MARKTVISIE

Happy Blue Monday!

 

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Maandag 17 januari was het weer ‘Blue Monday’ ook wel ‘deprimaandag’ genoemd. Het zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn; de feestdagen zijn verder weg dan ooit, de goede voornemens verdampen en buiten is het weer bar en boos.

Toch denken de markten daar meestal anders over. Zo is daar het bekende ‘januari effect’ het gegeven dat januari historisch gezien een sterkte maand is voor aandelen, en dan specifiek aandelen van kleine bedrijven die het jaar ervoor het slecht hebben gedaan. Dit jaar verloopt januari tot nu toe helaas niet zo. De grootste bewegingen op de markten werden opnieuw veroorzaakt door de zorgen over de toegenomen inflatie en de reactie daarop van de verschillende centrale banken.

Door de wereldwijde lockdowns en problemen met de aanvoer van goederen (‘supply chains’) zijn de afgelopen twee jaar verschillende sectoren hard geraakt met een zeer hoge inflatie tot gevolg. Daarnaast zorgen torenhoge energieprijzen en alles wat daarvan afhangt voor nog meer prijsdruk. De zorgen hierover horen dan wel weer bij een maand januari waarin het weer en de ingezette energietransitie extra druk legt op de vraag naar gas in zowel Amerika, China als Europa. De voorraden raken leeg en op dagen van ‘Dunkelflaute’, wanneer er geen zon schijnt op de zonnepanelen en wind waait voor de windmolens, schieten de elektriciteitsprijzen omhoog. En laat Januari nu net zo’n maand zijn waarin Dunkelflautes vaker voorkomen.

Gelukkig zijn wij bij Ostrica optimistisch van aard en zien wij niet alles in vijftig tinten grijs. Onze beleggingsstijl is actief en gericht op goede resultaten in zo veel mogelijk (markt-) omstandigheden. We proberen dit te bereiken op verschillende manieren. Uiteraard door de keuzes die we maken in ons selectiemodel en ons protectiemodel, maar ook zeker door onze klantgerichte dienstverlening.

In het algemeen heeft ons selectiemodel baat bij grote verschillen en relatief lage samenhang tussen verschillende aandelenmarkten, waardoor we ons echt kunnen profileren. Zo zijn er op dit moment voldoende aantrekkelijk geprijsde bedrijven met een goed groeipotentieel waarin we kunnen beleggen. En juist dit soort waarde beleggingen doen het goed in een omgeving waarin de rente stijgt. Mochten de markten toch verder bezwijken aan angst voor het monetair beleid of bijvoorbeeld een externe schok dan kunnen we met ons protectiemodel snel ingrijpen. En tenslotte is onze dienstverlening erop gericht om uw (financiële) doelen te matchen met het juiste risicoprofiel.

Zo hoeft niemand in de stress te raken van wat vuurwerk en is er heel veel om positief over te zijn.

 

Happy Blue Monday!

Disclaimer: De in deze Update aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van de informatie in deze Update zijn voor uw eigen rekening en risico. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »