MARKTVISIE

Ostrica Visual

De beste reactie op marktschokken: dit vertelt het verleden

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

De beste reactie op marktschokken: dit vertelt het verleden

Elke belegger krijgt vroeg of laat te maken met marktonrust en scherp dalende beurskoersen. De wijze waarop u daarmee omspringt, heeft een heel grote invloed op het rendement dat u op de lange termijn maakt. Aan de hand van enkele voorbeelden laten we zien wat de impact is van verschillende keuzes. Het uitgangspunt van al deze scenario’s is een fictieve klant die eind augustus 2018 met een vermogen van 500.000 euro is begonnen met beleggen. De eerste echte schok waar deze voorbeeldbelegger mee te maken kreeg, was de coronapandemie in het voorjaar van 2020.

Wat had elke reactie opgeleverd?

De ervaring leert dat het verstandig is om als belegger rustig te blijven zitten als de koersen sterk schommelen. Maar omdat er ook heel wat emotie komt kijken bij beleggen, is dat lastiger gezegd dan gedaan. In plaats daarvan kiezen mensen er soms voor om over te schakelen naar een lager risicoprofiel, om tijdelijk te stoppen met beleggen of om een deel van de beleggingen te verkopen. Onderstaande staafdiagram laat zien wat het effect was op het eindrendement van de belegger uit het voorbeeld.

 

Misgelopen Rendement per Mutatie

Misgelopen Rendement per Mutatie

Het misgelopen rendement is gebaseerd op een fictieve klant met het Ondernemend profiel met een belegd vermogen van 500.000.

1. Profiel Verandering: Gebaseerd op een wisseling van een Ondernemend naar Basis profiel ten opzichte van het blijven in een Ondernemend profiel.

2. Tijdelijke Uitstap: Gebaseerd op een gehele tijdelijke uitstap uit het Ondernemend profiel ten opzichte van het blijven in een Ondernemend profiel.

3. Onttrekking: Gebaseerd op een onttrekking van 100.000 uit het Ondernemend profiel ten opzichte van geen onttrekking in het Ondernemend profiel.

Scenario 1: Profiel verandering Ondernemend naar Basis

In dit scenario zit de fictieve klant in het Ondernemend profiel. Dit profiel heeft voor 80% posities in Aandelen en voor 20% posities in Obligaties.

In de grafiek kunnen wij zien dat het vermogen van de klant stijgt van 500.000 euro op 29-08-2018 naar 547.740 euro op 12-02-2020. In maart 2020 krijgen de kapitaalmarkten te maken met de Covid crash en hierdoor zakt bijvoorbeeld de S&P500 met 34%. Na het meemaken van deze crash kiest de fictieve klant ervoor om over te gaan op een defensiever profiel en besluit om over te gaan naar het Basis profiel.

In de onderstaande grafiek wordt het verloop van de AUM van een Ondernemend & Basis Profiel keuze vergeleken met het verloop van de AUM van een Ondernemend Profiel keuze. Hieruit valt op te maken dat de profiel verandering van Ondernemend naar Basis Profiel zorgt voor meer stabiliteit, maar ook minder potentieel om te profiteren van het herstel van de aandelenmarkt.

Ondernemend & Basis vs Ondernemend

Scenario 2: Profiel verandering Basis naar Ondernemend

In het tweede scenario de fictieve klant in het Basis profiel. Dit profiel heeft voor 30% posities in Aandelen en voor 70% posities in Obligaties.

In de grafiek is te zien dat het vermogen stijgt van 500.000 euro op 29-08-2018 naar 533.250 Euro op 12-02-2020. In maart 2020 krijgen de kapitaalmarkten te maken met de Covid crash en hierdoor zakt de S&P500 met 34%. Na het meemaken van deze crash, kiest de fictieve klant ervoor om over te schakelen naar het Ondernemend Profiel om te profiteren van het mogelijke herstel van de aandelenmarkt. Dit zal een meer offensieve strategie zijn.

In de onderstaande grafiek wordt waardeverloop bij een Basis & Ondernemend Profiel keuze vergeleken met het dat van een Basis Profiel keuze. Hieruit komt naar voren dat de profielverandering zorgt voor een hoger rendement, maar ook voor grotere koersbewegingen ten opzichte van een Basis Profiel.

Basis naar Ondernemend Profiel verandering vs Ondernemend

Scenario 3: Tijdelijke uitstap

In dit scenario zit de fictieve klant in het Ondernemend profiel. Dit profiel heeft voor 80% posities in Aandelen en voor 20% posities in Obligaties.

In de grafiek is te zien dat het vermogen van Ondernemend stijgt van 500.000 euro op 29-08-2018 naar 547.740 euro op 12-02-2020. In maart 2020 krijgen de kapitaalmarkten te maken met de Covid crash en hierdoor zakt de S&P500 met 34%. Na het meemaken van deze crash kiest de fictieve klant ervoor om tijdelijk uit te stappen op 24/04/2020 met zijn totale vermogen van op dat moment 482.216 Euro.

In de onderstaande grafiek kan het verloop van het vermogen van een Ondernemend Profiel met tijdelijke uitstap keuze vergeleken worden met het verloop van de AUM van Ondernemend Profiel zonder tijdelijke uitstap. Als de klant merkt dat de aandelenmarkt weer tot rust komt, stapt hij/zij weer in met hetzelfde vermogen van 482.216 Euro. Onderstaande grafiek laat zien dat een tijdelijke uitstap ertoe leidt dat het eindvermogen lager ligt dan wanneer de klant was blijven zitten. Dat komt omdat de herstelbeweging na de crash werd misgelopen.

AUM Ondernemend met tijdelijke uitstap vs Ondernemend zonder uitstap

Scenario 4: Onttrekking

In het vierde scenario zit de fictieve klant in het Ondernemend profiel. Dit profiel heeft voor 80% posities in Aandelen en voor 20% posities in Obligaties.

De grafiek laat zien dat het vermogen in dit scenario stijgt van 500.000 euro op 29-08-2018 naar 547.740 euro op 12-02-2020. In maart 2020 krijgen de kapitaalmarkten te maken met de Covid crash en hierdoor zakt de S&P500 met 34%. Na het meemaken van deze crash kiest de klant ervoor om 100.000 euro te onttrekken van zijn/haar beleggingen.

Het waardeverloop in onderstaande grafiek maakt mooi inzichtelijk hoeveel rendement een belegger misloopt die uitstapt tijdens een grote marktcorrectie – en dus de herstelbeweging die daar heel vaak op volgt misloopt.

AUM Ondernemend met Onttrekking vs zonder Onttrekking

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »