MARKTVISIE

Hoogtepunten & Uitdagingen

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Het maken van rendement begint bij het voorkomen van verliezen. Om dat te realiseren is het nodig een actieve beleggingsstrategie aan te houden die inspeelt op onvoorziene gebeurtenissen, ook wel macro economische ontwikkelingen genoemd. Of het nu corona is, het op slot zitten van de Chinese economie of, zoals meer recentelijk, het omvallen van banken in de Verenigde Staten, al deze ontwikkelingen bepalen of de aandelen in uw portefeuille al dan niet renderen. Wanneer de financiële markt reageert op de perikelen in de wereld, doen wij bij Ostrica er alles aan om uw vermogen te beschermen tegen mogelijke verliezen. Onze aanpak is erop gericht om u niet alleen te ondersteunen bij het betreden van de markt, maar ook om u te beschermen tegen veranderingen die zich kunnen voordoen.

Tijden van hoogtepunten en uitdagingen

Er spelen momenteel nogal wat factoren een rol in het functioneren van de financiële markt. De inflatie is hardnekkig en er is sprake van financiële turbulentie op de beurs. De renteverhogingen van de centrale banken remmen de economie af. Dat afgelopen maand meerdere banken in de problemen kwamen draagt daarnaast niet bij aan het vertrouwen in de markt. Geen ideale omstandigheden voor het behalen van groene cijfers. De huidige situatie in de wereld zorgt ervoor dat de volatiliteit op de markt toeneemt. Deze beweeglijkheid kan ervoor zorgen dat er sprake is van grote neerwaartse bewegingen (“drawdowns”).

1 Stap terug, 2 vooruit

Het vermijden van grote drawdowns is van cruciaal belang voor het eindresultaat van een belegging. Dit omdat het de totale waarde van de beleggingsportefeuille kan beïnvloeden. Drawdowns zijn dalingen in de markt waardoor de waarde van een beleggingsportefeuille vanaf een piek naar een dieptepunt keldert, voordat het weer kan stijgen. Als een belegger bijvoorbeeld een portefeuille van € 100.000 heeft en deze portefeuille daalt met 50%, dan is de waarde van de portefeuille slechts € 50.000.

Dit kan problematisch zijn, gezien een herstel van zo’n verlies lastig is. Wanneer een portefeuille namelijk met 50% daalt, moet de portefeuille uiteindelijk met 100% stijgen om het verlies goed te kunnen maken. Om dat te faciliteren zal een belegger op zo’n moment meer risico moeten nemen om dezelfde winst te behalen die hij voorheen had. Grotere risico’s brengen ook meer kans op potentiële verliezen met zich mee.

Niet alleen praktisch gezien zijn zulke forse dalingen van de markt uitdagend. Ook het sentiment van beleggers lijdt hieronder. Bij grote drawdowns ontstaan vaak negatieve emoties bij beleggers waardoor er meer vanuit angst gehandeld wordt. Dit kan leiden tot paniekverkopen en een onnodige uitstroom van kapitaal. Het gevolg daarvan schaadt het eindresultaat van de belegging uiteindelijk alleen maar verder.

Vat de koe bij de horens

Flinke dalingen in de markten betekenen echter niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn ook manieren om het neerwaartse risico te temperen en zelfs voor je te laten werken. Bij Ostrica zijn we hierin gespecialiseerd. Bij een neerwaartse markt hebben we bewezen dat we in recente bewegingen 50% van het verlies hebben ten opzichte van buy& hold.

Bescherming tegen neerwaartse risico’s wordt vaak gezien als enkel een defensieve strategie. Maar niets is minder waar. Het actief beheren van het risico brengt namelijk mogelijkheden met zich mee zodra de markt weer aantrekt. Door ons beschermingsmechanisme bij een neerwaartse markt beschermen wij niet alleen uw vermogen op momenten dat de markt het moeilijker heeft, het zorgt er namelijk ook voor dat wij sneller én slimmer kunnen investeren op het moment dat de markt weer aantrekt. Hierdoor verzorgen wij een optimaal rendement voor uw portefeuille.

Onze strategie werpt dan ook haar vruchten af. Het afgelopen jaar hebben wij verliezen vermeden door goed in te spelen op de huidige marktontwikkelingen. Naast aandelenselectie hebben wij verschillende overlay-modellen toegepast die voor deze resultaten gezorgd hebben. Ook dit jaar maken wij gebruik van een actieve beleggingsstrategie om uw vermogen te beschermen tegen de dalingen in de markt. De keuzes die wij maken dragen wederom positief bij aan de resultaten.

Als reactie op deze ontwikkelingen in de financiële markt hebben wij bij Ostrica de nodige aanpassingen in onze strategie toegepast:

  • Wij hebben allereerst gebruik gemaakt van de onrust op de markt en onze posities aangescherpt
  • Door de dalende rente hebben wij de duratie verkort om ons daarmee te hedgen tegen een stijgende rente
  • Wij hebben obligaties aangekocht die een hogere coupon geven en daarmee dus meer rente. Ons rendement in de obligatiefondsen bedraagt respectievelijk 4,5% TR, 6% HY en 5,5% EMD. Dit staat in schril contrast met de rente bij de Nederlandse banken die momenteel 0,5% bedraagt.
  • In onze aandelenbeleggingen hebben wij zeer beperkte blootstelling aan banken. Daarnaast zijn de banken die we hebben, allemaal systeem banken. 

In oplossingen denken

De centrale banken staan voor een moeilijke keuze momenteel. Enerzijds moet de inflatie bestreden worden en anderzijds de crisis worden afgewenteld. Door liquiditeit te verschaffen aan banken in de probleemzone kunnen zij de huidige crisis te lijf gaan en tevens de rente blijven verhogen om de inflatie te bedwingen. In de Verenigde Staten zijn dan ook velen van mening dat de overheid tijdelijk alle deposito’s moet garanderen, zodat de stress uit de markt gehaald kan worden. Europa is beter beschermd tegen dit soort situaties, gezien wij de laatste 10 jaar alle kleine banken hebben opgeruimd. De ECB stelt dan ook dat de bankensector in de eurozone schokbestendig is. 

Hoewel wij niet verwachten dat de geschiedenis zich herhaalt in de huidige situatie, is het voor u wel goed om te weten wat wij bij Ostrica doen, mochten de centrale banken de verkeerde beslissingen nemen. Uiteindelijk zullen wij er namelijk alles aan doen om uw vermogen te beschermen en de impact van een dergelijke situatie te beperken:

 • In aandelen hebben wij een aangepaste long-short portefeuille klaar staan om het downside risico te hedgen;
 • In obligaties hebben wij een lage tot licht negatieve duratie om een uit de hand lopende inflatie te hedgen;
 • Voor zowel onze aandelen als obligatieportefeuille kopen wij altijd alleen gezonde bedrijven met een zo laag mogelijk risico op faillissement. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het risicoprofiel van onze beleggingsfondsen.

Storm in een glas water

Wij verwachten dat de centrale banken de juiste beslissingen zullen nemen, waardoor het huidige probleem en daarmee de onrust op de markt zal worden ingedamd. Het is een liquiditeitsprobleem, en geen solvabiliteitsprobleem zoals in 2008. In feite zouden de Fed en de ECB met 1 druk op de knop het probleem kunnen oplossen, en wij verwachten dan ook dat zij dit zullen doen. Wanneer de centrale banken de juiste beslissingen nemen, zal de upside snel in de koersen vertaald worden. Hierdoor zullen alle verliezen van afgelopen jaar worden goedgemaakt. Onze profielen zullen in dat geval hun rente plus doelstelling voor 1, 3, 5 en 10 jaar dit jaar bereiken. 

“De groei van uw vermogen begint bij het vermijden van verliezen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »