MARKTVISIE

Faillissement Silicon Valley Bank

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Afgelopen zondag is de Silicon Valley Bank (SVB) failliet gegaan. Het is het tweede grootste bank faillissement in de Amerikaanse geschiedenis. De SVB is een relatief jonge bank, niet de allergrootste in de Verenigde Staten, maar wel de zestiende van het land. Per 12 maart 2023 is de SVB door de autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië gesloten.

Is dit een probleem?

Nee. De SVB is geen systeembank. Het is een bank welke vooral startende en/of groeiende ondernemers uit Silicon Valley financierde, veelal technologiebedrijven.

Waarom zijn ze failliet gegaan?

Het bedrijf moest de afgelopen tijd grote verliezen incasseren. De klassieke mismatch tussen kort geld aantrekken en lang uitzetten heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de SVB is failliet gegaan. In de jaren ’80 veroorzaakte dit eveneens de ‘savings & loans’ crisis in de Verenigde Staten, waarbij financiële instellingen spaartegoeden accepteerde en daarvan hypotheken, autoleningen en andere persoonlijke leningen verstrekte aan individuele deelnemers.

Omdat de Fed de rente zo snel heeft verhoogd, dit is nog nooit voorgekomen in de gehele historie, hebben veel partijen hun (spaar)deposito’s ergens anders gestald. Hierdoor moest de SVB obligaties met langere looptijden verkopen met verliezen. Deze verliezen werden uiteindelijk net zo hoog als het eigen vermogen.

Verwachten we meer problemen door deze mismatch van kort en lang?

Het faillissement zorgt voor veel onrust op de financiële markten, met name in de Verenigde Staten bij spaarders en bedrijven. De FDIC heeft na het weekend alle deposito’s garant gesteld om hiermee verdere besmetting te voorkomen. De kleine Amerikaanse banken zonder goed risicomanagement kennen een verhoogd risico. De grotere banken hebben dit echter onder controle en staan daarnaast onder verscherpt toezicht. In de Verenigde Staten zie je vaak dat men de markt zijn werk laat doen en dat heeft een reinigende werking. Daarnaast lijkt de huidige marktonrust vooral een overreactie.

Had Ostrica een positie in de SVB?

Ja, een positie van 0,50% in het Ostrica Equities Developed Markets Fund. Echter hebben wij zowel bij Ostrica Equities Developed Markets Fund als in het Ostrica Guts & Quants Funds een zeer beperkt percentage aan banken in onze portefeuille. Daardoor behalen wij betere resultaten in een mogelijke neerwaartse trend in de markt.

Wat hebben we gedaan?

We hebben na het faillissement direct andere grote banken bijgekocht zoals JP Morgan Chase (JPM) en de grotere Europese banken. Dit zorgt ervoor dat bij herstel van de markt het verlies van de SVB snel wordt goed gemaakt. Ostrica denkt dat de grotere banken van deze ontwikkeling zullen profiteren, dit ondersteunt het herstel waar Ostrica vervolgens op meelift.

Zijn onze economische verwachtingen aangepast door deze situatie?

Nee. Het macro-economische pad zal niet veranderen. De inflatie viel gisteren mee en gaat langzaam, maar gestaag naar beneden. Wij verwachten dat de aandelen flink zullen stijgen en obligaties in de tweede helft van het jaar gaan profiteren als de Fed de rente ongemoeid laat of zal verlagen. Het faillissement van de SVB zorgt er vermoedelijk voor dat de Fed de financiële markt tegemoet komt met liquiditeit injecties, minder renteverhogingen of zelfs renteverlagingen.

“Vermogensbeheer doe je met je hoofd niet met je hart!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »