MARKTVISIE

De opbouw van een value-portefeuille: van protectie naar rendement!

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

In onze update van september hebben we veel aandacht besteed aan de extreme waarderingen in delen van de aandelenmarkt waardoor Ostrica het overgewaardeerde deel van de aandelenmarkt nog steeds actief beschermt. Tot en met augustus bleven we hierdoor achter qua rendement, met name op indices waarin een groot deel van groeiaandelen het rendement bepaalt (Nasdaq, S&P 500, MSCI Wereldindex). Immers, de bescherming vormt een ‘rem’ op het rendement wanneer de koersen opwaarts beweging. De bescheiden correctie in september geeft overigens al wat inzicht in de werking van de bescherming. Daar waar de indices in september tijdelijk wat terrein verloren (van

-5,5 tot -12% rond 24 september) heeft het Ostrica Developed Aandelenfonds juist een bescheiden plusje laten zien.

Naast de bescherming van het overgewaardeerde deel hebben wij in juni tevens een beperkt belang genomen in achtergebleven value-aandelen. Onze strategie voor de toekomst is erop gebaseerd om, gebruik makend van de te verwachten volatiliteit, de rest van dit jaar de aandelenportefeuille zodanig te herinrichten dat rendement (in plaats van bescherming) weer het primaire beleggingsdoel wordt.

Vanwaar verwachten wij volatiliteit ?

De volgende grote gebeurtenissen zullen het beursklimaat gaan bepalen in de komende maanden:

 1. De Verenigde Staten stevenen af op een fiscale cliff waarbij door de combinatie van presidentsverkiezingen en het invullen van de vacante vacature voor het hooggerechtshof de kansen op het passeren van het tweede steunpakket (CARES 2) voor 3 november fors zijn gereduceerd;
 2. De wereldwijde opleving van COVID-19 en de kans op nieuwe lockdowns vormen een reëel risico voor koersen en waarderingen;
 3. De lange rente lijkt te zijn uitgebodemd en er zijn signalen van inflatiestijging;
 4. De Amerikaanse verkiezingen zelf en de onzekerheid ten aanzien van uitkomst, duur en validiteit vormen een risico op zich;
 5. Derde kwartaalcijfers zullen nieuw inzicht geven in de waarderingen die in bepaalde industriesectoren nog steeds extreem hoog zijn.

Waarom bouwt juist de komende tijd Ostrica een value-portefeuille op?

Valueaandelen zijn aandelen van bedrijven die relatief goedkoop zijn. Dit betekent dat de waardering van deze bedrijven lager is, wat wordt gekenmerkt door een hoog dividendrendement, een lagere koers/boekwaarde en een lage koers/winstverhouding.

Waarom value in deze tijd ?

Er is juist in deze unieke (markt)omstandigheden een aantal factoren dat zorgt dat wij value boven groeiaandelen prefereren:

 1. Value aandelen hebben een hogere correlatie met vaccin nieuws en zullen indien er een vaccin of behandeling komt een groter herstel laten zien en een mogelijke beweging naar nieuwe pieken.
 2. Zodra fiscale stimulering stopt of wordt afgebouwd, zullen de enorm hooggewaardeerde groei aandelen niet ongevoelig zijn zoals in de eerste fase.
 3. De extreme overpositionering in groeiaandelen (FAANG factor 1,8x gemiddeld) door beleggers suggereert dat value meer upside geeft dan groei op het moment.
 4. De huidige forse onderwaardering van value is twee keer eerder voorgekomen (2003 en 2008) en heeft beide keren geresulteerd in een outperformance van value van respectievelijk 69% en 22%. Het verschil in waarderingen is op dit moment zo groot

dat value aandelen het historisch gezien 95% van de gevallen beter deed dan groeiaandelen.

Hoe groot is het verschil nu?

De grafiek hieronder toont de enorme outperformance van de MSCI groeiaandelen (in grijs) t.o.v. MSCI Value aandelen (in groen).

Waarom verwacht Ostrica dat value ook nu een inhaalslag gaat maken en in welke mate?

Alhoewel timing natuurlijk heel moeilijk is voor een draai van enige omvang, kan het verleden een aardige indicator zijn. Natuurlijk is de huidige economische situatie uniek en is de term “this time its different” wederom vaak gevallen, toch zijn er factoren die in het voordeel van value werken of kunnen gaan werken.

 1. De rente is historisch laag maar, zoals eerder opgemerkt, lijkt uit te bodemen. Oplopende inflatie in de VS zal de opwaartse druk op de rente alleen maar doen toenemen. Groeiaandelen zijn historisch gezien zeer gevoelig voor rente waarbij een rentestijging van 1% al voor koersdalingen van 30% of meer kan zorgen!
 1. Waarderingen in groeiaandelen zijn al op ongekende niveaus terechtgekomen waarbij er in bepaalde sectoren sprake is van bubbles. Anders gezegd, het is voor deze ondernemingen onmogelijk de groei te realiseren die hoort bij het huidige waarderingsniveau. Tegelijkertijd zijn vele value-aandelen op depressieniveau gewaardeerd. Natuurlijk is de gedachte dat we voorlopig niet back-to-work gaan en stay-at-home zullen blijven hier debet aan, maar de markt lijkt nu in te prijzen dat dit min of meer permanent is en zelfs een vaccin hier geen verandering in gaat brengen. Met name de stay-at-home aandelen zullen geraakt worden in hun koers als er een vaccin komt. En een groot deel van de back-to-work aandelen zal dan profiteren. Alhoewel er met geen mogelijkheid iets zinnigs gezegd kan worden over het tijdstip van een vaccin, lijkt nooit toch wel heel pessimistisch te zijn.
 1. Het is niet zo dat value-aandelen uitsluitend in oude economie-sectoren gevonden worden. Aandelen als bijvoorbeeld Microsoft, Cisco, IBM kunnen hoog scoren op de value-meter.
 1. Het dividend rendement van value-aandelen ligt met 3,4% voor MSCI value behoorlijk hoger dan het gemiddelde rendement van FAANG aandelen n.l. 0,1%.

Wanneer zou deze draai zich kunnen voordoen en hoeveel rendement kan dit opleveren?

Er zijn potentiële triggers die een aanstaande draai een flinke hoeveelheid brandstof kunnen geven, afhankelijk van het moment waarop hierover nieuws naar buiten komt . Wij noemen:

 1. Positief vaccin/behandeling gerelateerd aan COVID-nieuws;
 2. Rentestijging;
 3. Sentimentsverandering van beleggers na kwartaalcijfers;
 4. Fiscaal/politiek nieuws vanuit de VS.

Onderstaande grafiek van de periode 2003 tot 2007 (de periode van marktherstel na de dotcom bubble) geeft aan dat een rendement van 45% in 9 maanden en een verschil van ongeveer 20% ten opzichte van groeiaandelen zeer wel mogelijk is.

Perfecte timing ten aanzien van het afbreken van de bescherming op technologieaandelen en de aankoop van de valueportefeuille is natuurlijk onmogelijk; te vroeg de veranderingen doorvoeren betekent teveel risico en te laat betekent minder rendement. Door spreiding en het wachten op confirmatie zullen wij risico’s en opportunity’s spreiden en verwachten we een groot deel (>75%) van de opwaartse kansen te kunnen meenemen. Dit betekent bij een herstel van 45% een verwacht rendement op de aandelenpositie van meer dan 30% in 9 maanden.

Voor onze 3 grote profielen (Balans, Totaal en Ondernemend) betekent dit los van het rendement in obligaties een additioneel rendement op profielniveau van ongeveer :

Balansprofiel: 11,8 %,

Totaalprofiel: 18,5 %, Ondernemend profiel: 25,6 %,

Ostrica: Onze modellen slapen nooit, zodat u dat wél kunt!

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »