegevoegde waarde uit deze vermogenscategorie te halen, is spreiding essentieel. Hoe ziet dat eruit? We willen strategisch circa 40% van onze obligatieportefeuille beleggen in de meest veilige (staats)leningen die gemiddeld 1% rendement opleveren. Daar voegen we 40% in obligaties van opkomende markten aan toe die gemiddeld 5% genereren. Tot slot investeren we 20% in high yield obligaties die gemiddeld 4% rendement behalen. Hierbij voeren we een actieve beleggingsstrategie op obligaties van opkomende markten. Binnen dit segment beleggen we de helft in obligaties in lokale valuta (circa 4,2% rendement) en de andere helft in obligaties in harde valuta en Chinese yuan (circa 3,1% rendement). Samen met het rendement op high yield obligaties komen we dan op gemiddeld 3,2% bij een maximale geschatte drawdown (lees: neergang) van 3%.

Met deze samenstelling van obligaties bouwen we een portefeuille waarvan een hoog percentage gekoppeld is aan overheden. Ten aanzien van bedrijfsobligaties kiezen we voor hoge kredietwaardigheid en korte looptijden. Tot slot beschermen we het valutarisico van de dollar. Zo bouwen we een portefeuille die een aantrekkelijk rendement combineert met lage volatiliteit en een minimale drawdown.

De te verwachten rendementen per beleggingsprofiel kunnen wij separaat met u bespreken en hangen uiteraard af van de weging in de verschillende vermogenscategorieën.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »