MARKTVISIE

Klantonderzoeken en CDD

Bescherming tegen financiële criminaliteit

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Als vermogensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming en veiligheid van uw vermogen. Dit principe is terug te vinden in onze dagelijkse manier van werken en onze beleggingsstrategieën. Maar ook bijvoorbeeld tijdens het onboarding-proces van nieuwe beleggers. Wij doen er namelijk alles aan om u te beschermen tegen financiële criminaliteit door middel van het Customer Due Diligence (CDD) proces. Niet alleen is dit vanuit de Wet op het financieel toezicht verplicht, maar ook voor uw eigen veiligheid is het fijn om te weten dat iedereen in de portefeuille voldoet aan de wettelijke bepalingen. Bij Ostrica creëren wij dan ook graag een omgeving waarin onze klanten met vertrouwen kunnen opereren.

Het CDD-proces, of ook wel klantonderzoek, dient als methode om de identiteit van beleggers te bevestigen en potentiële risico’s op te sporen. Dit gebeurt aan de hand van wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat financiële instellingen, zoals Ostrica, actief deelnemen aan de preventie van witwassen en de financiering van terrorisme. Met behulp van verschillende processen zoals het identificeren van de klant, risicobeoordelingen, voortdurende monitoring en dossierverplichting draagt ook Ostrica haar steentje hieraan bij. Deze processen zijn van cruciaal belang om te voldoen aan de anti-witwaswetten en Know-Your- Customer (KYC) vereisten.

Misgelopen Rendement per Mutatie
Het belang van klantonderzoeken en CDD

U vraagt zich misschien af waarom dit zo belangrijk is. Allereerst is een CDD-proces of klantonderzoek wettelijk verplicht. Er zijn strikte regels en voorschriften opgesteld door zowel nationale als internationale instanties, waar wij ons als financiële instelling aan moeten houden. Daarnaast draagt het CDD-proces bij aan de veiligheid van het financiële landschap door proactief risico’s te detecteren en daarmee financiële misdaden te voorkomen. Bovendien beschermen wij met het CDD-proces ook onze klanten en het systeem. Klantonderzoeken richten zich namelijk niet alleen op frauduleuze activiteiten, maar ook op identiteitsdiefstal. Door middel van voortdurende monitoring, identificatie van onze klanten en de dossierverplichting, zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot financiële transacties bij Ostrica.

Wat betekent dat voor u?

Het CDD-proces is geen eenmalige controle waar een vinkje achter wordt gezet. Om de veiligheid van onze beleggers en onze organisatie te kunnen garanderen en daarbij onze bijdrage te leveren aan de financiële sector, is het van belang dat wij dit voortdurend monitoren. Dit heeft betrekking op al onze relaties en partijen waar wij zaken mee doen Zo kunnen wij contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren, uw persoonsgegevens te controleren of informatie opvragen omtrent transacties. Het proces van dossierverplichting zorgt daarnaast voor transparantie in de relatie die wij met u als belegger hebben.

Minder risico, meer ratio

Het beschermen en optimaliseren van uw vermogen heeft onze hoogste prioriteit. Om uw beleggingsdoelen te behalen is het dan ook essentieel om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren bij Ostrica. Het CDD-proces draagt hieraan bij. Wilt u meer weten over onze strategieën of hoe we uw financiële belangen veiligstellen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Meer details nodig? Onze FAQ kan u wellicht helpen:

 

– Wat zijn klantonderzoeken en Customer Due Diligence (CDD)?Klantonderzoeken en CDD zijn processen die financiële instellingen gebruiken om de identiteit van hun klanten te verifiëren, risico’s te beoordelen en mogelijke illegale activiteiten, zoals witwassen van geld, te detecteren en te voorkomen. Deze processen zijn van cruciaal belang om te voldoen aan anti-witwaswetten en Know-Your-Customer (KYC) vereisten.

– Wat is Know-Your-Customer (KYC)?
Know-Your-Customer (KYC), verwijst naar het proces waarbij financiële instellingen zoals Ostrica Vermogensbeheer inzicht krijgen in de identiteit en achtergrond van hun klanten. Dit omvat het verzamelen van nauwkeurige informatie over klanten, inclusief persoonlijke gegevens, beroepsachtergrond en financiële bronnen. Het hoofddoel is om te verzekeren dat wij werken met legitieme individuen en entiteiten. Daarnaast wordt KYC gebruikt om risico’s te beoordelen en mogelijke financiële misdaden zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen.

– Wat is het doel van klantonderzoeken?
Het belangrijkste doel van klantonderzoeken is het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel door het voorkomen van financiële criminaliteit. Dit omvat het verifiëren van klantinformatie, het beoordelen van risico’s en het identificeren van verdachte transacties.

– Hoe worden klantonderzoeken uitgevoerd?
Financiële instellingen voeren klantonderzoeken uit door klantinformatie te verzamelen, uw identiteit te verifiëren en risico’s te beoordelen. Dit proces zorgt ervoor dat frauduleuze vermogens niet worden toegelaten tot het financiële stelsel. Tijdens het klantonderzoek worden onder andere uw persoonsgegevens verzameld en geverifieerd, transacties gemonitord en de herkomst van uw vermogen onderzocht. Wij begrijpen dat het misschien niet prettig is om zoveel gegevens over te moeten dragen en dat dit proces soms geduld vereist. Toch is dit proces nodig én verplicht om uiteindelijk uw vermogen te kunnen beschermen.

– Wat is de rol van Ostrica Vermogensbeheer in klantonderzoeken?
Wij zijn wettelijk verplicht om het CDD-proces en klantonderzoeken uit te voeren om de veiligheid van uw vermogen en het financiële stelsel te kunnen garanderen. Wanneer u bij Ostrica uw vermogen komt beleggen zullen we dan ook contact met u opnemen om uw identiteit en persoonsgegevens te controleren. Ook tijdens onze samenwerking met u zullen wij door middel van de dossierverplichting en monitoring ons uiterste best doen om deze veiligheid te blijven waarborgen.

– Sinds wanneer is KYC en CDD van belang?
In 1989 is de Financial Action Task Force (FATF) opgericht met als doel het tegengaan van financiële misdaden. Hiervoor is mondiale financiële regelgeving ontwikkeld zodat financiële instellingen beschermd kunnen worden tegen het witwassen van geld, corruptie en illegale financiering. Een onderdeel hiervan zijn de KYC- en CDD-normen, die met de jaren zijn versterkt en uitgebreid. Financiële instellingen zoals Ostrica Vermogensbeheer zijn hierdoor verplicht om secuur klantonderzoek uit te voeren en verdachte activiteiten te melden.

– Welke relevante informatie kunnen wij opvragen?
Voor het CDD-proces kunnen wij contact met u opnemen. Het kan gaan om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, identiteitsbewijs, belastingplichtige land(en) en Burgerservicenummer (BSN)
 • Informatie omtrent transacties
 • Details over uw huidige werkzaamheden:
  • Loonstrook
  • Uittreksel Kamer Van Koophandel
  • Jaarrekening
  • Etc, etc
 • Toelichting en onderbouwing van uw vermogen:
  • Kopie aangifte inkomstenbelasting
  • Verklaring van erfrecht
  • Kadastrale inschrijving
  • Verkoopakte
  • Etc, etc….

Wie is verplicht tot CDD?
Verschillende entiteiten hebben CDD-verplichtingen, waaronder:

 • Financiële instellingen zoals banken, kredietverstrekkers, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen
 • Professionele dienstverleners zoals advocatenkantoren, accountants en trustkantoren

Het specifieke toepassingsgebied kan variëren afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving in het rechtsgebied.

– Hoe kan ik meer te weten komen?
Heeft u verder nog vragen omtrent het CDD-proces of klantonderzoeken? Neem dan gerust contact met ons op.

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »