MARKTVISIE

Dynamische update December: hoeveel zit er nog in ’t vat?

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

In onze vorige update hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de redenen waarom wij juist op dit moment van een beschermde portefeuille naar een value-portefeuille zijn gegaan.

In het kort zijn de redenen als volgt:

  • Value is in de afgelopen 60 jaar nog nooit zo extreem achtergebleven op growth als nu;
  • Zelfs na correctie voor ‘intangibles oftewel immateriële activa is de underperformance nog nooit zo groot geweest;
  • De komst van vaccins en de uitrol daarvan betekent dat dit verschil opgeheven gaat worden;
  • Binnen de value-portefeuille hebben wij ons gepositioneerd in de toekomstige winnaars die goed om kunnen gaan met de huidige ‘ijzige’ omgeving waarin ze verkeren;
  • Het gehele segment growth is overgewaardeerd en de komst van veel (gratis) overheidsgeld zorgt voor inefficiënte bedrijven in dit deel van de markt.

De onderstaande grafiek laat de draai van growth naar value zien sinds de bekendmaking van het goed werkende vaccin door Pfizer. Hiervan hebben wij ten volle geprofiteerd door zowel het aandelenbelang binnen de profielen te verhogen en tevens binnen de aandelenfondsen de bescherming op te heffen en naar vol belegd te gaan in de value- portefeuille.

In het vak van kwantitatief vermogensbeheer wordt continu gekeken naar allerlei data om rendementen te voorspellen, maar ook te verklaren. De onderstaande grafiek laat het effect van de draai van growth naar value zien bij de bekendmaking van het Pfizer vaccin. Dit onderzoek van JP Morgan laat zien dat het verschil tussen value & growth in één dag 20,1% bedroeg. Hierbij steeg value met 6,4% en daalde groei met 13,7%. Dit is het sterkste effect tussen deze twee factoren in 25 jaar en geeft de kracht van de value- portefeuille weer.

Aangezien wij ingericht waren op de value-benadering steeg onze portefeuille sterk en is sindsdien alleen maar verder gestegen.

Hoeveel zit er nog in het vat?

Een logische vraag die wij veel krijgen van onze klanten is: “De beurs is al zo hard gestegen, hoeveel kan de beurs nog stijgen?”.

Om deze vraag te beantwoorden dienen we een tweedeling te maken in de beurs tussen ‘Stay-at-Home” en ‘Back-to-Work’ bedrijven. De ‘Stay-at-Home’ bedrijven zijn enorm opgelopen en volgens onze modellen overgewaardeerd. Hierover hebben wij in eerdere uitingen veel gecommuniceerd. Om het kort weer te geven zijn de ‘Stay-at-Home’ aandelen gewaardeerd alsof we nooit meer terug naar kantoor gaan, zelfs niet ten dele.

Dit is een gevolg van de grote hoeveelheid liquiditeit die door de centrale banken verschaft is en nog wordt, een nieuwe generatie beleggers die via apps, beleggen meer als sport zien dan als een vak, en de groene golf die overheden trachten te bewerkstelligen bij bedrijven.

Deze drie factoren hebben ervoor gezorgd dat BigTech op gemiddeld meer dan 35 keer de winst handelt en het segment groeiaandelen daaronder op meer dan 100 keer de winst met uitschieters van 1.000 keer de winst zoals bij Tesla en Zoom.

De geschiedenis leert ons dat dit vanzelf corrigeert in een heel kort tijdsbestek met enorme neerwaartse bewegingen. Dat is moeilijk te voorspellen en om die reden is het beter daarin niet te beleggen, de kans is namelijk groot dat het leidt tot enorme verliezen.

Daarentegen zijn de ‘Back-to-Work’ bedrijven met eenzelfde factor ondergewaardeerd als de ‘Stay-at-Home’ bedrijven zijn overgewaardeerd. Om het percentage onderwaardering en daarmee de potentiële stijging inzichtelijk te maken, hebben wij in onze databases dit verschil sinds de jaren zestig van de vorige eeuw geanalyseerd.

De onderstaande grafiek laat zien dat value het sinds 2016 moeilijk heeft en dat de neerwaartse beweging is versterkt door de pandemie. Door de komst van meerdere vaccins is deze trend gebroken en is er een sterk herstel voor value te zien. Historisch gezien zijn er meerdere (korte) perioden aan te wijzen waar growth het beter deed, echter op de lange termijn levert een value-portefeuille betere rendementen. De korte perioden waarin growth het goed doet, zijn veelal perioden van grote technologische veranderingen. Hierna ontstaat veelal een periode van implementatie van deze nieuwe technologieën waarin value zich sterk hersteld en wederom een betere performance laat zien. Hierover zullen wij meer berichten in de komende kwartaalrapportage.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »