MARKTVISIE

Nieuwsflits

3e kwartaal 2023

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

De vakanties zijn voorbij gevlogen, de bladeren vallen van de bomen en de verkiezingsstrijd in Nederland is losgebarsten. Het begin van een nieuw seizoen, ook voor de financiële markten die altijd uitkijken naar deze laatste periode van het jaar. Maar voordat we doorstomen naar het laatste kwartaal van 2023, is het natuurlijk ook van belang stil te staan bij de gebeurtenissen in Q3.

Het afgelopen kwartaal heeft de financiële wereld zeker niet stil gezeten. Het werd gekenmerkt door verdere rentestijgingen en de aanhoudende strijd tegen de inflatie. Dit zorgde helaas voor dalende aandelenmarkten dit kwartaal. Ondanks de aanhoudende inflatie is een zware recessie ons tot nog toe bespaard gebleven. Het lijkt er dan ook op dat de wereldeconomie veerkrachtiger is dan velen gedacht hadden.

Vlogen de uitdagende periodes op de beurs maar net zo snel voorbij als vakanties dat doen. Toch hebben we goede hoop voor de aankomende maanden.

De periode van oktober tot eind december is historisch gezien de beste periode op de aandelenmarkten, dat biedt potentie. In deze kwartaalrapportage kijken we terug op de afgelopen maanden. Wat gebeurde er allemaal in de wereld en op de beurzen en wat heeft dat voor invloed gehad op uw portfolio? Maar we kijken ook met goede moed vooruit en laten u graag zien waarom juist nú het moment is om te beleggen. Leest u mee?

Hoe Ostrica met actief beleid de dans ontspringt

U heeft het waarschijnlijk al vaker gehoord. Als u succesvol wilt beleggen, dan is een langetermijnvisie essentieel. De beurs zal namelijk altijd goede en slechte beursdagen kennen, die soms langer kunnen aanhouden dan wenselijk is. Om dit op te vangen is het belangrijk te kijken naar de “bigger picture”. Op de lange termijn is er namelijk wél sprake van groei.

Op de huidige financiële markt is het logisch als u zich af en toe zorgen maakt. Want heel eerlijk, de omstandigheden op de markt zijn natuurlijk verre van ideaal. Gelukkig is uw vermogen in goede handen bij Ostrica. Wij doen er namelijk alles aan om uw vermogen te beschermen door actief te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt.

Er zijn dan ook meerdere manieren om waarde toe te voegen, ook in het huidige beursklimaat. Een goed voorbeeld is de wijze waarop we onze klanten hebben beschermd tegen de grote waardedaling van obligaties in 2022 door het renterisico af te dekken. Inmiddels ligt de kapitaalmarktrente een stuk hoger dan in de afgelopen jaren. Maar ook door heel gericht te kiezen voor specifieke marktsegmenten ligt er ook in het huidige klimaat veel ruimte om als actieve belegger het verschil te maken.

Dit geldt ook voor het aandelensegment. Zo hebben wij vanaf begin 2022 positie gekozen in veilige waardeaandelen. Deze hadden veel minder last van de stijgende rente dan aandelen die zich onderscheiden met een hoog groeitempo. In het huidige jaar maken we juist het verschil door meer te beleggen in het groepje groeiaandelen dat binnen de technologiesector profiteert van de opkomst van generatieve kunstmatige intelligentie. Doordat wij al vroeg dit jaar een grotere positie hebben opgebouwd in de softwarehuizen en chipfabrikanten, weten we nu betere resultaten te behalen. Door het beschermen tegen neerwaarts risico en het inspelen op kansen, hebben alle Ostrica Profielen een grote voorsprong op de concurrenten.

De Chinese economie, kunstmatige intelligentie en mogelijk de laatste rentestijging

Na een mooie eerste jaarhelft met hoge aandelen- en obligatierendementen, hebben financiële markten in het derde kwartaal pas op de plaats moeten maken. Het positieve sentiment naar aanleiding van de spurt van kunstmatige intelligentie en de effecten hiervan op toekomstige bedrijfswinsten, heeft plaats gemaakt voor zorgen over oplopende rente en de Chinese economie. De twee grootste aanjagers van de Chinese markt, de vastgoedsector en de aanleg van infrastructuur, blijven namelijk achter. Met name de situatie in de Chinese vastgoedmarkt zorgt dat beleggers op hun hoede zijn. De grootste projectontwikkelaar van het land kampt met liquiditeitsproblemen, waardoor de angst voor het klappen van een luchtbel op de Chinese vastgoedmarkt toeneemt.

Daarnaast blijven de huizenprijzen in China dalen. Als gevolg hiervan heeft China een groeiend probleem met de achterblijvende consumentenuitgaven. Hierdoor hapert een van de grootste motoren van de wereldeconomie al langere tijd.

De reactie van de markt op de vastgoedproblemen in China laat zien dat de financiële markt gevoelig is. Ook de ontwikkeling van de inflatie en het rentebeleid van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank kunnen nog van invloed zijn op het marktsentiment. In de Verenigde Staten bleef de rente bij de laatste FED-bijeenkomst onveranderd. Toch is er nog geen volledige zekerheid dat dit nu voldoende is om de inflatie onder controle te krijgen. In Europa heeft de ECB half september de rente voor de tiende maal op rij verhoogd. Ondanks dat de inflatie nog ruim boven de doelstelling van 2% ligt, ziet het er wel naar uit dat dit voorlopig de laatste rentezet was.

Toch is het niet alleen maar zorgen wat de financiële markt beïnvloedt. Sinds november vorig jaar ChatGPT gelanceerd is, is de technologie van kunstmatige intelligentie met een razendsnelle opmars bezig. En dit is te merken op de beurs. De rol van kunstmatige intelligentie en de vele mogelijkheden die de ontwikkelingen in deze markt bieden, hebben ervoor gezorgd dat een kleine groep Amerikaanse aandelen enorm hard gestegen zijn. Omdat de beurskoersen van Amerikaanse technologieaandelen veel sneller zijn gestegen dan de bedrijfswinsten, is de waardering flink opgelopen. De voordelen van kunstmatige intelligentie zijn dan ook steeds beter zichtbaar in de reële economie. Het kan dan ook zo zijn dat dit de fantasie van beleggers blijft prikkelen de komende kwartalen.

Bij Ostrica blijven we geloven in een zogeheten zachte landing. We verwachten dat de inflatie onder controle komt, terwijl een economische recessie voorkomen kan worden. Dit is gunstig voor de beleggingsmarkten. Daarnaast ligt de lat in de aanloop naar het cijferseizoen niet heel hoog. Analisten houden er rekening mee dat de Amerikaanse bedrijfswinsten net iets lager zullen liggen dan in dezelfde periode van 2022. Wij zijn dan ook positief gestemd over aandelen.

Bescherming waar nodig, kansen benutten waar mogelijk

Bij het selecteren van aandelen voor de fondsportefeuille houden we rekening met een aantal factoren. Allereerst de PEG-ratio, waar wij ook in onze laatste nieuwsflits [link] uitgebreid op in zijn gegaan. De PEG-ratio bepaald in hoeverre een groeibedrijf zijn hoge prijskaartje waard is aan de hand van de verhouding tussen waardering en omzetgroei. Daarnaast hebben we een duidelijke voorkeur voor seculiere groeibedrijven. Deze ondernemingen profiteren namelijk van een specifieke ontwikkeling, die ertoe leidt dat de omzet ook in economische mindere tijden verder op kan lopen. Meestal zijn dit innovatieve bedrijven die profiteren van een technologische voorsprong op concurrenten. Zo hebben we in het Ostrica Developed Markets fonds inmiddels 30% van de portefeuille belegd in seculiere groeiaandelen. Met het oog op het opwaarts potentieel van deze seculiere groeibedrijven, verwachten wij voor het Developed Markets fonds een rendement te halen van 14%. Daarmee zou het jaarresultaat van het fonds naar 25% worden getild.

In opkomende markten hebben we het verschil dit jaar op twee verschillende manieren gemaakt met het Emerging Markets Equity fonds. Begin dit jaar hebben we binnen het fonds meer ruimte gecreëerd voor de zogenaamde focusportefeuille. Dit zijn ondernemingen met specifieke eigenschappen, die er voor zorgen dat zij ook in een uitdagend economisch klimaat goed presteren. Het overgrote deel van de focusportefeuille bestaat zo uit meer defensief ingestelde bedrijven, met een sterk bedrijfsmodel en een goede financiële positie die ruimte geeft voor een aantrekkelijk rendement. Behalve de focusportefeuille, heeft ook onze grotere positie in Poolse aandelen een mooie bijdrage geleverd aan het fondsrendement. Mede door het krachtige herstel van de aandelen in deze opkomende markt, komt het jaarrendement van het Emerging Markets fonds uit op 9,4%, wat 6,21% hoger ligt dan die van MSCI Markets World Index.

De eerste helft van 2023 was zeer succesvol voor ons Guts & Quants fonds met een stijging van maar liefst 17%. Helaas hebben ook de small cap aandelen de verkoeling van het derde kwartaal mogen voelen, waardoor het rendement het derde kwartaal uitkwam op 1,26%. Dat heeft alles te maken met het wegebbende optimisme op financiële markten. Overigens zijn er nog volop redenen om positief te zijn. Small cap aandelen presteren gebruikelijk goed in periodes van economische groei. Bovendien kunnen ze door hun beperkte omvang sneller inspelen op veranderende marktomstandigheden. Daarbij komt dat het een gunstig signaal is dat de beleidsrente in de Verenigde Staten de top zo goed heeft bereikt. Als inflatie- en rentezorgen meer naar de achtergrond verdwijnen, wordt de economische berichtgeving na een wisselend kwartaal weer positiever. Dat is aanleiding om de portefeuille van Guts & Quants meer te verschuiven naar groeibedrijven. Een kenmerk van dit soort small cap aandelen is namelijk dat ze relatief sterk presteren in periodes met een optimistisch beleggerssentiment. We volgen dan ook de ontwikkelingen op de markt op de voet, zodat we gelijk kunnen bijsturen zodra dit nodig is en daarmee een optimaal rendement voor u kunnen behalen. Zo heeft het Guts & Quants fonds sinds de oprichting vier jaar geleden een fondsrendement behaald van 57,84%, wat ruim 30% hoger ligt dan dat van de relevante beursgraadmeter.

Snel schakelen voor optimaal resultaat

Er kan een hoop veranderen in korte tijd. Het weer, kinderen, het succes van Ajax; twee keer knipperen en het kan er zo maar heel anders uitzien. Zo ook de obligatiewereld, waar de afgelopen anderhalf jaar een hoop is gebeurd. Dit heeft alles te maken met een enorme stijging van de rente. De rentevergoeding op een Amerikaanse staatslening met een looptijd van tien jaar is bijvoorbeeld opgelopen van minder dan 1% begin 2022, tot meer dan 4,5% nu. Door de renterally hebben obligatiebeleggers dus grote verliezen geleden. Dat geldt met name voor leningen met een lange looptijd.

Gelukkig hebben wij hier bij Ostrica op tijd weten in te spelen om uw vermogen te beschermen tegen de oplopende rente en grote koersdalingen. Zo hebben wij voor het Ostrica Total Return fonds met derivaten de gemiddelde resterende looptijd van de obligatieportefeuille heel sterk verlaagd. Hierdoor kwam het rendement van onze obligatieportefeuille in 2022 uit op een kleine min. Dit terwijl de wereldwijde gespreide obligatiebeleggingen met gemiddeld 18% daalden.

De huidige marktomstandigheden, waarin het hoogtepunt van de rentestanden is bereikt, vragen echter om een andere aanpak voor het Ostrica Total Return fonds. De verhoudingen op de obligatiemarkten zijn nog niet volledig genormaliseerd. De beleidsrente en de rente over staatsleningen met een looptijd van 1 of 2 jaar, ligt namelijk hoger dan de 10 jaars rente. Dit wordt ook wel een omgekeerde yield curve genoemd. Het verleden heeft laten zien dat het vaak een kwestie van tijd is voordat de situatie normaliseert en de lange rente weer boven de korte rente uitkomt. Wij spelen hier dan ook op in door het zwaartepunt van de obligaties te verschuiven naar leningen met een wat kortere looptijd. Dit segment kenmerkt zich ook door een aantrekkelijkere rentevergoeding dan leningen met een langere looptijd. Daarom hebben we de obligaties met een looptijd van vijf jaar of meer verkocht. Een bijkomend voordeel van deze positionering is dat het segment van obligaties met een kortere looptijd vaak feller reageert in periodes waarin de marktonrust toeneemt. Op deze wijze spelen wij dus niet alleen in op een normalisering van de yield curve, maar bouwen we ook wat extra bescherming in binnen de obligatiefondsen.

Dat een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties aan te raden is om uw risico te spreiden zal u zeker wel bekend zijn. Maar dankzij de oplopende rente vormen obligaties momenteel ook een bron van rendement. De renteopbrengsten van de Ostrica obligatiefondsen liggen op dit moment tussen de 4,2% en 6,0%.

Voor ons Ostrica Emerging Market Debt en Ostrica Global High Yield Bond fonds is daarnaast de rol van alternatieve obligaties belangrijk gebleken. Waar wij aan het begin van het jaar nog enigszins terughoudend waren met high yield obligaties, zien we nu dat juist deze obligaties voor verrassingen zorgen. De risicopremie voor high yield obligaties is gedaald, zodat de prijzen wat konden stijgen. De rentevergoedingen voor dit type obligaties zijn in de afgelopen 10 jaar zelden hoger geweest dan nu. Ondanks dit herstel benaderen we dit marktsegment nog altijd met voorzichtigheid. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar leningen in de meer solide BB-klasse. Mede door onze actieve strategie voor deze fondsen verwachten we voor het Ostrica Global High Yield Bond fonds een effectief rendement van 6,1%. Voor ons Ostrica Emerging Market Debt fonds ligt het effectieve rendement zelfs op 7,5%.

Met de juiste instelling behaalt u uw doelen

Wanneer dingen niet gaan zoals u wilt dat ze gaan, zijn er meerdere manieren om te reageren. Niets doen, in paniek raken, óf anticiperen en de situatie voor u laten werken. Juist deze drie reacties bepalen het succes van een belegger, vooral op de lange termijn. Het negatieve sentiment op de financiële markt lijkt nu overheersend, waardoor het niet gek is als u zich zorgen maakt. Dit zou er alleen niet voor moeten zorgen dat u niets doet of in paniek raakt, want dan mist u ook de kansen die de huidige situatie met zich meebrengt. Juist door te anticiperen op de markt en in te spelen op de kansen die zich voordoen, kunt u momenteel profiteren van de situatie.

Wij bij Ostrica helpen u graag bij het beschermen en laten groeien van uw vermogen. Met onze jarenlange ervaring, statistische modellen en actieve beleggingsstrategie zorgen wij ervoor dat uw vermogen beter beschermd is tegen onrust op de financiële markten.

De unieke beschermingsstrategie van Ostrica heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch van 85% van de stijgingen te profiteren. Wanneer onze kwantitatieve modellen een onrustige periode constateren, wordt de bescherming verhoogd. Zodra deze periode weer voorbij is wordt de bescherming direct weer afgebouwd. Op lange termijn levert dit een bovengemiddeld rendement op met minder risico. Zo blijven onze profielen gemiddeld over een langere periode boven de doelstelling staan van de marktrente plus 2-7%. Juist in dit soort tijden maken wij dan ook het verschil.

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »