MARKTVISIE

Dynamische update november 2020

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

De eerste tekenen van de opkomst van Value en de laatste stuiptrekkingen van Growth

Afgelopen maand zagen we meer volatiliteit op de beurs. Dit komt niet onverwacht, aangezien de aandacht van beleggers uitging naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Inmiddels is duidelijk dat Biden president wordt voor de komende 4 jaar, maar dat de senaat naar verwachting de eerste twee jaar nog in Republikeinse handen blijft. Door deze machtsverhouding kan de nieuwe regering van Biden minder effectief beleid doorvoeren, wat zowel positieve als negatieve implicaties voor aandelen kan hebben.

De aandelenmarkt leek vooral te reageren op welke kandidaat voorop liep in de peilingen. Zo verloor de S&P 500 in de twee weken voor de verkiezingen 9% toen duidelijk werd dat Biden in de peilingen afstand nam van Trump. De markt was bang dat Biden onder andere de belastingverlaging voor bedrijven zou terugdraaien die Trump aan het begin van zijn termijn had doorgevoerd. Ook vreesden beleggers bij winst voor Biden meer regelgeving voor de grote tech-bedrijven. Tijdens de verkiezingsnacht bleef deze angst bestaan, omdat de futures daalden op het moment dat Biden de leiding nam en weer opliepen toen Trump een inhaalslag maakte. Uiteindelijk werd dit patroon doorbroken en stegen aandelenmarkten wereldwijd door een combinatie van uitzicht op een vaccin en de zekerheid van een andere Amerikaanse president.

Als we verder inzoomen op de stijgers en dalers van de laatste tijd dan valt meteen op dat sectoren een onderling verschillend patroon laten zien. De populaire stay-at-home-aandelen nemen af in populariteit, waardoor de high momentum aandelen die eerder dit jaar nog zo populair waren aan kracht verliezen. Misschien wel het meest typerende bedrijf van de laatste tijd “Zoom Video Conference” verloor deze maand tussentijds 30% van haar beurswaarde en staat op het moment van schrijven ruim 20% onder zijn top. Wij gaan ervan uit dat deze trend voortzet en uiteindelijk ook invloed zal hebben op de Big-Tech bedrijven, die voor een groot gedeelte de performance van de index bepalen. We hebben op deze beweging voorgesorteerd door ons Ostrica Developed market fund in te richten met voornamelijk value-aandelen. Daarnaast hebben we de weging in zowel Europa als Japan met 10% verhoogd, aangezien deze markten de afgelopen maanden zijn achtergebleven bij de herstelrally in de Verenigde Staten.

De eerste bewegingen van een rotatie uit de stay-at-home-aandelen naar de bredere markt zijn al duidelijk zichtbaar. Zo hebben value-aandelen de laatste anderhalve maand meer dan 5% outperformance opgeleverd ten opzichte van groei-aandelen. Ook heeft het Ostrica Developed market fund een plus van meer dan 9% laten zien vanaf 1 oktober.

Ostrica Value portfolio:

De wereld is niet alleen langzaam aan het wennen aan het leven met COVID-19, ook is er inmiddels uitzicht op de uitrol van diverse vaccins. De testresultaten zijn erg goed en in de Verenigde Staten kunnen ze naar alle waarschijnlijkheid al in december beginnen met het massaal inenten van de bevolking. Andere delen van de wereld zullen snel volgen. Als hierdoor de economieën langzaamaan weer normaal gaan functioneren, dan hebben vooral waardeaandelen hierbij nog een enorme inhaalslag te maken. In onze vorige update schreven we dat waardeaandelen na het opengaan van de economieën in een tijdsbestek van 9 maanden met 45% kunnen herstellen. Sinds die update zijn

de waardeaandelen al met meer dan 10% opgelopen, maar daarmee staan ze nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. Er is nog steeds sprake van een onderwaardering, wat betekent dat er nog voldoende opwaarts potentieel is voor de komende tijd. Daarom hebben wij onze portefeuille ge-herbalanceerd richting waardeaandelen. Hierbij kiezen we voor een breed gediversifieerde portefeuille over verschillende sectoren en regio’s met een dividendrendement van 3,8%. Door een goede spreiding aan te brengen minimaliseren we het risico dat individuele waardeaandelen met zich meebrengen. Momenteel denken wij dat een portefeuille van goed geselecteerde waardeaandelen een inhaalslag kan maken ten opzichte van de brede markt. Bovendien is het dividendrendement op dit moment extra interessant.

Wanneer we beleggen in zogenaamde waardeaandelen is het belangrijk dat we ons niet blind staren op waarderingen alleen. Waarderingen kunnen namelijk ook laag zijn omdat een bedrijf zich niet snel genoeg kan aanpassen aan een veranderde marktsituatie of weinig groeipotentieel blijkt te hebben. Daarom kijken we met ons model niet alleen naar de waarderingen, maar ook of het bedrijf verbeteringen laat zien in de balans, of toekomstige verwachtingen verbeteren en of de mening van een groep van analisten verandert. Daarnaast bekijken wij of technische prijs-indicatoren een stabiliserend beeld laten zien. Door verschillende factoren te combineren in ons model kunnen we met meer zekerheid bepalen wanneer we een bedrijf moeten opnemen in onze portefeuille of juist moeten laten liggen.

Om vast te stellen welke aandelen we moeten kopen, gebruiken we een model dat een grote hoeveelheid bedrijven screent op meer dan 40 verschillende factoren. In de onderstaande tabel is te zien hoe ons model de huidige portefeuille beoordeelt. De huidige portefeuille van het Ostrica Developed Market Fund bestaat uit ongeveer 300 aandelen. In Figuur 1 wordt weergegeven hoe deze portefeuille zich verhoudt ten opzichte van het gemiddelde. Hierin is duidelijk te zien dat we momenteel voornamelijk “goedkope” bedrijven geselecteerd hebben. Deze bedrijven zijn goedkoop geprijsd ten opzichte van vergelijkbare aandelen. Daarnaast laten ze een positieve draai in winstverwachtingen zien en geeft het technische beeld een stabilisatie aan. Door dit uitgebreide beoordelingssysteem proberen wij bedrijven te vermijden die in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen.

In de technologiesector kiezen we daardoor onder andere voor IBM, Dell en Cisco in plaats van Microsoft. Hierbij zeggen we niet dat Microsoft geen goed bedrijf is, maar dat deze op basis van de huidige waardering minder interessant is dan de andere bedrijven. De eerste drie bedrijven hebben een koers/winst verhouding van rond de 15 en een gemiddeld dividendrendement van 3,5% en hebben hierdoor nog voldoende mogelijkheden om in prijs te herstellen. Microsoft heeft een veel hogere koers/winst verhouding van 35 en een dividendrendement van minder dan 1%. Dat betekent dat het neerwaartse risico vele malen groter is op het moment dat de resultaten van het bedrijf achterblijven bij de hoge verwachtingen van beleggers. Wij nemen Microsoft pas weer op in de portefeuille als de waardering weer enigszins vergelijkbaar zijn met die van de concurrentie.

Gevaar Multiple Expansion in groeiaandelen.

Een recent voorbeeld van het gevaar van populaire groeiaandelen is het aandeel SAP. Deze Duitse softwareproducent kwam eind september met kwartaalcijfers naar buiten, maar deze cijfers voldeden niet aan de (hoge) verwachtingen van beleggers. Omdat het bedrijf de hoge verwachtingen niet kon waarmaken werd de gehele opgaande beweging die het aandeel vanaf de bodem in maart had gemaakt in één keer teniet gedaan. Het aandeel was net als andere technologie-aandelen hard opgelopen, omdat beleggers dachten dat deze bedrijven allemaal zouden profiteren van de coronacrisis. De waarderingen van verschillende technologiebedrijven zijn hierdoor in korte tijd enorm opgelopen. Door de tegenvallende resultaten veranderde de koers/winstverhouding van 28 in 18,wat een koersval van 36% betekende. De Europese technologie-index verloor door de grote weging van SAP op één handelsdag meer dan 7% van haar waarde. Met de huidige weging van big tech in verschillende indices bestaat het gevaar dat hetzelfde gebeurt op het moment dat één van de FAANG aandelen een keer tegenvallende resultaten laat zien.

Aan de andere kant is er een grote groep aandelen die de laatste tijd minder geliefd was door beleggers en daardoor eigenlijk nog geen herstel heeft laten zien. Toch is het herstel in economische activiteit in alle delen van de wereld historisch hoog. Dit herstel wordt niet alleen ingezet door de hoop op een vaccin, maar ook doordat we langzaam leren om te gaan met het virus. De “tweede golf” wordt hierdoor anders ontvangen dan de lock-down aan het begin van het jaar.

Een mooi voorbeeld van een aandeel dat we recent gekocht hebben is dat van British Land. Dit bedrijf is een van de grootste onroerend goed-eigenaren in de UK, logischerwijs zitten hier ook veel retail business bij en daardoor kwam een deel van de huurinkomsten in gevaar. Door de coronacrisis was de koers van het aandeel dit jaar al met meer dan 50% gezakt. De laatste tijd stabiliseerde het aandeel en bleken de cijfers beter dan vooraf gedacht. Toen bleek dat er meer huurinkomsten binnen zouden komen dan men van tevoren had verwacht, herstelde het aandeel in korte tijd met meer dan 40%. Dit snelle en krachtige herstel is kenmerkend voor waarde-aandelen. Zodra het vertrouwen toeneemt worden sterke bedrijven die eerder op het strafbankje zaten weer in de portefeuilles opgenomen.

Onze portefeuilles zullen hier optimaal van profiteren en wij verwachten dan ook dat waarde- aandelen verder zullen herstellen. Ondanks het feit dat de koersen van deze aandelen al met 10% zijn opgelopen verwachten wij nog steeds een opwaarts potentieel van ongeveer 30%.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »