NIEUWS

Nieuwsflits

1e kwartaal 2023

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Het eerste kwartaal van het jaar zit erop. Tijd om de winterdip weer in de kast te stoppen, te genieten van de lange dagen en te dagdromen waar de zomervakantie dit jaar naar toe gaat. Maar voordat we vooruit kijken, is het ook de hoogste tijd om nog even stil te staan bij de afgelopen drie maanden. Wat is er in de wereld gebeurd, welke pieken en dalen speelden zich af op de beurs en hoe heeft dat uw portfolio beïnvloedt? We gaan er dieper op in met deze nieuwsflits. Leest u mee?

Macro-economie en verwachtingen

Dat er pieken en dalen aanwezig waren kunnen we wel stellen. Het jaar begon goed. Na een succesvolle ‘December Rally’ volgde een minstens zo’n succesvol ‘January Effect’, zorgend voor groene cijfers op de beurs. De positieve cijfers werden met name veroorzaakt door de optimistische berichten over dalende inflatie. In december is de inflatie afgenomen van 7,1% naar 6,5%. Daarnaast zijn de prijsstijgingen van voedsel en energie duidelijk afgezwakt en was het alweer de zesde maand op rij dat de CPI omlaag ging. Ook op de Amerikaanse markt was er sprake van volop goed nieuws. De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal van 2022 met 2,9%, wat aanzienlijk sneller is dan waar economen in eerste instantie op rekenden. De toename van het aantal nieuwe werklozen was bovendien het kleinst sinds april. Deze signalen werden positief ontvangen door beleggers. Het leek er immers op dat dit een nieuwe aanwijzing was dat de economie zich aan het herstellen is, terwijl de inflatie geleidelijk onder controle komt. Dit wordt ook wel een ‘zachte landing’ genoemd.

Toch was het niet alleen maar positief wat de klok sloeg het afgelopen kwartaal. In februari begonnen de eerste barstjes zich te vertonen toen bleek dat de inflatie toch wat plakkeriger was dan in eerste instantie gedacht.

Het aantal nieuwe banen in januari was meer dan dubbel zo veel als wat economen verwacht hadden. De Amerikaanse werkloosheid daalde dan ook tot slechts 3,4%. De zeer krappe arbeidsmarkt kan ertoe lijden dat bedrijven meer loon moeten betalen om werknemers te houden of aan te trekken. Dit voedt de vrees voor een loonprijs-spiraal, wat centrale bankiers ten allen tijden willen voorkomen.

De ontwikkelingen in de markt zorgen voor onrust in de bankensector, met als gevolg dat de Federal Reserve wat terughoudender wordt in het rentebeleid. In maart ging de beleidsrente met een kwart procent omhoog, terwijl de verwachting op een half procent lag.

Woelige baren

Maart roert zijn staart. Niet alleen als we uit het raam kijken, maar ook als we naar de beurs kijken. Maart was een intensieve maand voor de financiële markt. Met het omvallen van de Silicon Valley Bank en de Standard Bank in de Verenigde Staten was de toon gezet. Toen vervolgens ook de Zwitserse bank Credit Suisse begon te wankelen en moest worden overgenomen door UBS, namen de zorgen in de financiële sector toe.

Gelukkig kon het grootste deel van deze zorgen binnen enkele dagen al worden weggenomen. Vooral het daadkrachtige optreden van de Federal Reserve na het faillissement van de SVB zorgde ervoor dat ‘besmettingsrisico’ voorkomen kon worden. Alle rekeninghouders werden namelijk volledig en onmiddellijk gecompenseerd, ook als het vermogen meer dan 250.000 USD was en niet onder het depositogarantiestelsel viel. Dit voorkwam een bankrun bij andere banken die er minder goed voor zouden staan. De oprekking van het depositogarantiestelsel geldt daarnaast niet alleen voor de SVB, maar tijdelijk voor alle kleine en middelgrote banken in de Verenigde Staten om verdere onrust te verhoeden.

Ook de Zwitserse centrale bank kwam snel in actie toen bekend werd dat Credit Suisse niet langer gesteund zou worden met een kapitaalinjectie van de Saudische Nationale Bank. Credit Suisse kreeg in eerste instantie een noodkrediet van omgerekend € 50 miljard. Toen bleek dat dit niet toereikend genoeg was om de kapitaalstroom te stoppen, heeft de centrale bank de overname door UBS georkestreerd. De doortastende maatregelen van de Zwitserse centrale bank brachten ook de Europese bankensector weer tot rust.

Het faillissement van de SVB had helaas wel gevolgen voor het Ostrica Developed Markets Fund dat een positie van 0,5% in het aandeel had. Tijdens de scherpe koersdaling na het faillissement heeft dit fonds de positie in grote Amerikaanse banken JP Morgan Chase en Bank of America uitgebreid. Deze banken hebben grote kapitaalbuffers en vallen onder scherp toezicht van de Federal Reserve.

Vooruitzichten

Ondanks dat de maand maart turbulent was, lijkt een ‘harde landing’ met een recessie in de Verenigde Staten nog steeds vermeden te kunnen worden. Hoewel verschillende sectoren een moeilijke periode doormaken of hebben doorgemaakt, wisselen zij elkaar wel af. Het zwaartepunt van de problemen schuift hierdoor telkens door naar een andere sector, waardoor niet alle sectoren tegelijkertijd in de problemen komen en wij nog altijd rekening houden met een ‘rollende recessie’. Een echte recessie kan hierdoor voorkomen worden.

Vanuit deze visie ontstaan er voor ons mooie kansen door de sterke wisselingen in het sentiment op de financiële markten. Het Amerikaanse bedrijfsleven doet namelijk nog altijd goede zaken. Maar liefst 69% van de ondernemingen uit de S&P 500 Index maakte in het vierde kwartaal meer winst dan waar analisten op hadden gerekend. Daarnaast delen de ondernemingen de hoge winsten steeds meer met hun aandeelhouders. Dividenden en aandelenkoop leggen zo enigszins een bodem onder de Amerikaanse beurskoersen.

Daarnaast zorgt het huidige klimaat ervoor dat aandelen met een lage of normale waardering een streepje voor hebben op dure groeiaandelen. Naast het feit dat ondernemingen in dit laatste segment in verhouding minder winst boeken, hebben deze ondernemingen ook meer last van de hoge rente.

Hoewel centrale banken momenteel een pas op de plaats maken met de (korte) beleidsrente, is de verwachting dat met name de (lange) kapitaalrente gaat oplopen. Met onze obligatiefondsen kunnen we dit jaar dan ook het verschil maken door te anticiperen op de afwijkende richting die obligaties met een kortere en langere looptijd gaan kiezen. Door de rentestijging van 2022 heeft de Ostrica obligatie portefeuille nu aantrekkelijke aanvangsrente vergoedingen van 4% tot 7%.

Het actieve beheer van Ostrica

Hoewel de beursperikelen van de afgelopen maanden voor menig belegger als uitdagend kunnen worden ervaren, zijn het juist dit soort momenten waarop de toegevoegde waarde van Ostrica naar voren komt. Als belegger kun je ervoor kiezen een buy & hold strategie aan te houden, waarmee je meedeint op de golfbewegingen van de markt. Wanneer het goed gaat werpt deze strategie ook zeker haar vruchten af, maar wanneer het slechter gaat met de markt is dit direct terug te zien in de portefeuille. Bij Ostrica kiezen wij ervoor een actieve beleggingsstrategie aan te houden, waarbij wij de golfbewegingen juist voor ons laten werken en daardoor extra waarde kunnen toevoegen aan het marktgemiddelde. Wij bepalen onze positie dan ook op basis van macro-economische ontwikkelingen. Daarnaast bouwen wij een bescherming in tegen neerwaarts risico én spelen wij met verschillende strategieën heel gericht in op kansen binnen bepaalde segmenten van de aandelenmarkten.

De strategie voor onze aandelenfondsen

Ons actieve beheer is ook terug te zien in de resultaten van onze aandelenfondsen. Afhankelijk van de fase waarin de economische cyclus zich bevindt en van het beursklimaat, verdelen wij het gewicht in de portefeuilles over de verschillende segmenten. Zo hebben wij vorig jaar met een valutahedge het dollarrisico van het Ostrica Developed Markets fonds afgedekt. Dit heeft sinds het derde kwartaal een positieve bijdrage geleverd van 1,52%. Voor het fonds hebben wij een goede balans gevonden tussen waarde- en groeiaandelen. Zodra de rente weer gaat dalen nadat het piekniveau bereikt is, zijn wij dan ook goed gepositioneerd met een aantrekkelijk gewaardeerde portefeuille.

In het Ostrica Emerging Markets fonds bouwen we momenteel geleidelijk onze overweging in China af. In plaats daarvan hanteren we strenge selectiecriteria om met name het politiek risico beter te beheersen. De voorkeur gaat dan ook uit naar ondernemingen die niet blootstaan aan politieke of economische risico’s, met een sterke omzetgroei en voldoende inkomsten om een aantrekkelijk dividend uit te keren of om aandelen in te kopen. Met behulp van deze strategie bleef het Ostrica Emerging Markets fonds het marktgemiddelde met 2,5% voor dit eerste kwartaal.

De Ostrica Guts & Quants portefeuille bestaat uit small cap aandelen die behoorlijk gevoelig zijn voor het economisch klimaat en beurssentiment. De ontwikkelingen op de markt, zoals de afgelopen maand, beïnvloeden dit type aandelen dan ook aanzienlijk. Wij hadden echter al voorgesorteerd op de huidige situatie door onze positie in Europese small cap aandelen op te bouwen. Deze hebben namelijk minder last van de onzekerheid in de markt. Wij gaan deze positie vergroten en overwegen om ook een klein deel van de portefeuille te beleggen in Japanse small cap aandelen.

Inflatie of bankencrisis?

Niet alleen beleggers stonden de afgelopen maanden voor uitdagingen, ook centrale bankiers kregen te maken met een tweestrijd. Het belangrijkste focus punt is al maanden het terugdringen van de inflatie. Echter, de bankencrisis in de Verenigde Staten zorgde voor de nodige afleiding waardoor het opschroeven van de rente niet meer zo vanzelfsprekend leek. Door al deze gebeurtenissen staat de korte rente nu een stuk hoger dan de lange rente. Het verschil tussen de korte en lange rente wordt ook wel de ‘yield curve’ genoemd. Wanneer in het verleden de korte rente een periode hoger stond dan de lange rente, werd deze periode vaak opgevolgd door een recessie. Momenteel is het verschil tussen de korte en de lange rente het grootst sinds de jaren 80. Ondanks de onrust in de bankensector hebben de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve de hoge inflatie nog altijd als hoogste prioriteit. Om deze terug te brengen naar het doel van 2%, wordt de (korte) beleidsrente nog altijd opgevoerd. Dit beleid roept de vraag op hoe de yield curve weer kan terugkeren naar het gebruikelijke patroon, waarbij de lange rente boven de korte rente ligt.

Onze obligatieportefeuille

Het verloop van de yield curve is van groot belang voor onze obligatieportefeuille. We spelen hier dan ook op in met onze actieve beleggingsstrategie. Zo hebben wij binnen het Ostrica Total Return Fund maatregelen genomen om de portefeuille te beschermen tegen een stijgende lange rente.

Door het sterk inkorten van de gemiddelde looptijd, heeft een stijging van de lange rente geen invloed op de obligatieportefeuille. Ook hebben we onze positie aangepast door te kiezen voor meer kredietwaardige bedrijven ten opzichte van staatsobligaties. Op basis van deze strategie hebben wij met de huidige duratie van obligaties voor de komende zes jaar een rendement ingeboekt van 4,5% per jaar, als het lukt om faillissementen te vermijden.

Ook voor ons Ostrica High Yield Fund hebben wij maatregelen genomen in relatie tot de verwachting dat de lange rente binnenkort oploopt. Op basis daarvan hebben wij met de huidige duratie van obligaties zelfs bij een faillissementspercentage van 1% voor meer dan drie jaar een rendement ingeboekt van bijna 5,5% per jaar.

Hoe Ostrica een beter rendement voor u behaald

Ondanks de uitdagingen op de markt hebben wij vertrouwen in de toekomst. Door continu de markt te monitoren en onze posities actief aan te passen, kunnen wij extra waarde toevoegen aan uw portefeuille. Hoe wij dit precies doen kunt u terug vinden in onze uitgebreide eerste kwartaalrapportage van dit jaar. Hier gaan wij meer gedetailleerd in op de macro-economische ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Daarnaast duiken wij dieper in onze beleggingsstrategieën en de vooruitzichten van onze fondsen, zodat wij ook de rest van het jaar meer rendement voor u kunnen behalen.

Als reactie op deze ontwikkelingen in de financiële markt hebben wij bij Ostrica de nodige aanpassingen in onze strategie toegepast:

  • Wij hebben allereerst gebruik gemaakt van de onrust op de markt en onze posities aangescherpt
  • Door de dalende rente hebben wij de duratie verkort om ons daarmee te hedgen tegen een stijgende rente
  • Wij hebben obligaties aangekocht die een hogere coupon geven en daarmee dus meer rente. Ons rendement in de obligatiefondsen bedraagt respectievelijk 4,5% TR, 6% HY en 5,5% EMD. Dit staat in schril contrast met de rente bij de Nederlandse banken die momenteel 0,5% bedraagt.
  • In onze aandelenbeleggingen hebben wij zeer beperkte blootstelling aan banken. Daarnaast zijn de banken die we hebben, allemaal systeem banken. 

In oplossingen denken

De centrale banken staan voor een moeilijke keuze momenteel. Enerzijds moet de inflatie bestreden worden en anderzijds de crisis worden afgewenteld. Door liquiditeit te verschaffen aan banken in de probleemzone kunnen zij de huidige crisis te lijf gaan en tevens de rente blijven verhogen om de inflatie te bedwingen. In de Verenigde Staten zijn dan ook velen van mening dat de overheid tijdelijk alle deposito’s moet garanderen, zodat de stress uit de markt gehaald kan worden. Europa is beter beschermd tegen dit soort situaties, gezien wij de laatste 10 jaar alle kleine banken hebben opgeruimd. De ECB stelt dan ook dat de bankensector in de eurozone schokbestendig is. 

Hoewel wij niet verwachten dat de geschiedenis zich herhaalt in de huidige situatie, is het voor u wel goed om te weten wat wij bij Ostrica doen, mochten de centrale banken de verkeerde beslissingen nemen. Uiteindelijk zullen wij er namelijk alles aan doen om uw vermogen te beschermen en de impact van een dergelijke situatie te beperken:

 • In aandelen hebben wij een aangepaste long-short portefeuille klaar staan om het downside risico te hedgen;
 • In obligaties hebben wij een lage tot licht negatieve duratie om een uit de hand lopende inflatie te hedgen;
 • Voor zowel onze aandelen als obligatieportefeuille kopen wij altijd alleen gezonde bedrijven met een zo laag mogelijk risico op faillissement. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het risicoprofiel van onze beleggingsfondsen.

Storm in een glas water

Wij verwachten dat de centrale banken de juiste beslissingen zullen nemen, waardoor het huidige probleem en daarmee de onrust op de markt zal worden ingedamd. Het is een liquiditeitsprobleem, en geen solvabiliteitsprobleem zoals in 2008. In feite zouden de Fed en de ECB met 1 druk op de knop het probleem kunnen oplossen, en wij verwachten dan ook dat zij dit zullen doen. Wanneer de centrale banken de juiste beslissingen nemen, zal de upside snel in de koersen vertaald worden. Hierdoor zullen alle verliezen van afgelopen jaar worden goedgemaakt. Onze profielen zullen in dat geval hun rente plus doelstelling voor 1, 3, 5 en 10 jaar dit jaar bereiken. 

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »