MARKTVISIE

Update december 2021

 

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Daddy Jay’ Saves The Day with Christmas Speech!

‘Daddy Jay’ is de bijnaam die Jay Powell (voorzitter van de Centrale Bank in de VS ) kreeg van de vele ‘nieuwe’ beleggers tijdens de coronacrisis omdat hij met zijn uitspraken deze onervaren beleggers met 1 of 2 Tech aandelen in de juiste richting stuurde. 

Jay Powell heeft de eindejaarsrally, waar we in onze vorige nieuwsupdate uitvoerig op zijn ingegaan, na een hapering 2 weken geleden nu weer in volle gang aan gezet. Zijn meest recente speech van 15 december was vol met positieve verwachtingen. Een mooie kerstspeech waarmee hij de beleggers positief het nieuwe jaar in loodst.

‘Daddy Jay’ vertelt ons dat;

  • De inflatie hoger is uitgevallen, zonder sprake van looninflatie. De huidige inflatie is hoofdzakelijk ontstaan door de tijdelijke situatie van gesloten fabrieken als gevolg van corona;
  • De consument de afgelopen 40 jaar er niet zo goed voor heeft gestaan;
  • Bedrijven nog nooit zoveel winst hebben gemaakt en dat het aantal faillissementen op een recordlaagte staat;
  • De banken er eveneens goed voorstaan met weinig probleemleningen;
  • De waarderingen van aandelen, gezien de winsten niet bijzonder hoog zijn. 

Wereldwijd is deze speech zeer goed ontvangen door de aandelenmarkten en inmiddels staan we weer tegen de ‘all time highs’ aan.

Over Omikron was Powell duidelijk, de eerste berichten laten zien dat deze variant minder effecten op de economie heeft dan de Delta variant. Ondernemers en consumenten passen zich steeds meer aan ‘het nieuwe normaal’ aan.

Al met al positieve berichten die ertoe hebben geleid dat wij onze rendementen voor de Ostrica jaartargets over 2021 met één maand verschoven hebben:

Voor 2022 extrapoleert Ostrica de rendementen met de bovengenoemde percentages.
Dat resulteert in de volgende verwachtingen:

Inzoomend op onze hoge verwachtingen voor het Ostrica Aandelen Opkomende Markten Fonds; de opkomende markten, en dan vooral China, staan aan het begin van de beleggingscyclus.
De verwachting is dat deze markten nu gestimuleerd gaan worden waardoor ‘multiple expansion’ (laag aankopen en hoog verkopen) ontstaat ten opzichte van de Aandelen Ontwikkelde Markten, waar ‘multiple contraction’ (bedrijfswinsten stijgen maar aandelenkoers blijft stabiel) zal ontstaan.

Met deze ontwikkelingen in ons achterhoofd, rijst de vraag ‘wat zou ons 2022 target van de opkomende markten dan moeten zijn’?

Momenteel ligt de waardering van de opkomende markten onder het 5-jarig gemiddelde en wij gaan ervan uit dat de huidige onderwaardering in het nieuwe jaar zal verdwijnen. Wanneer deze waardering hetzelfde waarderingspunt heeft bereikt als de ontwikkelde markten verwachten wij een zeer positief effect op de toekomstige prestaties van ons Ostrica Aandelen Opkomende Markten fonds. Met maar liefst een stijging van ongeveer 35% zetten wij in op een target van +40% voor 2022.

Een positieve noot voor het jaareinde en een goed begin van het nieuwe jaar, dat is waar wij voor gaan! 

Disclaimer: De in deze Update aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van de informatie in deze Update zijn voor uw eigen rekening en risico. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »