NIEUWS

Corona – Corona – Corona – Bescherming – Bescherming – Bescherming

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

De laatste weken staat het nieuws vol van het Corona-virus en wat voor impact dat heeft op het alledaagse leven. In januari leek het een geïsoleerd incident in China, maar inmiddels heeft het virus alle werelddelen bereikt en is het ook niet te stoppen.

Ondanks het feit dat het om een gemuteerd griepvirus gaat waar de overlevingskansen hoog zijn, heeft het een enorme impact op de economische handelsblokken de VS, Europa & China.

Belangrijk is te melden dat Ostrica juist voor dit soort omstandigheden een beschermingsstrategie heeft ingebouwd die gedurende de huidige crisis de neergaande bewegingen in aandelen fors heeft beperkt.

Wat hebben we gedaan?

Ostrica heeft gedurende het vierde kwartaal van 2019 en januari 2020 het beschermingspercentage van 0% opgevoerd naar 60% van de portefeuille waarde.

Achtergrond

Het jaar 2019 was een jaar met een enorm herstel van de financiële markten als reactie op het moeilijke vierde kwartaal van 2018. Dit herstel, ondanks de voortdurende handelsoorlog tussen China & de VS, heeft voor een buitengewoon jaarrendement op aandelen geleid. Dit resultaat bedroeg ruim 4 maal het geprognotiseerde jaarrendement op aandelen (7%), namelijk tussen de 25% en 30% – afhankelijk van welke index je bekijkt.

Door dit sterke rendement werd een enorm voorschot genomen op het verwachte winstherstel van het wereldwijde bedrijfsleven als gevolg van het Amerikaans-Chinese handelsakkoord (fase 1). Winsten zijn, juist in 2019, wereldwijd afgenomen door de handelsoorlog, terwijl de koersen gestegen zijn. 

Initiatie opvoeren bescherming

Doordat het verschil tussen de koersen en de winsten sterk uiteen zijn gaan lopen, hebben wij gedurende het vierde kwartaal van 2019 en januari van dit jaar onze bescherming van 0% richting de 60% opgebouwd (voor de Westerse markten). Dit heeft initieel wat rendement gekost, omdat de beurzen verder opliepen als gevolg van een ongebreideld enthousiasme onder Amerikaanse particuliere beleggers, die sinds oktober vorig jaar gratis konden handelen in aandelen.

Zo liep Tesla sinds oktober vorig jaar op van $ 250,- naar $ 900,-. Ook andere technologiebedrijven liepen sterk op waardoor de Nasdaq-index sinds het vierde kwartaal met 25% steeg. Waarderingen van technologiebedrijven stegen tot ver boven de 30 keer de winst. Normaal geldt 20 keer de winst als een soort bovenwaarde tenzij een bedrijf binnen afzienbare tijd zijn winst zo snel doet groeien dat zij binnen een jaar weer op 20 keer de winst uitkomt (uitzonderingen daargelaten).

Nabije toekomst

In de nabije toekomst zullen wij de bescherming laten fluctueren tussen de 50% en 70% om daarmee enerzijds van korte termijn fluctuaties gebruik te maken en anderzijds protectie te bieden als de economie verder verslechtert en daarmee de winstcijfers.

Wij verwachten op dit moment een sterk herstel in Azië, gematigd herstel in Europa en een afzwakking van de groei in de VS. De Corona-situatie zal, doordat bedrijfsprocessen verstoord worden, deze groei in alle regio’s vertragen. De VS en Europa zijn het meest kwetsbaar door een hoge waardering in combinatie met verstoring van bedrijfsprocessen door een zich verspreidend Corona-virus.

De rest van het jaar 2020

Nadat alle beurzen gecorrigeerd zijn (wij hebben zo’n 60% tot 70% van de correctie gehad, denken wij) zal de focus verschuiven naar het herstel van de economieën als gevolg van de verstoorde bedrijfsprocessen.

De VS loopt qua economische groei door een combinatie van overheidsstimulering en monetaire stimulering de laatste 2 jaar tegen zijn stimuleringslimiet aan. Hierdoor zijn de neerwaartse risico’s in de VS groter dan Europa en Azië. In Europa is monetair veel gestimuleerd, echter kunnen de overheden fiscaal nog voor een flinke boost zorgen. China, de brandhaard van het virus, kent gek genoeg de minste neerwaartse risico’s, omdat de waarderingen door de handelsoorlog op een zeer laag niveau liggen. Dat geldt overigens ook voor de rest van Azië, exclusief Japan.

Beleid rest 2020

Wij verwachten dat de koersen op de korte termijn druk zullen blijven ondervinden van de aanpassingen van winsten van analisten door het Corona-virus. Hierdoor zullen koersen in de Westerse wereld nog eens met 5% kunnen corrigeren.

Vervolgens wordt het pad van de Westerse beurzen bepaald door het herstel. Hier zien wij twee scenario’s:

  1. Een V-shape recovery;
  2. Een lichte recessie in de VS met een langzamer herstel in Europa & Azië.

In het geval van een V-shape recovery zullen wij de hedge versneld afbouwen om daarmee ten volle gebruik te maken van de daaruit voortvloeiende upside in de aandelenmarkten. In dat geval zullen de koersen het jaar eindigen op of boven de highs eerder dit jaar. Dat zal een rendement betekenen van circa 15% op aandelen.

In het geval van een licht recessie in de VS met een langzamer herstel in Europa & Azië zullen de koersen eerst nog verder zakken om vervolgens aan het einde van het jaar te herstellen naar niveaus die 5% onder het huidige niveau liggen. Wij zullen in deze downturn de hedge verder opvoeren om deze aan het einde van het jaar af te bouwen. In dat geval zal het rendement circa 5% bedragen.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »