NIEUWS

Deelnemers communicatie

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Mededeling aan de participanten van het Ostrica Global Active Investment Fund en het Perlas Global Active Investment Fund

Hierbij berichten wij u inzake het besluit tot vervanging van de juridisch eigenaar van het paraplufonds Ostrica Global Active Investment Fund en het paraplufonds Perlas Global Active Investment Fund (ieder een Fonds, tezamen de Fondsen) gedurende de algemene vergadering van participanten van de Fondsen d.d. 23 mei 2024.

De wijziging van de juridisch eigenaar is ingegeven door de vrijwillige terugtreding van juridisch eigenaar Stichting Bewaarbedrijf Guestos, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Nederland onder nummer 34145801. Deze vrijwillige terugtreding was aangekondigd door Stichting Bewaarbedrijf Guestos op 7 mei 2024 aan de beheerder en gecommuniceerd aan de participanten op 8 mei 2024.

Op de algemene vergadering van participanten d.d. 23 mei 2024 is, onder voorbehoud van verkrijging van de vereiste instemmingen en goedkeuring, besloten tot de aanstelling van Stichting Juridisch Eigenaar Ostrica Fondsen. Stichting Juridisch Eigenaar Ostrica Fondsen, een stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Nederland onder nummer 63161885. Het bestuur wordt gevormd door Ostrica B.V. De stichting heeft uitsluitend als statutair doel het houden van, administreren en bewaren van het juridisch eigendom van het vermogen van de Fondsen.

Ingangsdatum

Een aankondiging van het voorstel tot de wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring en het prospectus van ieder Fonds zal separaat worden gepubliceerd op de website van de Beheerder en in een landelijk verspreid dagblad. De wijzigingen zullen een maand na de publicatie van de aankondiging ingaan, dan wel op de eerstvolgende datum daarna waarop de wijzigingen en alle goedkeuringen zijn verkregen.

Ostrica B.V.

De beheerder van het Ostrica Global Active Investment Fund en het Perlas Global Active Investment Fund

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »