MARKTVISIE

Never a dull moment

Nieuwsflits – Maart 2023

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail
Never a dull moment

Begin deze maand sneuvelden de Silicon Valley Bank en de Signature Bank in de Verenigde Staten als gevolg van miscalculatie op het rentebeleid, falend risicobeheer en gebrek aan indekking tegen risico’s van renteschommelingen. Het resultaat was een massale uitstroom van deposito’s bij de desbetreffende banken. Waar in eerste instantie niet verwacht werd dat de financiële markt sterk zou reageren op het omvallen van de regionale kleinere banken, bleek er wel degelijk een reactie te volgen. De kredietcrisis van 2008 staat nog vers in het geheugen bij velen, waardoor de angst onder spaarders is toegenomen en sommigen vanuit dat sentiment reageerden. 

Om het ‘besmettingsrisico’ zoveel mogelijk te beperken is de federale Amerikaanse overheid bereid om spaargeld ondergebracht bij kleine en middelgrote banken te garanderen. Hiermee worden ook de vermogens van klanten met meer dan 250.000 USD spaargeld gegarandeerd.

Het lijkt erop dat de situatie in de Verenigde Staten stabiliseert door deze maatregel. 

De ene crisis is de andere niet

Dat er sprake is van tumult op de financiële markt naar aanleiding van het omvallen van de Silicon Valley Bank en de Signature Bank is niet gek. Wij begrijpen ook dat u zich afvraagt wat dit nu voor uw portfolio betekent. Uiteraard volgen wij de huidige situatie op de voet en passen wij onze beleggingsstrategie hierop aan. De afgelopen twee weken hebben wij dan ook de situatie ingeschat en een aantal conclusies en acties ondernomen. Gezien de markt zich snel ontwikkeld zijn dit moving acties. 

Dit gebeurt er momenteel op macroniveau:

 • Het macro scenario is momenteel (nog) niet veranderd
 • De onrust in de financiële markten is toegenomen door het faillissement van de Silicon Valley Bank en het bijna-faillissement van de Zwitserse bank Credit Suisse. Het recessiemodel geeft nu een kans van 36% op een recessie, terwijl dit vorige week slechts 15% was
 • De Europese Centrale Bank heeft de rente verhoogd, gezien stijgende inflatie nog steeds een probleem is
 • Ook de Fed verhoogt de rente met 0.25 procent, gezien de Verenigde Staten nog steeds kampt met stijgende kerninflatie
 • Het probleem wordt voornamelijk veroorzaakt door banken. Zij hebben lange overheidsobligaties gekocht die nu op verliezen staan vanwege de stijgende rente. Dit is tijdelijk in principe, daar de obligaties op 100 aflossen. Echter, met een bankrun moeten de banken deze tegen verliezen liquideren. De centrale banken verstrekken liquiditeiten met deze obligaties als onderpand om daarmee de crisis te bezweren

Als reactie op deze ontwikkelingen in de financiële markt hebben wij bij Ostrica de nodige aanpassingen in onze strategie toegepast:

  • Wij hebben allereerst gebruik gemaakt van de onrust op de markt en onze posities aangescherpt
  • Door de dalende rente hebben wij de duratie verkort om ons daarmee te hedgen tegen een stijgende rente
  • Wij hebben obligaties aangekocht die een hogere coupon geven en daarmee dus meer rente. Ons rendement in de obligatiefondsen bedraagt respectievelijk 4,5% TR, 6% HY en 5,5% EMD. Dit staat in schril contrast met de rente bij de Nederlandse banken die momenteel 0,5% bedraagt.
  • In onze aandelenbeleggingen hebben wij zeer beperkte blootstelling aan banken. Daarnaast zijn de banken die we hebben, allemaal systeem banken. 

In oplossingen denken

De centrale banken staan voor een moeilijke keuze momenteel. Enerzijds moet de inflatie bestreden worden en anderzijds de crisis worden afgewenteld. Door liquiditeit te verschaffen aan banken in de probleemzone kunnen zij de huidige crisis te lijf gaan en tevens de rente blijven verhogen om de inflatie te bedwingen. In de Verenigde Staten zijn dan ook velen van mening dat de overheid tijdelijk alle deposito’s moet garanderen, zodat de stress uit de markt gehaald kan worden. Europa is beter beschermd tegen dit soort situaties, gezien wij de laatste 10 jaar alle kleine banken hebben opgeruimd. De ECB stelt dan ook dat de bankensector in de eurozone schokbestendig is. 

Hoewel wij niet verwachten dat de geschiedenis zich herhaalt in de huidige situatie, is het voor u wel goed om te weten wat wij bij Ostrica doen, mochten de centrale banken de verkeerde beslissingen nemen. Uiteindelijk zullen wij er namelijk alles aan doen om uw vermogen te beschermen en de impact van een dergelijke situatie te beperken:

 • In aandelen hebben wij een aangepaste long-short portefeuille klaar staan om het downside risico te hedgen;
 • In obligaties hebben wij een lage tot licht negatieve duratie om een uit de hand lopende inflatie te hedgen;
 • Voor zowel onze aandelen als obligatieportefeuille kopen wij altijd alleen gezonde bedrijven met een zo laag mogelijk risico op faillissement. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het risicoprofiel van onze beleggingsfondsen.

Storm in een glas water

Wij verwachten dat de centrale banken de juiste beslissingen zullen nemen, waardoor het huidige probleem en daarmee de onrust op de markt zal worden ingedamd. Het is een liquiditeitsprobleem, en geen solvabiliteitsprobleem zoals in 2008. In feite zouden de Fed en de ECB met 1 druk op de knop het probleem kunnen oplossen, en wij verwachten dan ook dat zij dit zullen doen. Wanneer de centrale banken de juiste beslissingen nemen, zal de upside snel in de koersen vertaald worden. Hierdoor zullen alle verliezen van afgelopen jaar worden goedgemaakt. Onze profielen zullen in dat geval hun rente plus doelstelling voor 1, 3, 5 en 10 jaar dit jaar bereiken. 

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »