ACHTER DE SCHERMEN

Bescherming als springplank naar groei

25 jaar succesvol in beleggen en klaar voor een sprong voorwaarts

 

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Millennials zullen het zich nauwelijks kunnen voorstellen, toch was het gestructureerd werken met databases 25 jaar geleden innovatief in Nederland. Hans Nibbering, CEO van Ostrica, en een van de vier oprichters van het bedrijf, lacht als hij daar weer aan denkt. Anno 2022 denderen de technologische ontwikkelingen door: “Een ideaal moment om mondiaal te denken en te handelen.”

In opdracht van zijn toenmalige werkgever startte Nibbering met het bouwen van een database voor vermogensbeheer: “Betrouwbare gegevens waren nog niet digitaal beschikbaar. We moesten de juiste software uit de VS halen om gestructureerd te kunnen beleggen. Het hebben van gegevens is iets, maar het gaat er vooral om wat je er allemaal mee kan en doet.”

Wetenschap en bedrijfsleven
De bakermat van Ostrica ligt in het combineren van wetenschap en bedrijfsleven. Nibbering: “Ten tijde van onze oprichting in 1997, waren wetenschap en bedrijfsleven in de VS al veel meer verweven. Dat leidde tot het combineren van het werk van mens en machines in het vermogensbeheer. We zagen dat er ook in Nederland behoefte was aan kwantitatieve beleggingsstrategieën, wat heeft geleid tot onze huidige zeven beleggingsprofielen met een uniek beschermingsmechanisme. Met tijdelijke hulp van Amerikanen hebben we met Ostrica de sprong gewaagd naar een eigen bedrijf, dat in 2007 helemaal op eigen benen kwam te staan. Na 25 jaar, werken we met zo’n dertig medewerkers aan het zo optimaal mogelijk laten renderen van het vermogen van onze klanten.”

Krachtige formule
Ostrica heeft een optimum gevonden in de combinatie van mens en machine. Daalt de markt, dan zijn de verliezen maximaal 50%. Stijgt de markt, dan weet Ostrica daar met een aandeel van 85% voor haar klanten van mee te profiteren. Nibbering: Onze machines vergelijken en filteren continu de informatie uit betrouwbare bronnen, zoals Datastream, Reuters, CRSP en Bloomberg. Met onze unieke, kwantitatieve modellen kunnen we live – aan de hand van een groot aantal factoren – selecteren welke obligaties en aandelen interessant zijn.”

Menselijke maat
De specialisten van Ostrica maken met hun analyses het kennissysteem van Ostrica compleet: “De laatste 20% van onze inspanningen leveren onze gecertificeerde mensen. Zij monitoren de soms tegenstrijdige verwachtingen van analisten, volgen de trends per sector en analyseren op macro-economisch niveau. Daar voegen ze bijvoorbeeld ook historische gegevens aan toe en informatie over de kwaliteit van het management van een bedrijf. Dit zijn fundamentele analyses, die cruciaal zijn om in combinatie met de geautomatiseerde resultaten tot de beste adviezen te komen. Uiteraard nemen we de wensen van onze klanten in het hele proces mee. We laten ons graag uitdagen.” 

Gelouterd door de realiteit
Net zoals markten stijgen en dalen, heeft Ostrica in de afgelopen 25 jaar een ware ondernemersreis gekend. Nibbering: “Er zijn op alle vlakken ontwikkelingen geweest. Vanuit de wetenschap kwamen Fama en French met factormodellen voor aandelenrendementen. Het Nederlandse Python maakte financiële analyses beter en sneller. Wereldwijd hadden we de financiële crisis vanaf 2008 en in 2010 ook de Arabische Lente speelde een grote rol. Terwijl bij de grote Nederlandse banken internationaal gezien de vleugels werden gekortwiekt, konden wij door gespreid en onderbouwd te beleggen goede rendementen blijven realiseren.” Toch moest ook Ostrica alle zeilen bijzetten en hier en daar aan de handrem trekken: “Plannen die we 15 jaar geleden al hadden, kunnen we nu pas verantwoord gaan ontvouwen. De belangen van onze klanten gaan voor, dus soms moet je je eigen ambities tijdelijk temperen.”

Onderscheidend door souplesse
Ook recente ontwikkelingen, zoals Covid-19 en de Oekraïne-crisis, weet Ostrica, ten opzichte van algemene bewegingen binnen het vermogensbeheer, goed te doorstaan. Nibbering: “Waar anderen 15% in de min schoten, wisten wij de 0% te handhaven. Dat is voor een belangrijk deel te verklaren uit de keuze die we in 2013 hebben gemaakt om structureel dalingen van de markt op te kunnen vangen. Vermogens blijven daarmee intact. Door onze manier van werken houden we controle over het proces. We hebben de mogelijkheid om risico’s vroegtijdig te signaleren en voorspellingen te doen. Het spreiden van de risico’s geeft je bovendien veel meer souplesse. Daar heeft de klant uiteraard baat bij. Ook nieuwe klanten reageren enthousiast, ze kunnen immers op meerdere fronten volgen hoe hun vermogen zich ontwikkelt.”

Gewaardeerd en wendbaar
Financiële techniek, enorme hoeveelheden data, en multifactormodellen zijn onmisbaar geworden in het vermogensbeheer. Daarnaast ligt het succes van 25 jaar Ostrica voor een belangrijk deel in de relatie met de klant. Nibbering: “Omdat we vanaf het begin af aan ook onze eigen klant waren, kunnen we ons nog steeds goed voorstellen wat voor vragen en ambities er bij onze klanten zijn. Afhankelijk van de wensen en het vermogen van de klant, bieden we op dit moment zeven beleggingsprofielen aan. Iedere klant is uniek en heeft zijn eigen vermogensdoelstellingen. Tegelijkertijd kunnen die doelstellingen mettertijd veranderen. Het grootste deel van onze klanten zit nog in de fase van de vermogensopbouw. Maar als die stevige basis er eenmaal ligt, willen we ze wel de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld verantwoord met wat meer risico verder te beleggen. We blijven inspelen op de wensen. Ook daarbij zijn het harde data die aangeven wat onze klantgroepen waarderen en wat niet. Zo is ons verhaal altijd voor iedereen duidelijk. Je kunt wel zeggen dat je neerwaartse risico’s afdekt met behoud van een groot deel van de upside, maar wij kunnen het aantonen door middel van dagelijkse data op rekeningniveau.” 

Ostrica 2030
Terwijl hij even nadenkt over de vraag hoe hij de stijgende lijn van een kwart eeuw de komende jaren wil doortrekken, verschijnt er een brede glimlach: “Heb je nog even? Toen we startten telde Nederland circa 100.000 huishoudens met een vermogen van meer dan een miljoen. Eind 2021 waren dat er al 278.000 en het aantal stijgt. De behoefte aan professioneel vermogensbeheer klimt dus ook, zeker tegen de achtergrond dat veel banken zich steeds verder terugtrekken met hun dienstverlening. We nemen mede daarom nu al stappen om Ostrica verder te ontwikkelen. Eerder uitgestelde plannen om onze diensten internationaal aan te bieden aan particulieren gaan we verwezenlijken. Ook onze ambities om de rendementen verder te verhogen, staan hoog op de agenda.”

Het concept als groeibriljant
Toch denkt Nibbering niet dat Ostrica zo log wordt dat groei ten koste gaat van de souplesse en de wendbaarheid van het bedrijf: “Technologie is altijd de basis geweest en daar doen we nu ons voordeel mee. Door de ontwikkelingen op dat vlak kunnen we nog gerichter adviseren en onze processen aansturen. We profiteren nu bij een stijgende markt met 85% mee van de winst en we dempen het verlies tot maximaal 50%. Dat willen we omzetten naar respectievelijk 300% bij winst en met 100% demping bij een dalende markt. Uitgedrukt in rente willen we gaan van een rendement van 2-8 % nu naar 5-15 % in de komende vijf tot tien jaar. De technologie maakt deze sprong voorwaarts wereldwijd mogelijk. Wat we van de afgelopen 25 jaar in ieder geval meenemen, is het plezier dat we in ons werk hebben. Klanten merken dat, want ze hebben direct een persoonlijk specialist tot hun beschikking. Dat schept een band en maakt het beleggen nog vertrouwder.”

Mocht u naar aanleiding van dit artikel willen bespreken welke mogelijkheden Ostrica voor ú heeft, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde specialisten: +31 20 540 8300 of stuur een e-mail naar info@ostrica.nl.

Wilt u Ostrica vergelijken met uw huidige vermogensbeheerder? Maak dan gebruik van de knop ‘Vergelijk’ op www.ostrica.nl.

 

“Machines are fast, flawless processors of data, Man is a slow, sloppy, and brilliant thinker. Combine them and the result will be among imagination”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »