NIEUWS

Corona Update – 6 April 2020

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail
Sinds onze vorige corona-update van 12 maart is er veel gebeurd. Hieronder sommen wij op wat wij hebben gedaan om uw vermogen te beschermen en hoe wij het herstel zien en daar gebruik van gaan maken.

Hoe heeft Ostrica mijn vermogen tot op heden beschermd?

In het vierde kwartaal van 2019 hebben wij het risicodragende deel van uw vermogen teruggebracht omdat we de aandelenmarkten aan de dure kant vonden. Verder hebben we binnen de aandelen- en obligatiestrategieën risico-beperkende maatregelen genomen.

Voor het TotaalProfiel betekent dit bijvoorbeeld dat het risico over het eerste kwartaal van 2020 minstens 33% lager lag dan de markt. Dit uitte zich in een max drawdown van dit profiel van -16,52% versus een daling van -26,99% van eenzelfde buy-and-hold portefeuille.

Onderstaand ziet u grafisch de ontwikkeling op dagbasis van het neerwaartse risico versus eenzelfde portefeuille die buy-and-hold is, vanaf 1 januari 2020 tot en met 31-03-2020. Hierin ziet u de waarde van de risico-mitigerende maatregelen versus een buy-and-hold portefeuille. Bij Ostrica bevindt uw vermogen zich boven het niveau van 01-01-2019, terwijl in een buy-and-hold uw vermogen verder naar beneden doorgeschoten is.

Concreet hebben wij de volgende maatregelen genomen versus een buy and hold strategie:

  • Tactische asset allocatie
    • Wij hebben het aandelen gedeelte teruggebracht ten opzichte van het obligatie gedeelte. Dit heeft ervoor gezorgd dat u over het eerste kwartaal van 2020 1,39% minder verlies had 
  • Kredietrisico-management, wij hebben een korte looptijd van bedrijfsleningen waardoor u minder kredietrisico heeft gehad. Hierdoor hebben we de drawdown verminderd met 1,37%
  • Wij hebben de $ ten opzichte van de € afgedekt, waardoor u een minder beweeglijk vermogen had. Tussentijdse verliezen in de $ beliepen 4% van de portefeuillewaarde
  • Binnen de obligatieportefeuilles hebben wij met name de obligaties met een hogere rating en betere kredietwaardigheid geselecteerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat u over het eerste kwartaal van 2020 2,05% minder drawdown had
  • Binnen de aandelenportefeuilles hebben wij voor 50% cash gecreëerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat u over het eerste kwartaal van 2020 5,4% minder drawdown had

Met onze risicobeperkende maatregelen hebben we de drawdown kunnen beperken tot -16,52% versus de buy-and-hold waar het verlies -26,99% bedroeg. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat een kleiner verlies ook sneller goed gemaakt kan worden. Immers, als je als belegger 50% verliest dien je 100% aan rendement te maken om weer op je inleg te komen. Bij een verlies van 26,99% bedraagt dit 36,97% en bij een verlies van 16,52% bedraagt dit slechts 19,79%. 

Hoe wij dat als Ostrica in de komende maanden voor u gaan realiseren, leest u hieronder.

Hoe zien wij de toekomstige scenario’s?

Een pandemie zoals we nu zien, heeft zich eerder voorgedaan met de Spaanse griep in 1918-1920. De financiële markten waren in die tijd al behoorlijk onder druk gekomen doordat de Eerste Wereldoorlog een behoorlijke impact had.

Doordat de centrale banken de rentes op 0% hebben staan en enorme opkoopoperaties in de obligatiemarkt hebben verricht, in combinatie met massieve stimulering van overheden zien wij drie mogelijke scenario’s:

  1. Een tijdelijke recessie met een geleidelijk herstel van de markten met een beperkte inflatie (75% kans);
  2. Een verdere deflatie-val met meer stimulering (15% kans);
  3. Een oplopende inflatie doordat er teveel gestimuleerd wordt (10% kans)

In alle drie de scenario’s zijn wij voorbereid om uw vermogen te laten groeien en leggen hieronder kort uit hoe we dat gaan doen.

Hieronder hebben wij de bovenstaande scenario’s weergegeven op basis van soortgelijke situaties in het verleden. Het meest aannemelijke scenario hebben wij gesimuleerd met de crash van 1987, het deflatiescenario met de financiële crisis van 2008 en het inflatiescenario van de oliecrisis van 1977.

Nogmaals, in bovenstaande drie scenario’s zijn wij voorbereid en zal uw vermogen herstellen en na twee jaar op een verwacht rendement staan van tussen de 16% en 55% vanaf begin 2020.

 

Our models never sleep so you can, we are here to serve and protect.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »