MARKTVISIE

Beleggen tijdens all-time highs: bubbel of bullmarkt?

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

In de beleggingswereld zijn all-time highs zowel een bron van opwinding als van angst. Aan de ene kant symboliseren ze de kracht en het potentieel van de markt, maar aan de andere kant roepen ze vragen op over de duurzaamheid van de stijging en een mogelijke, aankomende correctie.

Ook op dit moment hebben sommige beleggers last van hoogtevrees. Nadat vrijwel alle gerenommeerde beursindices nieuwe all-time highs wisten neer te zetten, ontstaat bij sommige investeerders het gevoel dat zij hun winsten dienen te verzilveren of te wachten op een eventuele correctie om extra kapitaal te alloceren, maar zijn deze emoties historisch gezien terecht?

In dit artikel duiken we dieper de geschiedenis in om te analyseren wat de gemiddelde prestaties zijn van beurzen na het bereiken van nieuwe recordhoogtes. Daarnaast zoomen we dieper in op de huidige marktsituatie om te beoordelen of er sprake is van een zogeheten ‘bubbel’ of dat we ons bevinden in een gezonde, sterke bullmarkt.

Is hoogtevrees bij recordhoogtes terecht?

Afgelopen weken zetten de Amerikaanse beursindices meermaals nieuwe all-time highs neer en ook in Europa zien we in o.a. Frankrijk, Duitsland en Nederland nieuwe recordhoogtes voorbij komen. Deze stijgingen zijn voornamelijk te danken aan goede kwartaalcijfers en het sterke momentum binnen de technologiesector. Deze nieuwe recordhoogtes maken sommige beleggers nerveus over een mogelijke correctie.

Veel investeerders hebben daarnaast in 2023 hun beleggingen omgezet naar cash, mede dankzij de hogere rentes die werden aangeboden op bijvoorbeeld spaardeposito’s. Met renteverlagingen in het vooruitzicht is dit in theorie een goed moment om dit geld aan de zijlijn te beleggen, maar voor sommigen voelt beleggen terwijl de aandelenmarkt op een historisch hoogtepunt staat ongemakkelijk. Is dat gevoel terecht?

Het antwoord uit een analyse vanuit Schroders op de aandelenmarktrendementen sinds 1926 is duidelijk: nee. Van de 1.176 maanden sinds januari 1926 stond de markt in 354 maanden op een all-time hoogtepunt, wat neerkomt op 30% van de tijd. Bovendien waren de rendementen 12 maanden na het bereiken van een all-time high gemiddeld beter dan op andere momenten.

In de 12 maanden na een all-time high realiseerde Amerikaanse large cap aandelen gemiddeld een (voor inflatie gecorrigeerd) resultaat van 10.3% tegenover een rendement van 8.6% op alle andere tijden. Ook de rendementen op een horizon van twee of drie jaar waren gemiddeld iets beter.

Rendementen Amerikaanse large-caps na een all-time high | Ostrica Vermogensbeheer

Een investering van $ 100 in de Amerikaanse aandelenmarkt in 1926 zou $ 85,008 waard zijn aan het einde van 2023 (gecorrigeerd voor inflatie), een gemiddelde groei (CAGR) van 7.1% per jaar. Een strategie waarbij u als belegger uit de markt zou stappen bij een all-time high (en weer in stapte op het moment dat er geen sprake meer was van een recordhoogte) zou over dezelfde tijdsperiode slechts $ 8,790 waard zijn. Dit is ruim 90% lager! Het gemiddelde jaarlijkse rendement op deze strategie zou (gecorrigeerd voor inflatie) 4.7% geweest zijn. Dit voorbeeld toont dat rendementsverschillen over een langere periode behoorlijk kunnen oplopen.

Verschil vermogensontwikkeling bij all-time high beleggen | Ostrica Vermogensbeheer

Hoewel het begrijpelijk is dat beleggers wat zenuwachtig kunnen worden wanneer de beurs op een historisch hoogtepunt staat, blijkt uit de geschiedenis dat toegeven aan dat gevoel zeer schadelijk zou zijn geweest voor uw vermogen.

Bevinden we ons momenteel in een beursbubbel?

Terugkijken op historische rendementen en patronen is belangrijk, maar biedt uiteraard geen garanties voor de toekomst. Daarom is het ook van belang om de huidige situatie op financiële markten kritisch te analyseren. Sommige beleggers maken zich zorgen om het ontstaan van een bubbel. Een goed moment om daar verder in te duiken.

Wat is een bubbel precies?

Allereerst belangrijk om te weten wat een ‘bubbel’ precies is. Het Algemeen Nederlands Woordenboek definieert een bubbel als een ‘economisch verschijnsel waarbij de prijzen voor iets zijn gestegen naar een op termijn onhoudbaar hoog niveau, zodat een aanzienlijk risico bestaat op een plotse, grote waardedaling en forse verliezen.’

In de beleggingswereld spreken we dus van een bubbel wanneer de huidige prijzen van een bepaalde activa veel hoger liggen dan hun intrinsieke waarde. Bubbels kunnen worden veroorzaakt door te optimistische verwachtingen over de omvang en duurzaamheid van groei en/of door de overtuiging dat de intrinsieke waardering niet langer relevant is bij het doen van een investering.

In het verleden zijn er bubbels geweest binnen verschillende sectoren. Zo zijn bekende voorbeelden van aandelenbubbels de ‘Dot-com’ bubbel (1996 – 2000), de Japanse aandelenbubbel (1986 – 1991) en de ‘Roaring Twenties’ (1921 – 1929). Daarnaast kennen ook andere activaklassen, zoals vastgoed en grondstoffen, bubbels. Voorbeelden hiervan zijn de Amerikaanse huizenbubbel (2002 – 2006) en de Uranium bubbel (2005 – 2007).

Hoe herken je een beursbubbel?

Er zijn verschillende manieren en indicatoren om (het vormen van) een (mogelijke) bubbel te herkennen. In dit artikel richten we ons op de methode van Ray Dalio. Hij definieert een bubbel als een markt die (in hoge mate) beschikt over een combinatie van de volgende indicatoren:

 • Hoge prijzen ten opzichte van traditionele methoden om waarde te bepalen, zoals het berekenen van de huidige waarde van toekomstige kasstromen over de levensduur van activa en deze vergelijken met hun rentetarieven.
 • Onhoudbare situaties, zoals het doortrekken van eerdere groeipercentages van inkomsten en winst naar de toekomst, terwijl op dat moment capaciteitsbeperkingen verdere groei niet toelaten.
 • Veel nieuwe en naïeve kopers die de markt betreden omdat de prijzen flink zijn gestegen.
 • Een breedgedragen optimisme over de markt.
 • Een groot deel van de aankopen wordt gefinancierd met schulden.
 • Veel speculatieve aankopen om te speculeren op prijsstijgingen, zoals voorraaden die groter zijn dan nodig, het aangaan van termijncontracten.

Is er momenteel sprake van een beursbubbel?

Dalio past zijn criteria toe op de markten om te achterhalen of er (mogelijk) sprake is van een bubbel. Op basis van deze indicatoren ziet de Amerikaanse aandelenmarkt er momenteel niet uit als een bubbel, zelfs niet de delen die het meest zijn opgeveerd zijn en de meeste media-aandacht hebben gekregen (lees: Magnificent Seven). In zijn geheel bevindt de markt zich in het middensegment (rond 52e percentiel). Zoals onderstaande grafieken laten zien, zijn deze niveaus niet overeenkomend met bubbels uit het verleden.

Bubbel indicator Amerikaanse aandelenmarkt | Ostrica Vermogensbeheer
Vergelijking bubbel indicator Amerikaanse aandelenmarkt | Ostrica Vermogensbeheer

De brede Amerikaanse markt wijst dus, op basis van Dalio’s criteria, beslist niet op een huidige beursbubbel. Een aanzienlijk deel van de winsten op de Amerikaanse beurs zijn afgelopen jaar echter veroorzaakt door een klein mandje aandelen, namelijk de ‘Magnificent Seven’ (Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia en Tesla). Sinds januari 2023 is de marktkapitalisatie van deze bedrijven met meer dan 80% gestegen en samen hebben ze inmiddels een gewicht in de S&P 500 van meer dan 25%.

Daarmee zijn de Magnificent 7 momenteel wel wat ‘overbought’, maar lijkt er geen sprake van een bubbel. De waarderingen zijn enigszins duur gezien de huidige en verwachte winsten, maar het sentiment is niet overdreven positief en er is tevens geen sprake van overbodige leverage of een enorme stroom van nieuwe en naïeve beleggers.

Samen met de verwachte impact van kunstmatige intelligentie op de economie en verschillende sectoren biedt dit nog veel groeimogelijkheden voor zowel de Magnificent 7 als de brede markt. Mocht de ingeprijsde impact van AI echter tegenvallen, zou dat uiteraard wel kunnen leiden tot een mogelijke correctie op de beurs. Hieronder vatten we de belangrijkste punten samen uit het onderzoek van Ray Dalio:

1. Hoe hoog zijn de prijzen ten opzichte van traditionele maatstaven?

 • De prijsindicator voor Amerikaanse aandelen staat op het 73e percentiel.
 • Alphabet en Meta worden als enigszins goedkoop beschouwd, Tesla als enigszins duur. Over het geheel genomen wordt de groep als redelijk geprijsd beschouwd, deels gebaseerd op analistenverwachtingen voor groei door generatieve AI.

2. Worden onhoudbare omstandigheden ingeprijsd?

 • Deze indicator staat op het 67e percentiel voor de algemene markt, wat duidt op enigszins hoge verwachtingen van winstgroei.
 • De Magnificent 7 is momenteel overgewaardeerd, met P/E-verhoudingen die hoger liggen dan historisch, deels ingegeven door hoge verwachtingen van winstgroei door AI. De aandelen bevinden zich echter niet in ‘bubbelgebied’

3. Hoeveel nieuwe kopers zijn de markt binnengekomen?

 • De instroom en activiteit van nieuwe kopers is iets hoger dan normaal, op het 55e percentiel, maar niet bijzonder zorgwekkend.
 • De handel in de Magnificent Seven blijft op historische hoogtepunten qua omzet, maar duidt niet op een speculatieve razernij.

4. Hoe breed gedragen is het optimisme?

 • Het marktsentiment is momenteel neutraal tot licht positief en wijst beslist niet op een bubbel, al is het recent meer ‘bullish’ geworden door positieve ontwikkelingen rond AI.
 • IPO’s zijn aanzienlijk afgenomen vergeleken met afgelopen jaren.

5. Worden aankopen gefinancierd met hoge hefboomwerking?

 • De hefboomindicator ziet er gezond uit, op het 23e percentiel, met retail margin schulden die aanzienlijk zijn afgenomen.

6. In welke mate hebben kopers uitzonderlijk vooruitlopende aankopen gedaan?

 • Deze indicator staat op het 38e percentiel, wat over het algemeen minder “bubbly” is dan de andere indicatoren.
 • Kapitaaluitgaven van beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven blijven op relatief lage niveaus en lopende (contante) M&A-deals zijn niet bijzonder verhoogd.

Conclusie: navigeren door recordhoogtes

In de beleggingswereld vormen all-time highs een tweeledig fenomeen: ze duiden op kracht en potentie, maar wekken ook angst op voor een mogelijke correctie. De geschiedenis leert ons echter dat de angst om te investeren bij het bereiken van nieuwe hoogtes op de beurzen vaak ongegrond is. Deze historische gegevens laten het belang zien van een langetermijnvisie bij beleggen en het risico van het handelen op basis van kortetermijnemoties.

Ondanks huidige recordhoogtes en zorgen om een mogelijke beursbubbel, toont de analyse aan dat de huidige marktomstandigheden niet duiden op een onmiddellijke overwaardering of bubbel. De criteria van Ray Dalio suggereren dat, hoewel sommige indicatoren wijzen op lichte overwaardering, de markt als geheel geen extreme risico’s van een bubbel vertoont en er nog genoeg opwaarts potentieel in het vat lijkt te zitten.

Dit inzicht, gecombineerd met de potentiële groei door technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, biedt een genuanceerder beeld waarbij investeerders nog genoeg kansen kunnen zien. Een goed onderbouwde investeringsstrategie die zowel historische inzichten als actuele marktcondities in acht neemt is hierbij van cruciaal belang.

Profiteer van Ostrica’s unieke strategie

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, maar dat betekent niet dat u té voorzichtig moet worden. Met de juiste strategie is het mogelijk om de verhouding tussen risico en rendement aanzienlijk te verbeteren. Spreiding in uw portefeuille verkleint risico’s, maar biedt geen volledige bescherming bij een algemene neergang op de beurs. Op deze momenten maakt Ostrica voor u het verschil, omdat onze beschermingsstrategie vermogens beter beschermt tegen onrust op de financiële markten.

Onze unieke beschermingsstrategie heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch 85% van stijgingen te profiteren. Onze kwantitatieve modellen verhogen de bescherming bij onrustige periodes en bouwen deze weer af zodra de rust terugkeert. Op lange termijn resulteert dit in bovengemiddeld rendement met minder risico.

Dankzij onze constante marktanalyse en toepassing van de beschermingsstrategie, hebben we in 2023 en 2024 dusver op alle ontwikkelingen kunnen anticiperen. Hierdoor presteren we gemiddeld boven onze absolute rendementsdoelstellingen van marktrente plus 3% – 7%. Wilt u meer weten over onze unieke strategie en samen met ons het verschil maken voor uw vermogen? Plan dan een afspraak in met een van onze relatiebeheerders.

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »