NIEUWS

Guts & Quants Nieuwsflits

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Guts & Quants, een alternatief voor Private Equity!

In mei 2019 hebben wij het Guts & Quants fonds opgezet als alternatief voor Private Equity fondsen en dan vooral in het segment ‘leveraged buy-outs’.
Dat dit soort fondsen juist nu interessant zijn werd vorige week nog eens duidelijk door de overname van Boskalis door HAL. Boskalis was daarmee zeker niet het enige bedrijf dat dit jaar van de Amsterdamse beurs verdween. Eerder werden al Accell, Hunter Douglas en Grandvision opgekocht. Dat het opzetten van het Guts & Quants fonds een goede zet was is te merken. Onze rendementen zijn beter, én u kunt dagelijks beschikken over uw geld! Hoe doen we dat precies? Het antwoord is heel eenvoudig, soms is ‘small beautiful’. Wij hebben namelijk niet de beleggingsdwang van een Private Equity fonds waardoor bedrijven relatief duur gekocht worden. De strategie van het Guts & Quant fonds is erop gericht om uit een brede selectie van 3.000 small caps 40 tot 50 bedrijven te selecteren die kunnen wedijveren met Private Equity fondsen.

“Saevis tranquillus in undis”

Willem van Oranje had bovenstaande titel als lijfspreuk tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het betekent letterlijk ‘rustig te midden van woelige baren (golven)’.

Hoewel wij niet met een Tachtigjarige Oorlog te maken hebben, heeft de financiële markt op zijn zachts gezegd wel last van woelige baren. De lijfspreuk van Willem van Oranje sluit dan ook aan op hoe wij bij Ostrica de afgelopen periode hebben aangepakt.
Het moge duidelijk zijn dat small-cap aandelen het dit jaar niet gemakkelijk hebben gehad. De eerste helft van het jaar is zelfs het slechtste half jaar voor de bekendste small-cap index de Russel 2000 geweest in 40 jaar.

De toenemende angst voor een recessie door het verkrappende beleid van voornamelijk de FED, een langere dan verwachte oplopende/hoge inflatie en een toenemende credit-spread zijn normaal gesproken geen goede omgeving voor aandelen, laat staan voor small-cap aandelen. Wij hebben hier in het begin van het jaar op kunnen anticiperen doordat onze waarschuwingssignalen aangaven dat we een daling konden verwachten. De High-Yield spread is eind vorig jaar volatieler geworden en begon vanaf januari sterk te stijgen.

Hierdoor werden de kosten van leningen niet alleen verhoogd door het rentebeleid van de centrale banken maar ook door een toenemende spread. De High-Yield spread ging vanaf het laagste punt in 2021 naar een niveau dat bijna 3 keer zo hoog was (van laag in de 2 naar boven de 6 punten).

Door de signalen die wij kregen hebben we een aantal belangrijke beslissingen genomen die ervoor gezorgd hebben dat wij de daling grotendeels hebben voorkomen:

  • We hebben aan begin van het jaar een cashpositie van 40% opgebouwd.
  • We hebben bij de afbouw naar cash kritisch gekeken naar onze aandelenportefeuille en hebben gekozen om de meest risicovolle bedrijven het eerst af te bouwen.
  • Onze beleggingen zijn voornamelijk in aandelen die genoteerd staan in de US en zijn genoteerd in US Dollars. Door het sterker worden van de US Dollar hebben wij ook een gedeelte van de daling in Euro’s kunnen voorkomen. 

Wij zijn dan ook trots op het resultaat. In augustus hebben we ondanks de moeilijke tijd een nieuwe all-time high neergezet en is de maximale drawdown YTD -13.2% ten opzichte van -26.9% voor de Russel 2000. Hiermee behalen wij aan onze doelstelling om maximaal 50% van het risico te lopen ten opzichte van de markt en kijken we met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Vooral gedurende de afgelopen maand is er veel veranderd op de financiële markt. We hebben onze posities aangepast door in te spelen op deze veranderingen en uw vermogen beschermd.

Na een periode waarin wij beschermend hebben gehandeld door 40% cash op te bouwen, hebben we in de laatste maand onze cash-positie volledig belegd.

Wij hebben hiervoor gekozen vanwege de volgende redenen:

  • De High-Yield spread is al met meer dan een
    punt gezakt sinds het hoogste punt 2 maanden terug.
  • Het Ostrica Guts & Quants fonds staat boven het 200-daags gemiddelde. Ter vergelijking kijken we ook naar andere belangrijke indices. Deze zitten momenteel tegen deze belangrijke weerstand aan. Mochten deze gebroken worden dan verwachten wij dat deze voor een extra positieve beweging in het fonds zal zorgen.
  • In de VS is de FED iets gematigder geworden met het laten stijgen van de rente. Op dit moment gaat de markt ervan uit dat de piek in de FED-funds rate binnen het jaar bereikt gaat worden, waarna de rente naar verwachting weer licht zou kunnen afnemen.

De waardering van small-cap aandelen is dit jaar fors afgenomen. Zo zijn de aandelen die wij in onze portefeuille hebben op het moment aantrekkelijk geprijsd. De belangrijke waarderingsmaatstaven staan fors lager dan aan het begin van het jaar. Zo is de price-earnings ratio van onze portefeuille momenteel 9.3 terwijl die aan het begin van het jaar 12.1 was. Zelfde geld voor de price-to-book ratio die momenteel 1.7 is terwijl die aan het begin van het jaar nog 2.3 was. Daarnaast zijn de bedrijfscijfers voor small-cap aandelen tot dusver enorm meegevallen en zijn de winsten bij small-cap bedrijven blijven groeien (dit alles met een drawdown van de brede benchmark van 26.9%). Door deze twee factoren zijn small-caps nu extra aantrekkelijk (combinatie van waardering naar beneden/goede bedrijfscijfers).

 

Overgenomen bedrijven YTD

Overnames zijn altijd een belangrijke rendementsdrijver binnen het Guts & Quants fonds. Ook dit jaar zijn er twee bedrijven overgenomen waardoor we hebben kunnen profiteren van de overnamepremie die er op zo’n moment vrij komt.Hierdoor zijn er sinds de oprichting in 2019 al 12 bedrijven geselecteerd die inmiddels zijn overgenomen. Al deze overnames hebben een positieve bijdrage geleverd van 13% op fondsniveau.

 

Biodelivery Sciences. Dit bedrijf is overgenomen door Collegium Pharmaceutical. Collegium ziet het bedrijf als een goede toevoeging aan het bedrijf en verwacht aanzienlijke synergievoordelen te bereiken. Daarnaast verwachten zij veel van een van de medicijnen van Biodelivery (BELCUCA). De overname gebeurde met een premie van 53% ten opzichte van de laatst gehandelde koers en heeft YTD een positieve bijdrage geleverd van 0.83%. 

BDSI US EQUITY

 

Resolute Forest Products

is overgenomen door het Canadese Paper Excellence. Zij hebben hiervoor een premie van 65% betaald ten opzichte van de laatst gehandelde koers. Dit heeft YTD een positieve bijdrage geleverd van 0.62%.De overname is gedaan om meer aanwezigheid te creëren in de Noord- Amerikaanse markt. Resolute Forest houdt zich bezig met het vervaardigen van verschillende soorten papierproducten en houtproducten. Ze bezitten hiervoor verschillende pulp, papier en hout fabrieken.

No Guts, No Glory

Zoals wij al eerder aangaven was de oprichting van het Guts & Quants fonds een goede manoeuvre. Hoewel het afgelopen half jaar een uitdagende periode was voor het fonds met een vlak verloop, hebben wij ons toch goed staande weten te houden. Hieronder ziet u de performance van het Guts & Quants fonds sinds de oprichting tot en met vandaag de dag, versus -respectievelijk- de AEX index, de S&P 500, de DAX index en de BEL 20 over dezelfde periode.

Hierbij heeft het Guts &Quants fonds alle relevante benchmarks verslagen sinds de oprichting in 2019. In de laatste periode is gebleken dat we dit zowel bereikt hebben door drawdowns te minimaliseren als volop opwaarts mee te bewegen in positieve markten. Wij staan er goed voor en zijn ervan overtuigd dat het fonds zijn geprojecteerde rendement van 15% per jaar kan behalen en zo verder vooruit kan lopen op de doelstelling. Momenteel staat het geannualiseerde rendement boven de 17%.

GUTS & Quants 67%

De werking van het selectiemodel

Het selectiemodel van Guts & Quants werkt op basis van een tweeledige insteek. We selecteren kleinere Amerikaanse ondernemingen die een sterke balans combineren met gunstige groeiverwachtingen. Ze dienen daarnaast niet te duur te zijn. Veelal zijn het turnaround bedrijven waar een nieuw management het opwaarts potentieel gaat benutten. Hiermee wordt de groei van de winstveiliggesteld. Als tweede belangrijke selectiefactor kijken we of de onderneming voldoende vreemd vermogen op de balans heeft om hiermee een beoogd hefboomeffect te bewerkstelligen. We hebben met machine-learning technieken het model zodanig getraind dat deze de winnende turnaround managers vindt en daarnaast tevens de bedrijven zoekt die hun vreemde vermogen met een zo hoog mogelijke zekerheid kunnen aflossen. Dat het eerste werkt zien we aan de vele overnames die we inmiddels in het fonds hebben gehad, waarvan het rendement in totaal meer dan 12% bedraagt. Wij selecteren de winnaars onder de managers. Het tweede, het beoordelen van de afloscapaciteit, werkt eveneens uitstekend, blijkend uit het feit dat de we ondanks de coronacrisis geen faillissement hebben gehad.

De werking van het protectiemodel

Het protectiemodel is gebaseerd op twee belangrijke pijlers; de groei van het rendement van het fonds zelf (ook wel momentum in vakjargon), en de ontwikkeling van de High-Yield rentevoet. Dit is de rente waar kleine bedrijven in Amerika tegen kunnen lenen. De ideale combinatie is een stijgend rendement van de onderliggende bedrijven met een dalende/lage High-Yield rente. Dit is de periode waarin we vol belegd zijn, zoals nu het geval is. Wanneer de rendementen afnemen en de High-Yield rente stijgt nemen wij een defensieve positie in. Afhankelijk van de marktomstandigheden nemen we of meer bedrijven met meer vreemd vermogen (bij dalende rente en afnemende winsten), of meer bedrijven met snellere winstgroei (bij stijgende rente en stijgende winsten), op in onze Guts & Quants aandelenportefeuille.

Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dat wel kunt!

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »