MARKTVISIE

Maandupdate April 2024: April doet wat ‘ie wil

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Financiële markten gingen de maand april erg sterk in. Tijdens de eerste drie maanden lieten de meeste marktsectoren positieve rendementen zien, met onder andere de technologie-, energie-, communicatie- en financiële sectoren die allemaal een stijging van meer dan 10% wisten te realiseren.

In april zorgden politieke onrust in het Midden-Oosten en economische cijfers uit de VS echter voor een toename in volatiliteit. Door escalaties tussen Israël en Iran liepen olieprijzen op en reageerden beurzen geschokt. Aanhoudende inflatie in de VS in combinatie met een BBP-groeicijfer die lager lag dan verwacht én een nog altijd sterke arbeidsmarkt verslechterde daarnaast het sentiment. Op de financiële markten blijkt in ieder geval ook: april doet wat ‘ie wil!

Na zes sterke maanden zijn deze scherpere marktbewegingen overigens geen reden tot zorgen, en naar aanleiding van sterke kwartaalcijfers toonden de markten in de laatste weken van april al wat herstel. Er is in ieder geval genoeg gebeurd in de vierde maand van het jaar en dus is het een goed moment om te reflecteren. In dit artikel bespreken we wat zich precies afgespeeld heeft, hoe wij gereageerd hebben binnen onze fondsen en lichten we toe waarom wij nog steeds positief gestemd blijven over zowel aandelen als obligaties.

Escalatie in het Midden-Oosten en (economische) cijfers in de VS

De financiële markten stonden in april vooral in het teken van verdere escalatie in het Midden-Oosten en de publicatie van een aantal economische- én kwartaalcijfers vanuit de Verenigde Staten. Op 14 april lanceerde Iran een grootschalige militaire vergeldingsactie jegens Israël. Israël reageerde na vijf dagen met een (relatief beperkte) tegenaanval, maar snel werd duidelijk dat beide landen verdere escalatie, mede onder hoge internationale politieke druk, willen vermijden.

Het conflict zorgde voor een tijdelijke piek op de oliemarkten, al stabiliseerde de prijs snel nadat duidelijk werd dat de aanvallen niet (direct) tot een groter conflict zouden leiden. Dit is van belang voor beleggers, omdat een hogere olieprijs een hogere inflatiedruk kan geven. Uiteraard aan de pomp en in nutsvoorzieningen, maar ook vanuit de bredere productie industrie. Een hogere olieprijs betekent namelijk hogere productiekosten, wat weer doorgerekend wordt in de verkoopprijzen aan consumenten. We houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en op de oliemarkten dan ook scherp in de gaten.

Naast het conflict in het Midden-Oosten, draagden een aantal economische cijfers vanuit de Verenigde Staten bij aan de verhoogde volatiliteit. Vooral de inflatiecijfers, die afgelopen maanden weer een steeds belangrijkere rol spelen, zijn hierbij van belang. Zo werd begin april duidelijk dat de CPI (Consumer Price Index), de meest bekende maatstaaf van de Federal Reserve, in maart steeg met 0,4% ten opzichte van februari en 3,4% jaar-over-jaar. Daarnaast steeg ook de PCE-index (Personal Consumption Expenditures) harder dan verwacht.

Deze cijfers benadrukken dat de inflatie in de VS een stuk meer ‘sticky’ is dan op voorhand door analisten werd gedacht en voorlopig niet terug is bij het streefcijfer van 2% vanuit de Federal Reserve. Dit heeft grote invloed op het verwachte aantal renteverlagingen dit jaar. Eind maart ging de markt uit van drie renteverlagingen in totaal, wat inmiddels bijgesteld is naar één of twee verwachte verlagingen voor het einde van het jaar.

Kans op renteverlagingen Federal Reserve in december (CME FedWatch Tool) | Ostrica Vermogensbeheer

Ondanks alle macro-economische onrust, was er gelukkig ook positief nieuws vanuit de bedrijfswereld. Van de 310 bedrijven uit de S&P 500 die hun kwartaalcijfers hebben gepresenteerd, heeft ongeveer 77% de winstverwachtingen van analisten overtroffen. Zo publiceerden onder andere Google, Microsoft en Amazon sterke cijfers. De jaar-op-jaar winstgroei van de S&P 500 wordt, op basis van deze cijfers en de prognoses van de resterende bedrijven, geschat op 6,6%, wat bijgedragen heeft aan het herstel in de laatste weken van april.

Een blik op de financiële markten en Ostrica fondsen

April was zoals gezegd een volatiele maand op de financiële markten. Door de toename van geo-politieke en economische zorgen steeg de zogeheten VIX-index (een indicator die de volatiliteit op de S&P 500 optiemarkt meet) met bijna 48% van een indexwaarde van 13,01 naar 19,23. De toename van deze “angstbarometer’ was uiteraard ook terug te zien op de beursindices. Zo daalde de S&P 500 van eind maart tot 19 april met 5,5%.

Vanaf 19 april is de volatiliteit weer wat afgenomen met een daling van de VIX-index naar 15,3%. De S&P 500 herstelde ook licht, maar stond 30 april nog steeds ruim 4,1% lager dan eind maart, mede doordat de laatste handelsdag wederom fors negatief was. Staatsobligaties werden ook beïnvloed door de onrust op de markt. De rente op de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie stond 30 april op 4,69% ten opzichte van 3,79% in december vorig jaar en 4,20% op 28 maart.

De Ostrica fondsen en profielen hebben in april door de volatiliteit op de markt een stapje terug gedaan. We hebben de schade echter weten te beperken tot ongeveer de helft van de brede markt. Zo hebben wij in de maand april in onze profielen (op volgorde van Basis naar Aandelen) de verliezen weten te beperken tot -2,5%, -2,4%, -2,5%, -2,6% en -2,4%. Hieronder ziet u een overzicht van de 2024 YTD rendementen van onze profielen en lichten we belangrijke ontwikkelingen binnen de fondsen verder toe.

Rendementen Ostrica profielen 2024 YTD | Ostrica Vermogensbeheer

Ostrica Equities Developed Markets Fund

Het Ostrica Equities Developed Markets Fund heeft sterke maanden achter de rug, maar moest in april een stapje terug doen. De onrust in het Midden-Oosten heeft gezorgd voor extra volatiliteit, waardoor we de hefboom tijdelijk afgebouwd hebben om ons te beschermen tegen mogelijke escalaties. Nadat duidelijk werd dat de spanningen (voorlopig) verminderd zijn, hebben we de hefboom van circa 20% verplaatst naar de Nasdaq om te profiteren van het herstel.

We handhaven binnen het fonds een overwogen positie in technologie en halfgeleiders. Daarnaast hebben we onze blootstelling aan hoogwaardige Europese aandelen verhoogd vergeleken met de benchmark, mede doordat renteverlagingen in Europa naar verwachting eerder plaats zullen vinden dan in de VS. Het Ostrica Equities Developed Market Fund heeft tot dusver een rendement van 10,1% geboekt in 2024.

Ostrica Equities Emerging Markets Fund

In het Equities Emerging Markets Fund blijven we ons binnen opkomende markten focussen op aandeelhoudervriendelijke bedrijven. In februari hebben we een wijziging binnen onze posities in China doorgevoerd, waarbij we zijn overgestapt naar een combinatie van waarde- en groeibedrijven in verband met zeer aantrekkelijke waarderingen.

Deze combinatie van waarde- en groeiaandelen presteerde naar verwachting tijdens een volatiele ommekeer van de Chinese markten. Voorbeelden van bedrijven die we opgenomen hebben zijn PetroChina, dat een meer waardegerichte aanpak vertegenwoordigt, en Meituan, dat de groeigerichte aanpak vertegenwoordigt. Beide aandelen hebben een YTD-rendement opgeleverd van ruim 45%.

Na deze sterke stijgingen hebben we enkele winsten veiliggesteld en het totale gewicht in China vermindered, mede vanwege toenemende spanningen tussen de VS/EU en China. Janet Yellen, de Amerikaanse minister van financiën, waarschuwde Chinese bedrijven onlangs voor aanzienlijke consequenties bij het ondersteunen van Rusland’s oorlog. Het Ostrica Equities Emerging Markets Fund staat momenteel op een YTD rendement van 1,8%.

Ostrica Guts & Quants Fund

Kleinere bedrijven zijn gevoeliger voor uitstel van renteverlagingen, doordat de meeste small-caps hogere rentelasten ervaren en de verwachte inkomsten worden afgeprijsd met een aanhoudend hogere rente. Hierdoor ervaren we meer volatiliteit in het Guts & Quants Fund (dat zich richt op small-caps) iin vergelijking met onze large-cap fondsen.

Op basis van de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) eerder renteverlagingen zal doorvoeren dan de Federal Reserve en de inhaalslag die wij verwachten bij Europese small-caps ten opzichte van large-caps, hebben we in het fonds meer gewicht in Europa toegevoegd. Hiermee willen we de volatiliteit opvangen. Voorbeelden van holdings zijn Artesmedia de Medios Corp en Applus Services, met rendementen van respectievelijk 32% en 27% tot op heden.

We verwachten dat de inflatie in de VS uiteindelijk verder afkoelt en verdere escalaties in het Midden-Oosten uitblijven. Om deze reden anticiperen we op een verdere stijging van small-caps in zowel Europa als de VS. Het Ostrica Guts & Quants Fund heeft dit jaar tot dusver een resultaat van 0,6% neergezet.

Ostrica Public Private Equity Fund

April was ook voor het Public Private Equity Fund volatiel. Tegenvallende inflatiecijfers hebben thematische- en groeiaandelen flink getroffen, maar door de sterke start staan we nog steeds op een mooi rendement. We blijven daarnaast optimistisch over de onderliggende marktomstandigheden. Onze prognose wijst op een wereldwijde, reële BBP-groei van 2,8% in 2024, met een verwachte daling van de globale kerninflatie naar ongeveer 2,25% tegen het einde van dit jaar.

Mede doordat wij verwachten dat renteverlagingen in de VS uitgesteld, maar niet uitgesloten zijn, hebben wij onze positie in de halfgeleidersector vergroot. Hoewel deze sector tijdelijk forse koersdalingen heeft gezien, tonen bedrijven zoals ASM (uit Almere) aan dat er nog steeds aanzienlijk potentieel is voor groei. Dit is onder andere terug te zien in toenames van bestellingen en (verwachte) omzet. Het Ostrica Public Private Equity Fund heeft tot dusver een rendement van 7,5% behaald.

Ostrica Global Total Return High Grade Bond & Emerging Markets Debt Fund

Binnen het Global Total Return High Grade Bond Fund en Emerging Markets Debt Fund blijven de renteverwachtingen van vitaal belang. In de VS heeft de Federal Reserve haar prognoses voor renteverlagingen zoals bekend bijgesteld vanwege aanhoudende inflatie, voornamelijk gedreven door energie. Echter, terwijl investeerders de olieprijs opdrijven als bescherming tegen conflicten in het Midden-Oosten, neemt de stijging van andere inflatiefactoren af.

Hierom verwachten we dat de Fed uiteindelijk de rente zal verlagen, zij het later in het jaar. Daarnaast zien we in Europa een gunstige trend in de inflatiecijfers, wat mogelijk een eerdere renteverlaging van de ECB kan betekenen. Dit kan de wisselkoersen beïnvloeden en met de prognose van eerdere renteverlaging(en) in Europa dan in de VS, wordt verwacht dat de dollar verder zal stijgen tegenover de euro vanwege het renteverschil.

Dit biedt kansen voor onze obligatiefondsen, die kunnen profiteren van deze valutaschommelingen. Het niet volledig afdekken van valutarisico’s kan voordelig zijn, omdat het ons in staat stelt te profiteren van valutabewegingen en tegelijkertijd kosten bespaart. Momenteel hebben we de euro-dollarkoers in beide fondsen voor 40% openstaan. Het Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund heeft dit jaar tot dusver een resultaat van -2,2% neergezet en het Ostrica Emerging Markets Debt Fund heeft een YTD rendement van -1,5%.

Vooruitzichten voor de rest van 2024

Ondanks de recente macro-economische onrust, blijven onze vooruitzichten voor 2024 positief. De huidige inflatiestijging in de VS wordt voornamelijk gedreven door energieprijzen en zogeheten “shelter” inflatie, die onder meer huren en nutsvoorzieningen omvat. Zonder verdere escalaties in het Midden-Oosten verwachten we een normalisatie van de energieprijzen, wat zal helpen om de inflatie te temperen.

De berekening van CPI-gegevens voor shelterinflatie kent daarnaast veel complexiteit, wat leidt tot vertraging in de cijfers. Dit is in dit geval positief, aangezien bronnen zoals Rent.com en de Zillow Observed Rent Index wijzen op een lagere inflatie dan officieel gerapporteerd. Zillow noteerde bijvoorbeeld een shelterinflatie van 3,6% in maart 2024, vergeleken met de 5,7% volgens de CPI. Deze discrepantie bestaat echter al een aantal maanden, dus de timing van een eventuele convergentie blijft voorlopig onzeker.

De oplevering van nieuwbouw (meergezins)woningen nemen echter toe in de VS, wat de aanbodproblemen moet verlichten en zal helpen om de trend in shelterinflatie te temperen. De economische groei blijft daarnaast, ondanks dat deze in de VS het eerste kwartaal wat lager dan verwacht bleek, veerkrachtig. En hoewel de groei in de VS achter blijf bij de verwachtingen, is een groei van 1,6% op jaarbasis nog steeds solide. Het lijkt dan ook wederom geen vraag of er een renteverlaging komt, maar wanneer deze komt.

We putten tot slot ook vertrouwen uit de recent gepubliceerde kwartaalcijfers en winstverwachtingen. Deze cijfers overtreffen nog steeds de verwachtingen met een sterke winstgroei. De huidige economische omstandigheden vragen echter wel om een actieve aanpak waarbij snel gereageerd kan worden waar nodig. Dit is precies wat Ostrica u biedt, waardoor u goed gepositioneerd blijft ondanks marktschommelingen.

Profiteer van Ostrica’s unieke strategie

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, maar dat betekent niet dat u té voorzichtig moet worden. Met de juiste strategie is het mogelijk om de verhouding tussen risico en rendement aanzienlijk te verbeteren. Spreiding in uw portefeuille verkleint risico’s, maar biedt geen volledige bescherming bij een algemene neergang op de beurs. Op deze momenten maakt Ostrica voor u het verschil, omdat onze beschermingsstrategie vermogens beter beschermt tegen onrust op de financiële markten.

Onze unieke beschermingsstrategie heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch 85% van stijgingen te profiteren. Onze kwantitatieve modellen verhogen de bescherming bij onrustige periodes en bouwen deze weer af zodra de rust terugkeert. Op lange termijn resulteert dit in bovengemiddeld rendement met minder risico.

Dankzij onze constante marktanalyse en toepassing van de beschermingsstrategie, hebben we in 2023 en 2024 dusver op alle ontwikkelingen kunnen anticiperen. Hierdoor presteren we gemiddeld boven onze absolute rendementsdoelstellingen van marktrente plus 3% – 7%. Wilt u meer weten over onze unieke strategie en samen met ons het verschil maken voor uw vermogen? Plan dan een afspraak in met een van onze relatiebeheerders.

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »