Informatie Ostrica fonds fusie

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Ostrica, de beheerder van Global Active Investments Fund, is voornemens om het Ostrica Global High Yield Bond Fund (‘Verdwijnend subfonds’) te fuseren in het Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund op 26 januari 2024. Tot en met 18 januari 2024 kunnen deelnemers van het Verdwijnende subfonds kostenloos uitstappen.

Een toelichting op de fusie en aanvullende informatie is te vinden op de website van de beheerder www.ostrica.nl. 

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »