MARKTVISIE

Terugblik op Q2 2024: valse start, sterke finish

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

De zomermaanden zijn voor de meeste mensen een periode om afleiding te zoeken van de dagelijkse beslommeringen en om te geniet van de zon, vakantie en sport. Vooral betreft dat laatste komen sportliefhebbers deze zomer absoluut aan hun trekken.

Het Europees Kampioenschap is nog in volle gang, de wielrenners zijn in Frankrijk weer op de fiets gestapt en op 26 juli gaan de Olympische Spelen van start in Parijs. Op de beurs zijn de zomermaanden meestal wat rustiger, maar afgelopen maanden hebben we genoeg spektakel voorbij zien komen.

In dit artikel blikken we dan ook kort terug op wat zich afgelopen maanden afgespeeld heeft op de financiële markten. Daarnaast bespreken we de resultaten van onze profielen en vergelijken we deze met de resultaten van andere vermogensbeheerders.

Wat gebeurde er in Q2 2024?

Hoewel de grote beursindices in april, na twee opeenvolgende kwartalen van groei met dubbele cijfers, een flink stapje terugdeden, volgde een sterk herstel in mei en juni. Zoals we destijds in onze maandupdates al voorspeld hadden, duurde het niet lang voordat we weer nieuwe recordhoogtes bereikten. Net zoals in het eerste kwartaal, was dit hoofdzakelijk te danken aan sterke resultaten van grote technologiebedrijven.

Deze sterke kwartaalcijfers over het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zagen we overigens ook in andere sectoren, wat bijgedragen heeft aan het gunstige beleggerssentiment. Verder zagen we aan het einde van het tweede kwartaal ook positieve macro-economische ontwikkelingen. Zo liep de inflatie in de Verenigde Staten na een aantal maanden met hoger dan verwachte cijfers weer wat terug. Daarnaast verlaagde de ECB voor het eerst sinds 2019 hun beleidsrente.

Dankzij deze gunstige omstandigheden én onze actieve beleggingsstijl, hebben de Ostrica fondsen en profielen wederom indrukwekkende resultaten neergezet. De behaalde jaarrendementen dusver zijn 14,36% voor ons Aandelen Profiel, 10,97% voor ons Ondernemend Profiel, 8,73% voor ons Totaal Profiel, 6,95% voor ons Balans Profiel en 3,57% voor ons Basis Profiel. Lees meer over onze resultaten in de sectie ‘De resultaten van Ostrica in perspectief‘.

Technologie als drijfveer van succes en sterke bedrijfsresultaten

Zoals gezegd waren het vooral de grote technologiebedrijven die fors bijgedragen hebben aan de sterke beursresultaten in het tweede kwartaal, vooral bedrijven met een duidelijke link naar kunstmatige intelligentie. Er zijn veel aanwijzingen dat deze nieuwe technologie ook in de toekomst een sterke motor blijft achter aandelenrendementen.

In verschillende opzichten tekent zich een vergelijking af tussen de opkomst van kunstmatige intelligentie en de ontwikkeling van het internet in de jaren ’90. Van beide technologieën is al in een vroeg stadium duidelijk dat ze een flinke stimulans zullen geven aan de productiviteit in het bedrijfsleven. Daar komt bij dat beide zaken een duidelijke impact hebben op de economie en het beursklimaat.

In de jaren ’90 investeerde bedrijven volop in halfgeleiders, glasvezelnetwerken, software en meer om zo in te spelen op de opkomst en ontwikkeling van het internet. Het gemiddelde groeitempo van deze uitgaven aan vaste activa kwam in deze periode op bijna 10% uit. Onderstaande (linker)grafiek van Bridgewater laat zien dat dit de snelste toename is afgelopen decennia. Dankzij de enorme bedrijfsinvesteringen schakelde ook de economische groei in de Verenigde Staten naar een hogere versnelling. Het bbp in de VS groeide in deze periode met 4%, terwijl dat zonder kapitaaluitgaven (roze vlak in de rechtergrafiek) ongeveer 3% was geweest.

Groei Amerikaanse bbp door technologie | Ostrica Vermogensbeheer

De doorbraak van kunstmatige intelligentie kan de komende jaren zelfs nog sterker doorwerken in de economie dan de internetuitbouw van 25 jaar geleden. Voor de grote technologiebedrijven vormt de technologie namelijk een grote bedreiging voor hun kernactiviteiten, maar vooral een enorme kans om banden met hun klanten aan te halen en nieuwe markten aan te boren. Zo zijn er dan ook meerdere topmannen van techreuzen, zoals de CEO’s van Alphabet, Amazon en Microsoft, die zich duidelijk over de kansen van kunstmatige intelligentie uitlaten.

Het effect van kunstmatige intelligentie is echter ook op korte termijn al duidelijk terug te zien in de cijfers over het eerste kwartaal, die in april en mei naar buiten kwamen. De winst van bedrijven uit de S&P 500 Index is met 5,9% gestegen. Dat is een flinke opsteker. Aan het begin van de periode hadden analisten een winststijging van 3,4% ingecalculeerd. De stevige winstgroei is voor een groot deel te danken aan de “Magnificent 7”. Bij deze grote technologiebedrijven is de winst fors omhoog geschoten.

In de beleggingswereld is het gebruikelijk om bij het bepalen van de waardering te kijken naar de verhouding tussen beurskoers en winst per aandeel. Momenteel komt die voor de Amerikaanse technologiesector uit op 33. Dit is historisch gezien weliswaar aan de hoge kant, maar ter vergelijking: tijdens de internethype in 2000 was dat bijna 57. Daarnaast lopen de winsten aanzienlijk harder op dan in het begin van de eeuw. Deze snelle winstgroei verklaart waarom zorgen over een bubbel in de technologiesector op dit moment overtrokken lijken. Uiteraard houden we, door middel van ons actieve beleid, de situatie bij Ostrica wel scherp in de gaten en kunnen we snel reageren als dit nodig is.

Hoewel u om u heen wellicht veel hoort over kunstmatige intelligentie, zit de technologie momenteel nog in de beginfase van een grote groeicyclus. Zo is het onder andere de verwachting dat de toepassingen nog een stuk complexer en uitgebreider gaan worden, er komende periode meer bedrijven AI zullen integreren en ‘mens en machine’ beter op elkaar ingespeeld gaan raken. Uiteindelijk zit de grootste verwachte toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie uiteraard in een forse productiviteitsverhoging.

P/E ratio S&P 500 index vergeleken met S&P 500 Information Technology Sector | Ostrica Vermogensbeheer

Overigens steeg de winst ook buiten de technologiesector beduidend sneller dan verwacht. Dat is deels te verklaren door het feit dat bedrijven met een (nog altijd) wat hogere inflatie in staat zijn om hun verkoopprijzen telkens wat op te schroeven. De winst is, op de sectoren ‘Materials’, ‘Health Care’ en ‘Energy’ na, in alle bedrijfstakken sneller gegroeid dan verwacht.

S&P 500 Q1 winst per aandeel (EPS) groei per sector | Ostrica Vermogensbeheer

Inflatie komt steeds meer onder controle

Twee jaar geleden was het bijna onmogelijk om een financiële krant open te slaan of een beleggingswebsite te bezoeken zonder meteen wat te lezen over de torenhoge inflatie. Tegenwoordig is het nog steeds van belang voor financiële markten, maar zien we voorzichtig bewegingen in de juiste richting. De inflatie beweegt in de meeste gebieden langzaam maar zeker richting de 2% waar centrale banken naar streven. In de VS steeg de kerninflatie (CPI) in mei met 3,4% op jaarbasis en 0% op maandbasis. Dit lag, net als in de voorgaande maand, net iets lager dan waar analisten op rekenden.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat centrale banken de beleidsrente komende kwartalen geleidelijk gaan verlagen. Dichtbij huis heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de depositorente – het tarief dat banken betalen om geld bij de ECB te stallen – met een kwart procent teruggeschroefd tot 3,75%. In de Verenigde Staten is het ‘makkelijker’ om het toekomstige renteverloop in beeld te krijgen. Sinds 2012 brengt de Federal Reserve namelijk viermaal per jaar de zogeheten ‘dot-plot’ naar buiten. Dit is een grafiek waarin de renteverwachtingen van de bestuursleden voor verschillende periodes als bolletjes staan weergegeven. In de dot-plot die begin juni naar buiten kwam, ziet u dat er in het lopende jaar waarschijnlijk ‘slechts’ één of twee renteverlagingen komen. Eind 2023 leken er nog vier of vijf verlagingen aan te komen.

Federal Reserve Dot-Plot (Juni 2024) | Ostrica Vermogensbeheer

De snelheid waarmee de renteverlagingen komen valt dus wat tegen, maar de periode waarover deze worden uitgesmeerd wordt steeds langer. Uit de dot-plot komt naar voren dat het bestuur van de Federal Reserve voorsorteert op een beleidsrente van circa 4% eind volgend jaar en 3% in 2026. Het vooruitzicht dat de rente aan beide kanten van de Atlantische Oceaan een glijvlucht heeft ingezet die meerdere jaren kan doorzetten, is gunstig voor aandelenmarkten.

De resultaten van Ostrica in perspectief

Zoals hierboven besproken was Q2 2024, ondanks haar valse start, wederom een sterk kwartaal. Dankzij het actieve beleggingsbeleid van Ostrica, hebben we dit jaar net als in 2022 en 2023 de meeste (actieve) concurrenten alswel indextrackers achter ons gelaten. Het verschil tussen Ostrica en de concurrentie is sinds 2022 daarmee opgelopen tot meer dan 16%-punt.

Ostrica Aandelen Profiel

Het Ostrica Aandelen Profiel is een offensieve investering in internationale aandelen. Dit profiel is geschikt voor de belegger die streeft naar een hoog rendement, niet in paniek raakt wanneer markten dalen en een beleggingshorizon van minimaal 15 jaar heeft. Sinds 2014 maken wij gebruik van een dynamische beschermingsstrategie binnen dit profiel, waarmee wij verliezen streven te beperken tot 50% van het verlies van de markt.

Binnen het Aandelen Profiel beleggen we in vier van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Equities Developed Markets Fund (69%), Ostrica Equities Emerging Markets Fund (11%), Ostrica Guts and Quants Fund (10%) en Ostrica Public Private Equity Fund (10%). Voor meer informatie over onze fondsen verwijzen wij u graag naar de factsheets.

Met het Ostrica Aandelen Profiel hebben we in 2024 tot dusver een rendement behaald van 14,4%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun meest offensieve profiel een rendement van respectievelijk 12,6%, 9,0% en 12,7% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het kwartaal.

Ostrica Aandelen Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Ostrica Totaal Profiel

Het Ostrica Totaal Profiel is een gebalanceerde portefeuille voor de belegger die bereid is een gemiddeld risico te lopen en een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar heeft. Dit profiel bestaat uit een uitgebalanceerde mix van internationale aandelen, obligaties en alternatieve strategieën. Sinds 2014 maken wij gebruik van een dynamische beschermingsstrategie binnen dit profiel, waarmee wij verliezen streven te beperken tot 50% van het verlies van de markt.

Binnen het Totaal Profiel beleggen we in alle zes van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Equities Developed Markets Fund (44%), Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund (29%), Ostrica Emerging Markets Debt Fund (9%), Ostrica Equities Emerging Markets Fund (8%), Ostrica Public Private Equity Fund (5%) en Ostrica Guts and Quants Fund (5%). ​Ook hier verwijzen wij u graag voor meer informatie over onze fondsen naar de factsheets op onze website.

Met het Ostrica Totaal Profiel hebben we in 2024 tot dusver een rendement behaald van 8,7%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun vergelijkbare profiel een rendement van respectievelijk 6,6%, 5,3% en 7,1% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het kwartaal.

Ostrica Basis Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Ostrica Basis Profiel

In het Ostrica Basis Profiel ligt de focus op het in stand houden van vermogen. Het zwaartepunt van de beleggingen ligt dan ook op vastrentende waarden. Dit profiel past bij beleggers die meer rendement zoeken dan op een spaarrekening, maar een beperkte beleggingshorizon hebben. Sinds 2014 maken wij ook binnen het Basis Profiel gebruik van onze dynamische beschermingsstrategie.

Binnen het Basis Profiel beleggen we in vier van onze fondsen met verschillende wegingen, namelijk het Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund (64%), Ostrica Equities Developed Markets Fund (20%), Ostrica Emerging Markets Debt Fund (13%) en Ostrica Equities Emerging Markets Fund (3%). ​U leest meer informatie over de fondsen binnen het Basis Profiel in onze factsheets.

Met het Ostrica Basis Profiel hebben we in 2024 tot dusver een rendement behaald van 3,6%. Dit is een flinke outperformance ten opzichte van de Nederlandse grootbanken. Zo hebben ING, ABN Amro en Van Lanschot met hun meest defensieve profiel een rendement van respectievelijk 0,8%, 0% en -3,4% behaald. Hieronder ziet u het verloop van de prestaties gedurende het jaar.

Ostrica Basis Profiel vergeleken met ING, ABN & Van Lanschot | Ostrica Vermogensbeheer

Onze verwachtingen voor de rest van 2024

Op het eerste gezicht ontvouwt 2024 zich als een mooi beleggingsjaar. De S&P 500 Index staat bijna 15% hoger dan eind vorig jaar, maar achter dat indrukwekkende rendement gaan weliswaar grote verschillen schuil. Het positieve beurssentiment gaat bijvoorbeeld aan een significant deel van de aandelenmarkt voorbij. Een groot deel van de aandelen uit de S&P 500 en vooral ook van kleinere ondernemingen, wordt verhandeld tegen een lagere koers dan zes maanden geleden. Dit ziet u terug in een vergelijking met de S&P 500 Equal Weight Index, waarin alle 500 aandelen even zwaar mee wegen. In de grafiek wordt duidelijk dat deze met bijna 3% gedaald is afgelopen kwartaal, terwijl de ‘normale’ S&P 500 Index een rendement van bijna 4% behaald heeft.

S&P 500 index versus Equal Weight S&P 500 index in Q2 2024 | Ostrica Vermogensbeheer

Ostrica zit niet vast aan marktindices en heeft alle ruimte om in te spelen op grote beleggingskansen. Onder meer door sterk positie te kiezen in bedrijven die profiteren van de opkomst van kunstmatige intelligentie, blijft het Ostrica Equities Developed Markets Fund met een rendement van 17,2% het marktgemiddelde bijvoorbeeld duidelijk voor.

We houden voorlopig dan ook binnen het aandelensegment vast aan de aanpak die in 2023 zeer succesvol was: positie kiezen in aandelen die meeliften op de opmars van technologie en kunstmatige intelligentie. Hoewel wij het échte verschil voor onze beleggers vaak maken in periodes waarin de onrust toeneemt en koersen snel dalen, draait het voorlopig op zowel aandelen- als obligatiemarkten veel meer om het inspelen op mooie kansen. We verwachten de resterende zes maanden van het jaar dan ook wederom positieve resultaten te behalen. De outlook voor onze profielen en fondsen in 2024 luidt als volgt:

Rendementsverwachtingen voor 2024 van Ostrica Profielen en Fondsen | Ostrica Vermogensbeheer

Profiteer van Ostrica’s unieke strategie

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, maar dat betekent niet dat u té voorzichtig moet worden. Met de juiste strategie is het mogelijk om de verhouding tussen risico en rendement aanzienlijk te verbeteren. Spreiding in uw portefeuille verkleint risico’s, maar biedt geen volledige bescherming bij een algemene neergang op de beurs. Op deze momenten maakt Ostrica voor u het verschil, omdat onze beschermingsstrategie vermogens beter beschermt tegen onrust op de financiële markten.

Onze unieke beschermingsstrategie heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch 85% van stijgingen te profiteren. Onze kwantitatieve modellen verhogen de bescherming bij onrustige periodes en bouwen deze weer af zodra de rust terugkeert. Op lange termijn resulteert dit in bovengemiddeld rendement met minder risico.

Dankzij onze constante marktanalyse en toepassing van de beschermingsstrategie, hebben we in 2023 op alle ontwikkelingen kunnen anticiperen. Hierdoor presteren we gemiddeld boven onze doelstellingen van marktrente plus 3% tot 7%. Wilt u meer weten over onze unieke strategie en samen met ons het verschil maken voor uw vermogen? Plan dan een afspraak in met een van onze relatiebeheerders.

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »